Àrea col·legiats

Notícies

REQUERIMENT D'INFORMACIÓ DE L'AGENCIA TRIBUTÀRIA CATALANA (Impost de Transmissió Patrimonial)

REQUERIMENT D'INFORMACIÓ DE L'AGENCIA TRIBUTÀRIA CATALANA (Impost de Transmissió Patrimonial)

Noticies - Noticies JORGC

 

Diversos col·legiats de vàries àrees de Catalunya ens informen que han rebut un requeriment com aquest de part de l'Agència Tributària Catalana.

 

alt

 

Es tracta d'una petició d'informació respecte la liquidació del Impost de Transmissions Patrimonials generat per la compravenda d'or o joies en general, que sembla que s'està enviant indiscriminadament a tot el sector.

Aquesta reclamació, com indica al document, és conseqüència de la famosa sentència del Tribuna Suprem, que va canviar el criteri que s'havia aplicat, i que fa que ara qualsevol objecte (no només or i joies) comprat a un particular per una empresa estigui subjecte al ITP del 5%. El Col·legi ja us va avisar d'aquest fet al seu moment (ho podeu veure a la web del JORGC clicant aquí: http://www.jorgc.org/noticies-jorgc/sentencia-del-suprem-respecte-la-tributacio-de-la-compra-venda-d-or-i-joies). Cal tenir en compte que demanaran tots els anys no prescrits - els darrers 4. 

S'ha de tenir en compte que la majoria de professional i empreses del sector NO ha realitzat mai aquesta activitat, i per tant NO està afectat per aquesta petició. Si aquest és el vostre cas, us expliquem la resposta a donar a l'Agència Tributària, que està validada pel nostre partner fiscalista.

Si NO heu realitzat cap operació de compra-venda mai, això és el que cal que dieu a l'Agència Tributària Catalana, és a dir, aquesta circumstància, que no feu aquesta activitat ni l'heu feta. El Sr. José Antonio Vázquez, que és l'expert assessor del JORGC en aquesta manera, ens va dir en el cas que ens ocupa:

Si no hi ha cap operació a declarar, la forma més ràpida de contestar al requeriment és demanar un cita prèvia personal a la oficina de la ldelegació de l'Agència Tributària Catalana des de la que hagueu rebut el requeriment i manifestar-ho allà mateix, en aquests casos, donen un document que acredita que s´ha contestat al requeriment.

De totes maneres, es possible que en aquesta situació sigui complicar aconseguir una cita per comparèixer personalment; si es així es pot contestar al requeriment amb un simple escrit manifestant que no hi ha cap operació a declarar en els anys objecte del requeriment. Escrit que es pot presentar per correu administratiu o bé per registre telemàtic de la Generalitat.

José A. Vázquez Villamor

En un cas, un col·legiat ens ha informat de que per validar la seva declaració de que no fa aquesta activitat, li han requerit el model 390 de la AEAT, corresponent a la declaració d'IVA anual, on hi ha reflectit el epígraf de la activitat econòmica de l'empresa i també desglossat els ingressos per IVA ordinaris, intercomunitaris i de bens usats. Segons el Sr. José Antonio Vázquez, és un petició sense sentit ja que aquest model no te cap informació sobre la compra-venda de joies o or.

Per a horaris de les delegacions i com accedir:

  • Horari Atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h;
  • Important: les oficines de l'Agència Tributària de Catalunya atenen exclusivament amb cita prèvia
  • Per a la realització de tràmits telemàtics, presentació de documents al registre electrònic i per resoldre les vostres consultes podeu adreçar-vos a la pàgina web http://atc.gencat.cat