Àrea col·legiats

Notícies

INCENTIUS 2017: COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA

Noticies - Noticies JORGC

Us informem que han estat publicades en el DOGC nº7335 del 23 de març, les bases reguladores per a la concessió d’incentius en l’àmbit del comerç, serveis, fires, l’artesania i la moda per a l’any 2017,amb un termini de presentació de sol·licituds fins el 8 de maig de 2017.

El programa  d’ajuts adreçat a Micro, petites i mitjanes empreses(persones físiques o jurídiques) en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda és:

  • Participació d'empreses artesanes a fires professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional.
  • Internacionalització de la moda.

Podeu trobar més informació de la convocatòria d’ajuts en  la web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a fer constar en les actuacions que s’escaigui el patrocini i logotip de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar la normativa gràfica d'aplicació i els supòsits que requereixen fer constar el logotip de la Generalitat de Catalunya.

El JORGC és a la vostra disposició per a assessorar-vos, aclarir-vos qualsevol dubte que tingueu en aquest tema, ampliant els requisits i condicionants específics de cada línia d'ajut i, si així ho desitgeu, tramitar-vos la sol·licitud d’incentiu corresponent.