Àrea col·legiats

Normativa i lleis

Prevenció de blanqueig

Aquesta secció disposa, per als col·legiats, de la següent informació:

 1. NORMATIVA I PRIMERES INSPECCIONS

 2. QUÈ HEM DE FER ELS COMERÇOS I INDÚSTRIES DE JOIERIA I PEDRES PRECIOSES?

 3. QUINES SOLUCIONS OFEREIX EL JORGC?

 4. ON ADREÇAR-SE

Podeu descarregar tota la documentació del web clicant aquí

Quines solucions ofereix el JORGC?

La més important ha estat fer, amb la seva pressió sobre el ministeri, que el 90% del sector (les empreses amb menys de 10 empleats i menys de 2 milions d'euros de facturació o actius), estiguin exemptes de la majoria d'obligacions.

Per a les empreses que superin aquestes magnituds:

Donat que el fer un curs en solitari i fer un manual de procediments específic i únic pot suposar una inversió important (i fins i tot excessiva) per a moltes de les empreses i establiments catalans:

1.      El Col·legi ha treballat per a poder oferir la formació exigida per llei especialment feta per a nosaltres, en la qual,  a més,  rebreu un “manual standard de prevenció del blanqueig de capitals”. Aquest podeu fer-lo servir en cas de reclamacions per part de l’Administració. Amb això es cobririen els punts 1 i 2 mencionats anteriorment, i ho podeu fer sense contractar cap consultora i pagar milers d’euros al respecte.

DADES DELS CURSOS

 1. podeu apuntar-vos escrivint a secretaria@jorgc.org, fax 93-415.20.92  /tel 93-217.05.16
 2. durada del curs: 4 hores, impartides en un únic dia
 3. lloc: Barcelona. En cas  que hi hagi un nombre mínim d’interessats, es pot fer el curs a qualsevol de les Delegacions Territorials del JORGC –Reus, Girona i Lleida
 4. dates: els cursos es fan en grups de 7-10 persones, segons es van omplint
 5. Poden participar qualsevol nombre de persones, col·legiades o no, de la mateixa empresa, si aquesta està  integrada al JORGC 

 

2.      Per a aquells col·legiats que a més a més decideixin fer l’auditoria exigida per la Llei, el JORGC ha arribat a un conveni amb algunes firmes especialitzades, LANT ABOGADOS, NORTHWARD I BDO, que us permeten accedir als seus serveis en condicions avantatjoses (més informació a la part privada de la web JORGC, exclusiva de col·legiats).

Si voleu accedir als convenis amb aquestes empreses, cliqueu aquí

 

Què hem de fer els comerços i indústries de joieria i pedres precioses?

Per a les empreses de joieria i venda de metalls i pedres precioses amb MENYS de 10 empleats i amb una facturació o actius INFERIORS a 2 milions d'euros:

 1. Conèixer i identificar  als clients amb operacions de més de 1.000 €

Per a les empreses de joieria i venda de metalls i pedres precioses amb MÉS DE9 empleats i amb una facturació o actius SUPERIORS a 2 milions d'euros:

 1. Conèixer i identificar  als clients amb operacions de més de 1.000 €
 2. Fer una sessió formativa obligatòria de prevenció de blanqueig de capitals (no tots els empleats, si no aquells que tinguin funcions directives, comercials i financeres)
 3. Desenvolupar uns manual de procediments interns davant el SEPBLAC
 4. Nomenar una persona o persones responsable - organisme de control intern (*)
 5. Cada 1 ó 3 anys realitzar una auditoria externa  per part d’una empresa especialitzada (**)

(*) NO cal per a empreses amb menys de 50 empleats i una facturació inferior a 10 milions d'euros,

(**)  L’art 28 de la nova llei, diu que l’examen extern, no serà exigible als empresaris o professionals individuals.

 

Podeu descarregar un petit opuscle sobre les obligacions clicant aquí

Volem remarcar que, en aquest cas, la pressió del sector sí ha permès adequar en el nostre favor una llei que representava una complicació notable per a joiers i rellotgers, al eliminar al 90% del sector (empreses de 9 o menys empleats i menys de 2 milions € facturació) I això ha estat possible per la conjunció d'esforços del sector amb la A.E.J.P.R i altres organismes com el Colegio de Galicia.

I al seu torn, aquest resultat de la pressió del JORGC ha estat possible gràcies a la força que dona la pertinença de tants professionals i tantes empreses de Catalunya al Col·legi. La vostra participació per al manteniment del JORGC és la que possibilita fruits importants com aquest.

 

Normativa i primeres inspeccions i sancions

Desafortunadament pel sector de joieria, rellotgeria, orfebreria i gemmologia està sotmès, amb uns altres sectors molt específics (financer, immobiliàries, casinos, notaris, cases de subhastes, asseguradores) a una norma específica.

Aquest tema és totalment diferent als temes de la inspecció tributària (IVA, etc).

El Reial Decret del 2005 (RD 54/2005), que va fer que totes les indústries i els comerços amb venda de joieria, metalls preciosos i pedres precioses estiguin obligats a complir uns estrictes requeriments legals en el tema de Prevenció del Blanqueig de Capitals.

Per a garantir el seu compliment, el Ministeri es va dotar d’un organisme anomenat SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales). Durant els primers anys aquest organisme s’ha focalitzat en el sector financer; però des de mitjans del 2009,  va començar també a inspeccionar el sector de la joieria (les multes poden arribar fins als 600.000 €).

Al 2010 l’anterior normativa ha estat renovada per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, “de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo”. Al 2014 s'ha aprovat el seu Reglament, que aporta una novetat molt important i beneficiosa pel sector, aconseguida per la pressió del JORGC: per al 90% d'empreses i professionals s'ha aconseguit que quedin exemptes de la majoria d'obligacions que ens posava la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals. Les empreses amb menys de 10 empleats i amb una facturació o actius inferiors a 2 milions d'euros:

- Queden exemptes de l'obligació de examen extern (auditoria) anual
- No hauran de realitzar cursos de formació anual
- No necessitaran disposar d'un manual de prevenció de blanqueig
- No hauran de crear un organisme de control

I per a les empreses amb menys de 50 empleats i una facturació inferior a 10 milions d'euros, desapareix l'obligació de constituir l'organisme de control.

Aquí podeu trobar la llei completa aquí

Aquí podeu obtenir el projecte de Reglament 2013: icon Projecte Reglament Prevencio Blanqueig Capitals

Podeu accedir a la web del SEPBLAC

 

On adreçar-se

Secretaria del JORGC.
Sant Elies 11-19 Ap. 72-79  (entrada per Brusi, 45)
08006 Barcelona
Tel 93 217 05 16 Fax 93 415 20 92
E-mail: secretaria@jorgc.org