Àrea col·legiats

Notícies

PRÉSTECS AMB AVALS ICO - BANC SABADELL

PRÉSTECS AMB AVALS ICO - BANC SABADELL

Noticies - Noticies JORGC

Com ja sabeu, una de les mesures més importants del Govern d'Espanya en relació la crisi del Coronavirus ha estat la creació d'una línia de préstecs amb l'aval del ICO (Institut de Crèdit Oficial) per a facilitar les necessitats de finançament de circulant dels negocis. Podeu veure la informació bàsica a la web del JORGC clicant aquí: mesures fiscals i laborals en relació al Coronavirus.

En relació a aquests préstecs, el BANC SABADELL, partner financer del JORGC, ofereix aquest finançament lligat a les línies ICO amb l'objectiu d'atendre les següents necessitats del vostre negoci:

  • Pagament de salaris, lloguers o altres despeses fixes.
  • Pagaments a proveïdors.
  • Pagaments de venciment de finançament i obligacions tributàries.

¿Qui la pot sol·licitar?

Segons el Reial Decret-Llei 11/2020, de 17 de març, pot sol·licitar la Línea ICO COVID-19 qualsevol empresa o autònom amb domicili social a Espanya. És una línia adreçada a tots els sectors de l'activitat, tant empreses públiques com privades.

L'Institut de Crèdit Oficial ja ha anunciat una primera línia d'avals amb un import inicial de fins a 20.000 milions d'euros per a nous préstecs i renovacions, i ja s'està preparant una 2ª línia amb la mateixa quantitat, donat l'alt nombre de demandes de la 1ª. Es divideix en:

  • Fins a 10.000 milions d'euros per a autònoms i pimes.
  • Fins a 10.000 milions d'euros concedits a empreses que no tinguin la condició de pime.

Condicions de la Línia ICO COVID-19

Imports de fins a un màxim d'1,5 milions € per a autònoms i empreses, en una operació o en diverses: s'hi aplicaran les disposicions específiques del Reglament de la Unió Europea a les ajudes de mínims.

Imports superiors a 1,5 milions d'euros per a pimes i empreses que no tinguin la condició de PIME, en una operació o en diverses: s'hi aplicaran les condicions i els límits previstos en el Marc temporal d'ajudes d'estat de la Comissió Europea.

Terminis i garantia

El termini de l'operació és de fins a 5 anys, amb possibilitat de fins a un 1 any de carència. La cobertura de l'aval és:

  • Per autònoms i pimes: de fins al 80% de l'operació.
  • Per empreses que no tinguin la condició de pime: fins al 70% en cas de noves operacions i fins al 60% si es tracta d'operacions de renovació.

Com fer la sol·licitud

Cal posar-se en contacte amb la vostra oficina del BANC SABADELL. Un gestor ajudarà en tots els tràmits per fer la sol·licitud. Us adjuntem el document rebut del Banc Sabadell (en versió catalana / en versión castellana):

icon Préstecs amb aval ICO Banc SABADELL

icon Préstamos con aval ICO Banco SABADELL (castellano)

Podeu consutar el Reial Decret-Lli 8/2020, de 17 de març clicant aquí, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, per a més informació.