Àrea col·legiats

Notícies

MESURES I AJUTS AL SECTOR PEL COVID 19 - RESUM PER ALS COL·LEGIATS

MESURES I AJUTS AL SECTOR PEL COVID 19 - RESUM PER ALS COL·LEGIATS

Noticies - Noticies JORGC

A partir del dimarts 17, s'han anant concretant els ajuts i disposicions en relació a la crisi sanitària generada pel COVID-19, i la declaració d'alarma a l'estat espanyol. El conjunt més important de mesures es detallen al "Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19" – cliqueu per accedir a tot el decret.

La complexitat de les mesures i la seva casuística és molt elevada, per la qual cosa és necessari que acudiu als vostres gestors laborals i fiscals abans de posar-les en marxa; l'assessoria del JORGC resta a la vostra disposició per donar-vos suport. Però en tot cas, hem considerat oportú fer un resum dels principals punts.

Aquí teniu una petita biblioteca de documents que entren amb un detall exhaustiu als diferents punts que us resumim a sota. Tot i que us pugui semblar un document moltllarg, potser és el document d'aquest éstil més específicament pensat pel sector joier, rellotger i gemmològic, més resumit i més fàcil de seguir.

 

BIBLIOTECA DE RECURSOS: AJUTS I NORMATIVA EN RELACIÓ A L'ESTAT D'ALARMA I LA CRISI DEL CORONAVIRUS

 icon BOE - Real Decreto 463/2020 14 marzo - declara estado alarma en España

 icon BOE - Real Decreto-ley 8/2020, 17 marzo, medidas urgentes extraordinarias CORONAVIRUS

icon Ministerio de Trabajo - Guia Actuación Laboral Coronavirus

icon BDO-Anàlisi del Real Decret Mesures urgents 2020-03-17

icon UPM - Análisis Laboral del Real Decreto 2020-03-17 de medidas urgentes 

 icon AEJPR - análisis Real Decreto 17 marzo 2020 Medidas Urgentes CoronaVirus

icon LLorente y Cuenca - Nota técnica COVID-19 (16 marzo 2020)

 

 

1. EL TANCAMENT DEL COMERÇ MINORISTA / CONTINUITAT DE L'ACTIVITAT INDUSTRIAL

Els establiments minoristes de joieria i rellotgeria tenen suspesa l'apertura al públic. Remarquem que la venda per internet o correspondència sí es pot fer.

L'activitat industrial i la comercial no oberta al públic es manté, però cal respectar les recomanacions sanitàries.

Hem rebut consultes sobre si es pot treballar a porta tancada en el comerç. Aquest punt no està clar. Amb caire general, caldria indicar que les activitats que es fessin haurien de ser essencials i indispensables, i per tant seria oportú disposar d'algun tipus de document o prova del que es vol fer o la seva causa, per si les forces de seguretat controlessin el desplaçament. Entenem que la tasca de taller es podria considerar activitat industrial, però sempre mantingueu les portes i persianes abaixades.

El període inicial fixat de 15 dies (fins el 29 de març), ja ha estat prorrogat fins el 14 d'abril, i no es pot descartar posteriors amplicions segons l'evolució de la situació.

 

2. ELS AJUTS ALS AUTÒNOMS DE LA GENERALITAT

El Departament de Treball oferirà fins a 2.000 € per a les persones treballadores autònomes, amb una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a causa del coronavirus. Cliqueu aquí per a tot el detall de l'ajut.

Ara bé, valorem aquesta opció com molt limitada. En primer lloc únicament s'han habilitat 7,5 milions €, amb només 4.500 beneficiaris. En segon lloc, hi ha bastants condicions:
• treballar-hi en activitats de tancament forçós (per tant si en comerç minorista, no en fabricació o artesania)
• no disposar d'altres fonts alternatives d'ingressos.
• ser part del règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA)
• incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.
• Acreditar pèrdues en el mes de març en comparació amb març de 2019. I per tant no es pot demanar fins el 1 d'abril.

 

3. AUTÒNOMS: PRESTACIÓ PER CESAMENT D'ACTIVITAT

Es tracta d'una prestació equivalent al 70% de la base reguladora, uns 661 € (o 70% de la base mínima de cotització si no es te cotitzar el període mínim), durant un mes prorrogable durant el termini de l'estat d'alarma.La tramitació es realitzarà via les mútues d'accidents de treball.

Aquest període s'entén com cotitzat, i per tant no disminueix les prestacions a les que es tingui dret més endavant. El Ministeri ha dit que no caldrà cotitzar mentre es cobri la prestació (tot i que no es diu a la normativa).

Requisits:
• Haver cessat activitat, o tenir una caiguda de la facturació superior al 75% al mes anterior comparat amb el promig del semestre anterior
• Estar afiliats al Règim d'Autònoms el 14 de març
• Estar al corrent de les quotes de la seguretat social (però es pot pagar a aquests efectes les pendents en un termini de 30 dies)
• Incompatible amb qualsevol altra prestació de la Seguridad Social.

 

4. EMPRESES: FACILITACIÓ DELS "ERTE" – EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL DE L'OCUPACIÓ & SUSPENSIÓ COTITZACIÓ DE LA S.S.

El ERTE representa una suspensió temporal d'ocupació, i el treballador passa a cobrar de la Seguretat Social una prestació per desocupació.

a) Per a l'empresa
Donat que molts negocis es veuen obligats a tancar portes (cas del comerç detallista de joieria i rellotgeria), es considera el COVID 19 com una causa de força major que permet la seva aplicació. Igualment, si s'ha de tancar per casos de contagi demostrats i quarantena.

En aquests casos, el Real Decret també abreuja els terminis, que habitualment poden ser de fins un mes i ara podrien ser d'uns 7 dies.

Addicionalment l'empresa queda totalment lliure de pagar les quotes de la Seguretat Social durant el període del ERTE si te menys de 50 empleats; i si te 50 o més treballadors, aleshores només paga un 25% de les quotes.

Donat que la mesura cerca la defensa de l'ocupació, serà condició necessària mantenir aquests llocs de treball durant els 6 mesos posteriors a la reanudació de l'activitat.

IMPORTANT: es pot fer un ERTE per causa del descens d'activitat fruit del COVID-19, però si no és un dels sectors de tancament obligat, aleshores el procediment ja és més llarg i amb prèvia negociació amb els empleats. Addicionalment, l'empresa haurà de continuar pagant les quotes de la Seguretat Social.

b) Per al treballador
Si parlem del ERTE obligat (COVID-19 com força major), es considera el seu període com cotitzat a tots els efectes, encara que l'empresa hagi quedat exempta de la cotització.
Tant en aquest cas com el d'un ERTE els treballadors tindran dret a la prestació encara que no haguessin cotitzat el temps mínim, i no disminuirà el temps de prestació per futurs períodes d'atur.

 

5. MESURES PER ALS TREBALLADORS

a) Facilitació del teletreball – Caràcter preferent del treball a distància
S'han d'establir mecanismes per permetre-ho, abans de considerar l'acomiadament d'empleats.

b) Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada
Si es per tenir cura de la parella, fills o família consanguínia de 2on grau, amb la reducció de salari proporcional, per causa del tancament d'escola o edat, malaltia o discapacitat com conseqüència directa del COVID-19.

 

6. AVALS I FINANÇAMENT

Es preveu un total de 100.000 milions € en avals a empreses i autònoms, per a crèdits de les entitats bancàries per a necessitats de circulants. A dia d'avui no es coneix el detall ni condicions d'aquests aval.

El ICO tindrà 10.000 milions € més per facilitar liquiditat, especialment de PIMES i autònoms.

I es crea una línia de cobertura asseguradora de 2.000 milions € per a cobrir el risc d'internacionalització.

 

7. ALTRES MESURES

a) Suspensió terminis presentació i ingrés dels tributs de la Generalitat de Catalunya

b) Aplaçament dels deutes tributaris
Per entitats o persones amb operacions no superiors a 6.010.121,04 € al 2019. Es pot fer per 6 mesos, dels quals els tres primers serien sense interessos, i és per deutes inferiors a 30.000 €euros. S'inclou deutes que normalment no es poden ajornar com els derivats de retencions i ingressos a compte, fraccionament del Impost de Societats, etc.
IMPORTANT: si en aquest període contesteu a requeriments o feu al·legacions, es consideraria que no teniu la voluntat d'aplaçament.

c) Suspensió de terminis
De tipus processals (àmbit judicial), administratius (procediments de les entitats públiques) i de prescripció i caducitat.
IMPORTANT: això també afecta als terminis de devolució de les joies, rellotges o gemmes comprats, siguin compres presencials o per internet, i al termini de recollida de reparacions.

d) Suspensió de la portabilitat de la numeració en telecomunicacions

e) Mesures socials per persones amb vulnerabilitat

  • Aplaçament de la deute hipotecària del domicili habitual, només per persones amb dificultats pel pagament derivades de la crisis del COVID19. Cal tenir en compte que caldrà acreditar aquesta situació, i les limitacions per accedir-hi son importants
  • Ampliació de la cobertura de col·lectius vulnerables i prohibició del tall de subministrament d'aigua, gas i electricitat.

 

8. ASSESSORAMENT DEL JORGC & CONSULTES

El JORGC ha hagut de tancar les seves instal·lacions a causa de la crisi del CoronaVirus. Malgrat tot, continuem posant-nos al vostre servei, en especial les seves Assessories Laboral ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ) i Fiscal ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ).

A la web del JORGC teniu a la vostra disposició les dades de contacte amb tots els departaments del Col·legi, clicant aquí.

 

Us preguem en tot cas que tingueu en compte que en aquest moments, hi ha una saturació molt forta de consultes procedents de moltes empreses i professionals, i que també no tots els procediments estan encara clars administrativa o legalment; per la qual cosa la resolució en detall de cada consulta pot demorar-se una mica més de l'habitual.

Confiem en que amb l'esforç de tot el sector de la joieria, orfebreria, rellotgeria i gemmologia Catalunya aviat superarem aquesta situació. Amb aquesta anàlisi de tots els ajusts i mesures relacionades amb el nostre sector hem cercat fer una petita contribució en aquest sentit.