Àrea col·legiats

Notícies

CARTA DEL NOU PRESIDENT DEL JORGC, SR. ALEX RIU I ORÓ

CARTA DEL NOU PRESIDENT DEL JORGC, SR. ALEX RIU I ORÓ

Noticies - Noticies JORGC

Benvolgut col·legiat, benvolguda col·legiada,


Em dirigeixo a tu, en aquesta carta, com a nou president del JORCG, un cop conclòs el procés electoral iniciat el passat mes de febrer.


És per mi un gran honor representar a partir d'ara tots el col·legiats i col·legiades que formem part d'aquest sector. Tanmateix, és una gran responsabilitat mantenir cohesionat un conjunt d'empreses i professionals en el qual concorren diferents visions i sensibilitats. Dins d'aquesta diversitat, ens uneix la mateixa passió, el nostre ofici.


El nostre col·lectiu és l'hereu d'unes professions cultivades des de fa segles i, per tant, hem de ser transmissors dels nostres coneixements i dels principis que ens inspiren a les generacions que ens seguiran. Tenim la gran responsabilitat de perpetuar aquest patrimoni cultural, de transmetre els nostres valors en el territori i en la societat, mantenint i reforçant la nostra identitat com a sector.


La tasca que endeguem des d'avui vol continuar en la millora de la competitivitat de les nostres professions i empreses per adaptar-nos a l'entorn que canvia ràpidament. De la mateixa manera, volem continuar vetllant per la transparència i les bones pràctiques de tots els col·legiats en l'exercici de les seves activitats davant del consumidor, per arribar a ser referents en l'excel·lència i en la qualitat. Seguirem treballant també en la consolidació de la
institució del JORGC com a l'interlocutor vàlid per defensar i fer créixer la nostra professió en els nostres valors com a col·lectiu.


Sóc plenament conscient que tots els esforços són sempre insuficients per arribar a tot i a tots. Però vull fer-te saber que la nova Junta i l'equip humà del JORGC treballarà per tu i pels col·legiats com tu. Teniu el meu compromís i el de la Junta per lluitar en allò en què creiem: l'honestedat i el treball.


Resto a la teva disposició i aprofito l'ocasió per saludar-te cordialment,

 

ALEX RIU I ORÓ