Àrea col·legiats

Notícies

EL JORGC RECOMANA NO TRIBUTAR LA COMPRA-VENDA A PARTICULARS PER ITP

EL JORGC RECOMANA NO TRIBUTAR LA COMPRA-VENDA A PARTICULARS PER ITP

Noticies - Noticies JORGC

EL SUPREM TORNA A REBUTJAR LA PRETENSIÓ DE QUE LA COMPRA-VENDA DE JOIES I METALLS PRECIOSOS A PARTICULARS TRIBUTA PER I.T.P.
LA RECOMANACIÓ DEL COL·LEGI: NO DECLARAR AQUESTES OPERACIONS PER ITP I EXIGIR LA DEVOLUCIÓ DE LES QUANTITATS QUE JA S'HAGIN PAGAT

Acaba de sortir publicat un auto del Tribunal Suprem al qual es rebutja tractar un "recurs de casació en interès de llei". Amb ell, l'Agència Tributària Andalusa pretenia contrarestar una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia que es mostrava contrària a que l'Agència Tributària Andalusa cobrés el ITP (Impost de Transmissions Patrimonials) en les compra-vendes de joies i metalls preciosos a particulars.

En base a l'anàlisi jurídic d'aquest document, la postura del Col·legi és clara:

1. Les operacions de compra-venda de joies i metall preciosos a particulars NO han de tributar per ITP.

2. En cas de que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ignori aquesta nova interlocutòria del Suprem i continuï exigint, sense fonament, liquidacions per ITP per aquest concepte, cal oposar-se taxativament i presentar recurs en tots els àmbits, primer l'administratiu i econòmic-administratiu i, si s'escau, posar un contenciós econòmic-administratiu contra aquest organisme.

3. Si s'ha pagat ja quantitats per aquest concepte, es recomana exigir a l'ATC la seva devolució.

 

S'adjunta els antecedents d'aquests qüestió, i l'anàlisi jurídic de la darrera interlocutòria del Tribunal Suprem.

 

ANTECEDENTS

 1. Tradicionalment, l'Administració no havia exigit aquest pagament excepte en contades ocasions.
 2. A finals del 2012, l'ATC va començar a demanar la liquidació per ITP d'aquestes operacions, amb l'agreujant de que demanava en molts casos la liquidació corresponent també a anys anteriors.
 3. El Tribunal Suprem ja havia desestimar en una ocasió (RJ\1996\2655) aquesta pretensió. El motiu és clar: aquestes operacions son característiques del tràfic mercantil habitual de les empreses, i per tant han de quedar excloses del ITP.
 4. Amb posterioritat, diverses sentències dels Tribunals Suprems de Justícia d'Andalusia i Catalunya havien avalat el mateix criteri. Una de les més recents és la sentència de 26 de març de 2014, en el recurs 905/2012, del TSJA.

LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM – 13 DE NOVEMBRE DE 2014

 1. La Junta d'Andalusia presenta un "recurs de casació en interès de llei" contra la darrera sentència dalt mencionada contraria a la subjecció al pagament de l'ITP.
 2. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, i ordena l'arxiu per dos motius:
  • a. L'Administració no acredita quin és el suposat dany per l' interès general.
  • La Junta d'Andalusia presenta un "recurs de casació en interès de llei" contra la darrera sentència dalt mencionada contraria a la subjecció al pagament de l'ITP.
 3. Aquest segon motiu és cabdal: el Tribunal Suprem rebutja la no vigència de la seva sentència de 1996: "Existiendo doctrina legal, carece de sentido el recurso de casación en interés de la ley". I de fet la reforça.

Perquè considera que el seu pronunciament en la sentència anterior seva de 1996, i altres dues de més recents (15 i 16 de desembre de 2011), ja constitueix doctrina legal.

 

A partir d'ara, per tant, el Tribunal Suprem ja ha deixat definitivament clar que la seva doctrina és la NO aplicabilitat de la figura de l'ITP a les compra-vendes de joies i metalls preciosos a les operacions de compra venda, per ser operacions de tràfic mercantil habitual.

Així les coses, està clar que jurídicament ja no hi ha dubtes. Això no obsta per a que l'Agència Tributària de Catalunya pugui obstinar-se en exigir aquest impost, ignorant aquesta jurisprudència. Però al mateix temps, queda ja aclarit que l' impugnació de les liquidacions practicades hauria d'acabar en favors dels empresaris afectats (partint de les condicions habitual de les operacions), sigui en un primer recurs davant del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, o després en la via contenciós administrativa.

Per tant, la postura del JORGC no pot ser altre que recomanar esgotar l'oposició a les liquidacions en curs o en exigir la devolució de les quantitats ja pagades a totes les instàncies.

Quedarà per determinar si addicionalment es podria arribar a reclamar a l'Administració danys i perjudicis si insistís en seguir reclamant un fet tributari que el Suprem ja ha deixat completament aclarit, i del que l'ATC ja és coneixedora.

 

Com col·legiats, podeu descarregar-vos aquestes sentències a la web del JORGC (però haureu d'estar identificats amb el vostre nom d'usuari i la vostra clau). Podeu accedir-hi clicant aquí o entrant a la web del JORGC, secció "Assessoria i legal", sub-apartat "Normativa i Lleis, compravenda d'or". 

 

Restem a la vostra disposició per a aclarir els dubtes existents i ajudar-vos en la gestió de la resposta dels requeriments rebuts, trucant a l'Assessoria Fiscal del JORGC (tel 93-217.05.16)