Àrea col·legiats

Notícies

L'ASSEMBLEA DEL JORGC APROVA ELS COMPTES ECONOMICS 2016/2017

L'ASSEMBLEA DEL JORGC APROVA ELS COMPTES ECONOMICS 2016/2017

Noticies - Noticies JORGC

El 8 de maig del 2017 ha tingut lloc l’Assemblea General del JORGC a l’Auditori del Banc Sabadell. A la presentació van participar el President del JORGC Sr. Alex Riu, el vicepresident 3er Sr. Josep Miquel Serret, la secretària de la Junta Sra. Glòria Serra, i el President de la Secció de Comerç Sr. Roman Pallarés..

En el decurs de la reunió es va presentar i aprovar per unanimitat la Memòria d'Accions, el Tancament Econòmic de l'Exercici 2016, i els Pressupostos de l'any 2017. Podeu descarregar-vos aquests documents clicant en cada tema, o a la pròpia web del JORGC (haureu d'estar identificats com col•legiats a la web).

Volem remarcar la importància de la plena transparència de tota la informació financera i econòmica dels comptes del Col·legi. Per aquest motiu, cada any trobareu a la web la informació, que tanmateix és objecte d'una auditoria econòmica independent; tot i que la llei no exigeix aquesta auditoria, la Junta de Govern considera absolutament necessari aquest exercici com eina de control rigorós de la gestió econòmica del Col·legi.

LA MEMÒRIA D'ACCIONS 2016 va donar el detall de les accions de les diferents àrees de servei del JORGC (Laboratoris, Escola i Formació, Assessoria i Gestoria, Atenció al Col·legiat...), i d'algunes de les principals accions previstes per al 2017.  Si sou col·legiats, podeu accedir al document a la secció "SOBRE JORGC", Activitats i projectes de la web, o clicant aquí: Memòria del JORGC 2016.

 

 El Laboratori de Metalls de l JORGC ha fet una important inversió en un nou potenciometre Titralab AT1000, que amb el seu carrousel de 11 mostres millorar la rapidesa i fiabilitat de les analítiques i assajos de plata. Per al 2017 caldrà renovar el Sarin del laboratori Gemmològic, i s'està provant amb èxit una aparell de detecció de diamants sintètics de desenvolupament intern.
 alt

 

L'escola JORGC està assolint durant el curs 2016-2017 la xifra recoerd de matriculacions, juntament amb èxits importants com ser finalista dels 'Premios Nacionales de Artesania' o les multiples distincions al Consurs de les Insignies del Mestre Artesà de la Generalitat de Catalunya
 alt

 

  alt

 

SOBRE L'ESTUDI SECTORIAL: dons l'apartat de la Memòria, es van avançar algunes de les conclusions que el JORGC presentarà als col·legiats i als mitjans de comunicació durant el mes de maig. S'apunta que al 2016 el comerç detallista va crèixer entre un 4 i un 5%, i la fabricació un 7%. Seria dons el tercer any de recuperació del sector. També cal ressenyar que durant el 2017, el diferencial en l'evolució entre els grans establiments i els mitjans i petits ha estat el més reduit dels darrers anys, la qual cosa apunta a una certa recuperació del consum intern.
 alt

 

TANCAMENT ECONÒMIC 2016: . Aquest ha presentant un benefici superior a l'equilibri previst; tot i que els ingressos de les diferents unitats en general van tenir certa davallada respecte el 2015, la contenció de la despesa va permetre compensar-ho. També ha destacat que ha estat l'any amb més altes i menys baixes des de l'inici de la crisi. Si sou col·legiats, podeu accedir al document a la secció "SOBRE JORGC", Dades Financeres de la web, o clicant aquí: TANCAMENT ECONÒMIC 2016.

 

PRESSUPOSTOS 2017. Es va repassar l'entorn macroeconòmic general, que presenta clarobscurs; un entorn macroeconòmic que jsembla mantenir les xifres de creixement del 2016, però amb moltes incongenites sobre el seu efecte a nivell microeconòmic i del propi sector. En conseqüència, s'ha fet una previsió cautelosa de l'evolució d'ingressos, que combinada amb una estricta política de contenció de la despesa permetría assolir un resultat econòmic neutre. Si sou col·legiats, podeu accedir al Pressupost del 2017 a la secció "SOBRE JORGC", Dades Financeres de la web, o clicant aquí: PRESSUPOST JORGC 2017.

En el pressupost es va aprovar la congelació de les tarifes dels laboratoris de contrast de metalls i de gemmologia. També es va aprovar mantenir sense canvis les tarifes dels serveis de gestoria i assessoria fiscal, comptable i laboral. La quota trimestral s'estableix en 126 € al trimestre (0,40 € més respecte el darrer trimestre) .