Àrea col·legiats

Àrea premsa

DADES SOBRE SECTOR A CATALUNYA

Per a una informació més completa sobre el sector, podeu consultar els estudis i informes de mercat a la secció "Joies, Gemmes, Rellotges". Us adjuntem aquí dos d'ells,una visió general i les dades més recents (any 2009)

ALGUNES DADES SOBRE EL SECTOR A CATALUNYA

Visió general del sector a Espanya i Catalunya, des del punt de vista de la indústria i el consumidor

icon Algunes dades a Espanya i Catalunya

ESTUDI SECTOR 2009

Evolució de vendes, ocupació,previsió 2011...

icon Estudi 2009 - Resum

icon Estudi 2009 - Dades