Àrea col·legiats

Notícies

MESURES I AJUTS AL SECTOR PEL COVID 19 - 9ª actualització. RESUM PER ALS COL·LEGIATS

MESURES I AJUTS AL SECTOR PEL COVID 19 - 9ª actualització. RESUM PER ALS COL·LEGIATS

Noticies - Noticies JORGC

(actualitzat 9 juliol 2020)

 1. DARRERA HORA: La Generalitat ha declarat l'us obligatori de la mascareta a Catalunya el 8 de juliol de 2020, a la via pública, als espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, amb independència de l'manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

2. DARRERA HORA: s'allarga al tercer trimestre la possibilitat de demanar la prestació dels autònoms per caiguda o cesament de l'activitat (26 de juny). També, però en forma gradualment menys intensa, l'exempció de quotes de la Segfuretat Social. Veure el punt 3

3. DARRERA HORA: s'allarga la possiblitat de mantenir els ERTEs durant el tercer trimestre, però l'exempció de les quotes de la Seguritat Social es fa decreixent entre juliol i setembre. Veure el punt 4

 

Des del passat 20 de març, el Col·legi està fent un esforç important per intentar sintetitzar el complex entramat de mesures legals al voltant de la crisi del Coronavirus, per la qual cosa s'han enviat diverses circulars o fet sesions informatives, com la TROBADA ONLINE SOBRE LES MESURES LABORALS I FISCALS RELACIONADES AMB EL CORONAVIRUS (cliqueu aquí).

A sota teniu un recull de les mesures, actualitzades segons van arribant noves informacions o normatives.Un dels exemples és el "Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo", que podeu veure clicant aquí.

Finalment, us tornem a recordar que donada la complexitat de les mesures i la seva casuística, és necessari que acudiu als vostres gestors laborals i fiscals abans de posar-les en marxa; l'assessoria del JORGC resta a la vostra disposició per donar-vos suport.

 

1. EL TANCAMENT DEL COMERÇ MINORISTA / SITUACIÓ DE L'ACTIVITAT INDUSTRIAL I MAJORISTA PRESENCIAL / PROTOCOL PER A LA REOBERTURA

L'estat d'alarma ja s'ha extingit (22 de juny) i tot Catalunya ha entrat ja en el que s'anomena la "nova normalitat". El petit comerç detallista i totes les indústries i tallers ja poden obrir portes plenament a tot Catalunya. Caldrà mantenir una distància mínima de 2 metres entre treballador i client, entre clients o entre treballadors; alternativament, instal·lació de mampares o mostradors, o mascaretes. En aquests últims casos, s'ha de mantenir una distància de seguretat d'un metre. Com mesures de seguretat caldrà mampares o alternativament aconseguir el mínim contacte físic i extremar la precaució (guants i mascaretes), neteja i desinfecció dos cops al dia, posar gels hidroalcoholics a disposició dels clients, etc (reviseu l'ordre per més detall).

Recordem que hi ha unes condicions exigents per a la reobertura (per a més detall, veieu el PROTOCOL DE REOBERTURA DEL SECTOR DE JOIERIA I RELLOTGERIA.)

 • distància mínima de dos metres entre clients
 • o alternativament, la utilització de mascaretes
 • higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó i, si no hi aquests, amb una solució alcohòlica)
 • posar a disposició del públic dispensadors de gels desinfectants i paper eixugamans a l'entrada, i guants d'un sol ús, amb papereres perquè sigui possible rebutjar-los
 • el client no haurà de tocar cap superfície, vitrina o catàlegs excepte amb guants nous de la botiga o aquells que aporti la clientela i que siguin rentats amb gel hidroalcohólico.
 • el client no podrà tocar les mercaderies, serà el comerciant qui se les ensenyi.Tot el mostrari haurà d'estar desinfectat i es realitzarà la desinfecció de cadascuna de les peces cada vegada que es toquin.
 • si es realitzen proves d'articles, el venedor haurà d'usar mascareta i guants i el client mascareta i desinfectar amb gel hidroalcohólico les mans o la part de el cos on vagi a realitzar-se la prova (alternativa: utilitzar una coberta de plàstic d'un sol ús -per exemple film-  que cobreixi la part necessària del cos.
 • s'ha de netejar i desinfectar dues vegades al dia (una al final de la jornada) les superfícies de contacte més freqüent(poms, taulells, baranes, telèfons, penjadors, etc)

La reobertura és compatible con la prestació que poden rebre els autònoms amb cessament d'activitat o caiguda del 75% d'activitat, i amb la suspensió de les cotitzacions. Si es decidís reobrir, caldria informar al SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal).

ATENCIÓ: recordeu que si teniu treballadors en ERTE total, en teoria no poden fer aquest treball... a no ser que l'empresa, voluntàriament, opti per treure a aquest treballador/a/es del ERTE.

També us adjuntem infografies que poden servir-vos de cartelleria genèrica per clients i treballadors, elaborada pels Ministeris  icon Cartell Ministeris Comerç Responsable COVID 2020-05-18 i la Generalitat: icon Infografia reobertura Comerç (Generalitat). Podeu descarregar-vos el conjunt de 19 infografies / cartells que ha preparat la Generalitat per facilitar l'explicació a clients i treballadors de les diferents mesures de prevenció respecte el Covid-19, clicant aquí: carteleria per a establiments - COVID 19

 

¿Es pot fer promocions, rebaixes o ofertes als establiments?

El 9 de maig, la "Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional" semblava indicar que no es podien fer promocions o ofertes als establiments:

Disposición adicional segunda. Restricción a las acciones comerciales con resultado de aglomeraciones.

Los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones. Esta restricción no afectará a las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realicen a través de la página web.

Ara be, s'ha aclarit amb una consulta feta pel Col·legi al CCAM i per un ordre del Ministeri de Sanitat de 16 de maig una interpretació molt més lògica i favorable per als establiments de joieria i rellotgeria. NO s'ha d'interpretar com una prohibició de fer rebaixes o promocions, simplement es prohibeixen activitats de promoció quan l'efecte d'aquestes impedís seguir garantint les mesures de prevenció i seguretat establertes per la mateixa ordre.

I per tant, ,entre no hi hagi aglomeracions i es puguin garantir les condicions de seguretat, podeu fer promocions en condicions normals d'acord a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que no ha estat modificada.

 

Les mascaretes, us obligatori i el risc d'atracament

La Generalitat ha declarat l'us obligatori de la mascareta a Catalunya el 8 de juliol de 2020, a la via pública, als espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, amb independència de l'manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. Hi ha algunes excepcions, com els nens fins el 6 anys, i altres vincualdes a raons personals i de la naturalesa de l'activitat (es detallen a la Resolució SLT / 1429/2020, de 18 de juny).

Respecte a com compaginar mascareta i seguretat contra la sinistralitat: el CCAM ha publicat el 5 de maig un document que fa un tractament semblant (però generalista) al Protocol de Reobertura del Col·legi. Es tracta de la "GUIA DE BONES PRÀCTIQUES I PROTOCOL DIRIGIDA A L'ACTIVITAT COMERCIAL EN ESTABLIMENTS FÍSICS".  A la pàgina 17 hi ha uns paràgraf específics de la joieria, del que destaquem que hi ha ara un petit paràgraf rellevant afegit, que sembla que fins ara no hi era:

JOIERIA
Ateses les característiques especials i el valor dels articles, i per mantenir les mesures bàsiques de l'establiment, es podrà demanar al client que es tregui la mascareta per una identificació més clara abans d'entrar i, un cop a dins, se l'haurà de tornar a posar.

Per tant, és la 1ª vegada que veiem escrit el tema de poder demanar la retirada temporal de la mascareta per a la identificació abans de donar accés. Pel que sembla, això és fruit dels nostres comentaris en els diversos fòrums institucionals als que hem participat.

Addicionalment l'assessor de seguretat del Col·legi ha posat a la secció d'avisos i alertes de seguretat un document molt útil al respecte. A causa de la pandèmia del covid-19, des del sector de la joieria a Europa, ens fan arribar un document amb unes normes o protocols d'actuació, de com hem d'actuar per a l'accés de clients a l'establiment; aquestes normes són orientatives i hauran de ser implementades amb les pròpies del nostre sector. Cal dir que es donen recomanacions i gràfics molt pràctics per actuar, des del punt de vista de la seguretat privada, davant possibles actituds de les persones amb les mascaretes. 

Podeu accedir al document clicant aquí (només si us heu identificat amb el vostre nom d'usuari i la vostra contrasenya per a entrar a la web):  http://www.jorgc.org/alarmes/recomanacions-europees-de-seguretat

 

De cara a la tornada als centres de treball

Per disposar de pautes a aplicar, el JORGC ha preparat, des del 24 d'abril, el primer "Protocol per a la Reanudació de l'Activitat i la Prevenció del COVID-19 al Sector de la Joieria i Rellotgeria", de la màl seu partner de de prevenció de riscos laborals, l'empresa "Salut i Treball". Creiem que és molt important que disposeu d'aquest protocol amb aquesta anticipació, quan pràcticament ningú ha donat encara pautes al respecte. Així podeu planificar amb temps el que us pot afectar. Podeu veure aquest documents i dades per a la desinfecció de les joies i rellotges a la web del JORGC clicant aquí: PROTOCOL DE REOBERTURA DEL SECTOR DE JOIERIA I RELLOTGERIA.

En tot cas, és molt important que us adreceu a la vostra empresa de Prevenció de Riscos Laborals (P.R.L.), que coneix les vostres circumstàncies específiques.

Addicionalment, el Col·legi us adjunta quatre documents més:

 1. Recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, CRLC (integrat per patronals, sindicats i diversos Departaments de la Generalitat) sobre que fer respecte els tests de coronavirus a les empreses. Podeu descarregar-lo aquí: icon Test COVID 19 a empreses - CRL 2020-05-18
 2. El CRLC també ha consensuat el 12 d'abril, un document de Recomanacions per a empreses i persones treballadores per l'efecte del coronavirus SARS-CoV-2, clicant aquí: Recomanacions a empreses i treballadors - CoronaVirus.
 3. Teniu a la vostra disposició una "Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19" elaborada pel Ministeri de Sanitat (actualitzada el 11 d'abril), clicant aquí: Guia Bones Pràctiques COVID-19 Centres de Treball.
 4. Elaborat pel CCAM, la GUIA DE BONES PRÀCTIQUES I PROTOCOL DIRIGIDA A L'ACTIVITAT COMERCIAL EN ESTABLIMENTS FÍSICS

 

2. ELS AVALS ICO PER A PIMES I AUTÒNOMS
Cerquen garantir la liquiditat de PIMES i autònoms. El Govern d'Espanya va parlar de fins 100.000 milions €, alliberant-se 5 trams dels quals la majoria són per PIMES. Podeu veure tota la informació al BOE de cadascun dels trams clicant als respectius hipervincles.  1er tram: publicat 26 de març     2on tram: publicat 11 d'abril     3er tram: publicat 6 maig    4rt tram: aprovat 19 de maig    5e tram: publicat 16 juny

 • Qui dona els préstecs: s'han de demanar a les entitats bancàries
 • Quin és l'ajut: aval de l'Estat a través del ICO per a nous préstecs i la seva renovació.
 • Que poden finançar aquests crèdits: necessitats de tresoreria fruit del pagament de nòmines, compres, pagament de crèdits, impostos...
 • Garantia dels avals: 80% dels préstecs per a PIMES / autònoms, i 70% per a nous préstecs de la resta d'empreses (60% si és una renovació)
 • Data límit: es pot demanar fins el 30 de setembre del 2020
 • Termini: 1 a 5 anys
 • Tipus d'interès: el fixarà el banc segons les seves pròpies condicions, però sempre atenent a l'emergència de la situació i no sent superior a l'tipus d'interès que venia oferint fins ara.

El Banc Sabadell, partner del JORGC, ja posa a disposició dels col·legiats aquestes línies de préstecs avalats, podeu veure-ho a la web del JORGC clicant aquí: préstecs aval ICO BS.

3. AUTÒNOMS: PRESTACIÓ PER CESAMENT D'ACTIVITAT
Al comunicat del JORGC del 20 de març, ja vàrem explicar les seves característiques bàsiques: prestació equivalent al 70% de la base reguladora (661 €) per haver cessat activitat, o tenir una caiguda de la facturació superior al 75% al mes anterior comparat amb el promig del semestre anterior (més detalls a la web del JORGC clicant aquí).

El Reial Decret aprovat pel govern (11/2020 d'1 d'abril), es dóna una nova redacció a l'article on s'establia l'ajuda als autònoms, afegint: "8. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article es pot sol·licitar fins a l'últim dia del mes següent a què es va produir la finalització de l'estat d'alarma".

A finals de juny, el govern ha contemplat que a partir del tercer trimestre els beneficiaris de la prestació extraordinària tindran més facilitats per cotntinuar tenint-la fins a 30 de setembre. Aquest document de la mútua EGARSAT explica en detall les diferents casuistiques: icon Mesures autonoms 3 trimestre 26-06-2020

Es podrà sol·licitar la prestació "sempre que acreditin una reducció de la facturació del 75% del tercer trimestre del 2020 respecte a el mateix període del 2019, entre altres requisits". S'ha afegit un requisit: que els rendiments nets de l'activitat  no superin 1,75 vegades el salari mínim interprofessional (1.939 euros/mes, per tant 5.818 € en el total del trimestre).

 • La quantia màxima de la prestació és del 175% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples si no es te fill al seu càrrec, del 200% amb un fill o del 225% amb dos o més.
 • La quantia mínima de la prestació serà del 107% si el autònom te fills al seu carrec o del 80% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples si no te.
 • Si l'autònom ha triat una base mínima de cotització inferior a la base mínima ordinària de cotització, no li és aplicable la quantia mínima.

Per cobrar aquest ajut ordinària els autònoms no necessitaran esperar que acabi el trimestre sinó que poden sol·licitar-la quan considerin que compleixen els requisits. També hauran acreditar documentalment una vegada finalitzi el trimestre.

Aquesta prestació NO és compatible amb la suspensió  de les cotitzacions (veure el punt 5, quotes de la Seguretat Social). Si es decidís reobrir, cal informar al SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal).

 

4. EMPRESES: TRAMITACIÓ DELS "ERTE"
Al comunicat del JORGC del 20 de març, ja vàrem parlar de les noves alternatives generades per la nova legislació respecte als ERTES (suspensió temporal d'ocupació). Més detalls a la web del JORGC clicant aquí. Recordem que el COVID-19 passava a ser una causa de força major quan el tancament venia imposat per llei, o si s'havia tancat per casos de contagi demostrats i quarantena. 

Podeu consultar això i el que s'explica a sota sobre els "ERTES per força major parcial" al BOE clicant aquí.

Els ERTEs ja poden durar més enllà del període de la situació extraordinària del COVID. El 26 de juny el Govern ha arribat a un acord amb els agents socials per a una prorroga dels ERTEs. Fins al mes de juny, aquest ERTE per causa major (quan és total i no parcial) permetia la suspensió de les cotitzacions de la Seguretat Social, si te menys de 50 empleats; i si te 50 o més treballadors, aleshores només paga un 25% de les quotes. 

 A partir del 1 de juliol:

 • empreses amb menys de 50 treballadors: el descompte en les cotitzacions socials dels treballadors acollits a l'ERTO serà de l'70% al juliol, 60% a l'agost i 35% al ​​setembre.
 • empreses amb 50 o més treballadors. rebaixa del 50% al juliol, 40% a l'agost i 25% al ​​setembre.

Quan es pugui fer una recuperació parcial de l'activitat, es passa a una situació de força major parcial fins al 30 de juny, havent de reincorporar a les persones treballadores necessàries per al desenvolupament de la seva activitat, primant els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses han de comunicar a l'autoritat laboral i als SEPE la renúncia total o parcial a l'ERTO en el termini de 15 dies. I pel que fa a les cotitzacions de la Seguretat Social, quedaran exonerades:

 • Personal que torna al treball: 85% al ​​maig, 70% al juny i 60% entre juliol i setembre ( 60%, 45%, i 40% respectivament si l'empresa tenia més de 50 treballadors a finals de febrer).
 • Personal que continuï en el ERTE: 60% al maig, 45% al ​​juny, 35% entre juliol i setembre (45%, 35% i 25% respectivament a les empreses de més de 50 treballadors).

Aquesta és una guia explicativa sobre com realitzar les modificacions en els ERTO presentats i un esquema amb un quadre de variacions de les diferents possibilitats que es poden realitzar a la incorporació als treballadors: http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html

Donat que la mesura cerca la defensa de l'ocupació, serà condició necessària mantenir aquests llocs de treball durant els 6 mesos posteriors a la reanudació de l'activitat, a comptar a partir de la data de represa de l'activitat, entenent per tal la reincorporació a la feina de persones afectades per l'expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

Aquest compromís es vulnera si s'acomiada a qualsevol persones afectada per aquests expedients (sense incloure acomiadament disciplinari procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa,etc) i no és aplicable en empreses en risc de concurs de creditors. Si hi ha incompliment s'ha de reintegrar les cotitzacions exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

Veieu el detall d'aquestes mesures al BOE clicant aquí: Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

 

Apart d'aquests ERTEs per força major, recordeu que es poden demanar els ERTEs per causa del descens d'activitat fruit del COVID-19 (per causes objectives: econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció), però amb el procediment habitual i la continuació del pagament de les quotes a la Seguretat Social. Es podran demanar fins el 30 de juny, a l'empara de l'art. 23 de RDL8 / 2020. Es permet la tramitació d'un ERTO per causes objectives mentre estigui vigent un ERTO per força major; en aquest cas, la seva data d'efecte es pot retrotreure a la data de finalització de l'ERTO per força major.

 

5. QUOTA DE LA SEGURETAT SOCIAL I PAGAMENT AUTÒNOMS

En general hi ha una moratòria de 6 mesos amb un interès del 0,5% per al pagament de quotes d'empreses i autònoms (subjecte a certes condicions).

Empreses que han presentat ERTE per força major

La seguretat social no es paga ja que els treballadors estan en ERTO fins la mes de juny. A partir del 1 de juliol:

 • empreses amb menys de 50 treballadors: el descompte en les cotitzacions socials dels treballadors acollits a l'ERTO serà de l'70% al juliol, 60% a l'agost i 35% al ​​setembre.
 • empreses amb 50 o més treballadors. rebaixa del 50% al juliol, 40% a l'agost i 25% al ​​setembre.

Quota d'autònoms.

Si un autònom ha tingut la prestació extraordinària per cessament d'actiitat o reducció d'ingressos de més del 75%, però ja ha recuperat l'activitat al juliol: es pot demanar l'exempció en el pagament de quotes. Aquest dret s'ha estructurat, després de l'acord del 26 de juny, de la següent manera: es manté al 100% per al mes de juliol, 50% a l'agost i 25% al setembre. Aquesta exempció és incompatible amb la percepció de la prestació per cesament d'activitat a partir del 1 de juliol.

Si es tracta d'un autònom que NO té dret a la sol·licitud d'ajuda per cessament d'activitat, poden demanar un ajornament de la seguretat social a un tipus d'interès del 0,5%.

 

6. LÍNIA DE PRÈSTECS EN CONDICIONS PREFERENTS DEL ICF  & AVALS D'AVALIS

El govern català, ha aprovat una línia de préstecs en condicions preferents. Podeu veure les seves bases clicant aquí. Es tracta d'ajuts en forma de bonificació fins un màxim del 100% dels interessos d'un prèstec concedit pel 'Institut Català de Finances (ICF) pel finançament de projectes d'inversió i circulant. Hi hauran convocatòries que concretaràn quins podran ser els beneficiaris 

I a inicis d'abril la Generalitat va desenvolupar una línia ICF-Avalis Liquiditat d'avals especials per facilitar finançament i liquiditat a les empreses catalanes afectades per la crisi del coronavirus. S'ha de tramitar via entitats financeres habituals. Caraterístiques:

 • aval del 100% per 'Avalis de Catalunya,
 • termini màxim del préstec: 5 anys (1 any de carència)
 • tipus màxim i la comissió d'aval queda en EUR + 3% (tipus 2,35% + 0,65% comissió aval)
 • Import prèstec: entre 50.000 € i el 1.000.000 €.
 • Sense comissió d'obertura ni d'estudi (prestec i aval) ni de cancel·lació (només aval)
 • Condicions d'accès: mantenir la plantilla i els compromisos de pagament, no aplicable a cancel·lar altres línies de finançament (però sí a pagar quotes de préstec corrents

Més informació a la web del ICF - Institut Català de Finances clicant aquí

 

7. LIMITACIONS A L'ACOMIADAMENT PER CORONAVIRUS
El Real Decret Llei 9/2020, de 27 de març, de mesures a l'àmbit laboral per pal·liar els efectes del COVID-19 (cliqueu aquí) no prohibeix l'acomiadament d'empleats per causa productiva, econòmica o tècnica derivats d'ell. El que si que fa és que passin a ser considerats improcedents, i no podran ser considerats procedents.

 

8. SUBVENCIONS DEL CCAM PER A EMPRESES DE COMERÇ, ARTESANIA, SERVEIS I MODA (ja exhaurides)

El dijous 30 d'abril, a les 00 hrs, el CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya) va convocar les seves subvencions, adaptades especialment a l'impacte que està tenint el Covid-19 amb el tancament dels comerços o la dràstica reducció de negocis de la majoria de tallers, artesans, etc. La línia està dotada amb 9 milions de €

Les sol·licituds es poden presentar per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa, al web del CCAM, o del Departament d'Empresa i Coneixement juntament amb la documentació que es requereix en cada cas. El termini de presentació finalitza el 31 de desembre, però tenint en compte que els ajuts es concediran per ordre de sol·licitud i fins que s'esgoti el pressupost, s'estan esgotant amb molta rapidesa [NOTA: el mateix dia 30 es va tancar la recepció de sol·licituds per a la línia de comerç, ja que el pressupost es va esgotat en qüestió d'hores; i el dia 8 es va tancar la línia de Comerç].

IMPORTANT: reviseu qui pot ser beneficiari, requeriments, les despeses subvencionables, imports de la subvenció i documentació a presentar descarregant-vos aquest document, únicament si sou col·legiats i us heu identificat amb el vostre nom d'usuari i el vostre password per entrar a aquesta pàgina:

icon SUBVENCIONS DEL CCAM – COVID 19 PER A EMPRESES DE COMERÇ, ARTESANIA, SERVEIS I MODA

Alternativament podeu consultar les bases de les subvencions al Diari de la Generalitat clicant aquí.

RESUM DE LES LÍNIES MÉS RELLEVANTS

a) COMERÇ(esgotada el mateix dia 30) per detallistes amb suspensió de l'activitat o decrement de la facturació de com a mínim d'un 70% a març i abril respecte a l'any anterior.
• Subvenció de qualsevol actuació per a la reactivació del negoci
• Fins un 100% amb un topall de 2.500 €

b) LOCALS COMERCIALS: (esgotada  a mitjans de maig) per a botigues de 10 anys que reformin el local, o per a empreses de comerç, artesania, serveis i moda que recuperin un local buit o obrin
• Fins un 50%, topall de 5.000 €
• Incompatible amb la de Comerç

c) ARTESANIA(esgotada el dia 8 de maig) per autònoms i empreses del Repertori de famílies d'oficis artesans amb suspensió de l'activitat o decrement de la facturació de com a mínim d'un 70% a març i abril respecte a l'any anterior.
• Subvenció de qualsevol actuació per a la reactivació del negoci
• Fins un 100% amb un topall de 2.500 €
• Incompatible amb la de comerç

 

 9. ALTRES MESURES

Aprovades el 31 de març.

a. En general hi ha una moratòria de 6 mesos amb un interès del 0,5% per al pagament de quotes d'empreses i autònoms (subjecte a certes condicions).

b. Aplaçament dels deutes amb la Seguretat Social fins el 30 de juny (amb un interès excepcional del 0,5%).

c. Permetre la disposició dels plans de pensions durant 6 mesos en cas de veure's afectat per un ERTE o per cessament d'activitat

d. Ampliar a tres meses la moratòria de les hipoteques per a la compra de la residència habitual

Aprovades el 21 d'abril

a. Moratòria de l'pagament de la Renda en relació amb els contractes d'arrendament diferents del local de negoci per als que pateixen suspensió d'activitat per l'Estat d'Alarma extraordinàries dificultats o que la reducció de la facturació del mes natural anterior a què se sol·licita el ajornament sigui, al menys, d'un 75 per cent, en relació
amb la facturació mitjana mensual de l'trimestre a què pertany dit mes del 2019.

 • s'aplica a arrendataris que siguin autònoms o PIMEs
 • mentre duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, i es podrà estendre fins un màxim de 4 mesos si el termini fos insuficient
 • aplicació automàtica, si l'arrendador és una entitat pública o un gran tenidor (persona amb més de 10 immobles urbans)
 • la renda s'ajornarà -sense interessos- durant un termini de 2 anys desde la fi de l'afectació de COVID-19, mitjançant el fraccionament de les quotes en
  un termini de dos anys, des de la fi de les circumstàncies extraordinàries o la fi dels quatre mesos dalt indicats.
 • no es podrà sol·licitar si voluntariament es pacta altres condicions o rebaixa del lloguer.
 • termini per fer la sol·licitud: fins el 20 de maig
 • es pot usar la fiança per pagar el lloguer, i l'arrendatari tindrà 1 any per a reposar la fiança (o fins a la fi de l'contracte si això passa abans).

b. Es suspenen els terminis en l'àmbit d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

10. ASSESSORAMENT DEL JORGC & CONSULTES
Continuem posant-nos al vostre servei, en especial les seves Assessories Laboral ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ) i Fiscal (ana.medrano@@jorgc.org, Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ).

A la web del JORGC teniu a la vostra disposició les dades de contacte amb tots els departaments del Col·legi, clicant aquí.

Us preguem en tot cas que tingueu en compte que en aquest moments, hi ha una saturació molt forta de consultes procedents de moltes empreses i professionals, i que també no tots els procediments estan encara clars administrativa o legalment; per la qual cosa la resolució en detall de cada consulta pot demorar-se una mica més de l'habitual.