Àrea col·legiats

Notícies

HIPOTECA BONIFICADA BANC SABADELL

HIPOTECA BONIFICADA BANC SABADELL

Noticies - Noticies JORGC

El BANC SABADELL, partner financer del JORGC, ens informa d'un producte hipotecari molt avantatjós a disposició dels col·legiats: la HIPOTECA BONIFICADA.

Es presenta tant a tipus fixa com variable:

HIPOTECA BONIFICADA TIPUS VARIABLE

des de EURIBOR + 0,90%
TAE variable(1): 1,25%

  • Primer any: 1,90% TIN
  • Termini d'amortització: fins a 30 anys
  • Comissió d'obertura: 0% (contractant els productes següents: domiciliació de nòmina, assegurances Protecció Vida, Protecció Llar i Protecció de Pagaments. Si no es contracta algun dels productes anteriors, la comissió d'obertura serà de l'1%, mínim 750 euros).

HIPOTECA BONIFICADA TIPUS VARIABLE

des de 1,90%
TAE: 2,26% (1,90% TIN)

  • Termini d’amortització: fins a 30 anys
  • Comissió d’obertura: 0%
  • Contractant els productes següents: domiciliació de nòmina, assegurances Protecció Vida, Protecció Llar i Protecció de Pagaments. Si no es contracta algun dels productes anteriors, la comissió d’obertura serà de l’1%, mínim 750 euros.

Podeu veure tot el detall al següent document: icon Hipoteca Bonificada Banc Sabadell