Àrea col·legiats

Notícies

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA JORGC  - 30 novembre 2020 - VIRTUAL (online)

Noticies - Noticies JORGC

COL•LEGI OFICIAL DE JOIERS, D'ORFEBRES, DE RELLOTGERS I DE GEMMÒLEGS DE CATALUNYA

De conformitat amb el que disposen els Estatuts del Col•legi Oficial de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, el Ple de la Junta de Govern, en sessió del dia 9 de novembre de 2020, ha acordat la convocatòria de l'Assemblea General Ordinària, que se celebrarà de forma virtual (online), el dilluns 30 de novembre de 2020, a les 11,00 hores en primera convocatòria i, si s'escau, en el mateix lloc i dia a les 11,30 hores en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Presentació de l'Assemblea i nomenament dels Interventors d'Acta

Segon.- Examen i aprovació, si s'escau, de la Memòria de les activitats realitzades durant l'any anterior

Tercer.- Examen i aprovació, si s'escau, de l'estat econòmic de la corporació i de la liquidació del pressupost de 2019

Quart.- Examen i aprovació, si s'escau, del pressupost general que formula i proposa la Junta de Govern per a l'exercici corresponent a l'any 2020

Cinquè.- Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta de modificació dels Estatuts de la Corporació amb la finalitat de donar cobertura expressa a la possibilitat que els col•legiats puguin assistir i exercir el seu dret de vot en Juntes i Assemblees de manera telemàtica. Podeu veure la proposta a aquest document: icon Proposta modificació Estatuts 2020

Sisè.- Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta de modificació dels Estatuts de la Corporació en relacio al nombre màxim de legislatures dels càrrecs de la Junta de Govern. Podeu veure la proposta a aquest document: icon Proposta modificació Estatuts 2020

Setè.- Deliberació i votació, si s'escau, de les propostes que es puguin presentar d'acord amb el previst en els Estatuts de la Corporació

Vuitè.- Precs i preguntes

Es convoca a tots els col•legiats/des

El Secretari
Òscar Pascual i Martínez

Barcelona, 9 de novembre de 2020

 

Nota: D'acord amb els Estatuts del Col•legi, la documentació relativa als assumptes que seran sotmesos a deliberació i, si s'escau, aprovació, de l'Assemblea General Ordinària, estarà a disposició dels col•legiats que ho demanin mitjançant sol•licitud al correu Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Observacions:
• El termini de celebració de l'Assemblea General anual s'ha vist alterat per la COVID19, i fins que la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en l'actual situació de pandèmia, no ha autoritzat la celebració d'Assemblea virtual.
Serà imprescindible el registre nominal del col•legiat (nom, DNI i número de col•legiat), enviant un correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ,'; document.write( '' ); document.write( addy_text14141 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la abans del dia 27 de novembre.
• Un cop rebuda la inscripció, s'enviarà al col•legiat les dades i contrasenya per accedir a la reunió, que es farà amb la plataforma GoToMeeting.
• Es comunica als participants en l'Assemblea que la sessió serà gravada com mitjà de validació de les votacions.