Àrea col·legiats

Notícies

VENDA DIRECTA A LES FIRES ESPANYOLES DE CAIRE INTERNACIONAL: canvi de criteri de l'Administració

VENDA DIRECTA A LES FIRES ESPANYOLES DE CAIRE INTERNACIONAL: canvi de criteri de l'Administració

Noticies - Noticies JORGC

Fins ara, la normativa semblava indicar que NO estava permesa la venda directa en fires espanyoles amb la categoria d'internacional. A través de l'AEJPR, hem conegut que la Secretaria de Estado de Comercio" considera aquesta prohibició com "derogada tacitament". En altres paraules, que sí que es podrà vendre directament en aquestes fires...

... si es compleix la normativa al respecte. I molt especialment, la d'obligatorietat de venta de joies amb el doble contrast: oficial (de garantia) i el d'origen (de fabricant o importador).

 

alt

Cal tenir en compte que si be en diversos països europeus funcionen sistemes de contrast equivalents a l'espanyol (contrast de fabricant/importador) i contrast oficial d'un laboratori acreditat i independent), hi ha diversos països que no tenen aquesta equivalència. Tal és el cas de la joieria d'origen italià i alemany, que forçosament requereixen del punxonat amb un contrast oficial d'un laboratori espanyol acreditat, com és el cas del laboratori de metall C2 del Col·legi. 

Pel que fa a les importacions intracomunitàries, totes hauran de ser contrastades amb el punxó oficial (de garantia) a Espanya. De fet, el producte només pot deixar les duanes espanyoles amb la indicació del laboratori oficial que farà el Contrast. I poques setmanes després, per exemple, la duana de Barcelona i Madrid demanen al Laboratori del JORGC comprovació de que el producte ha passat realment pel Laboratori.

Per a més informació sobre els requeriments de contrast al mercat espanyol, teniu àmplia informació a la web del JORGC: http://www.jorgc.org/laboratori/resum-obligacions-legals