Àrea col·legiats

Notícies

AJUTS PER LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DELS COMERÇOS DE BARCELONA

Noticies - Noticies JORGC

alt

 Convocatòria de subvencions per a la transformació digital del comerç 2018

NOMÉS PER A COMERÇOS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Fins al 30 de juny, podeu sol·licitar les subvencions per a projectes de transformació digital del vostre comerç, iniciats i finalitzats durant l’any 2018.

Qui pot demanar-les?

  1. Establiments comercials al detall situats a peu de carrer de la ciutat de Barcelona
  2. Empreses de prestació de serveis a la persona en la categoria de serveis de reparacions, també a peu de carrer

Modalitats: Obtenció de presència bàsica o àmplia a Internet i desenvolupament d'una presència activa a Internet.

 

alt

Terminis

  • Sol·licituds fins el 30 de juny de 2018.
  • Justificació de la despesa efectuada: dos mesos des de la finalització de l'activitat.

Imports

La subvenció atorgada no excedirà del 50% del cost total, amb un màxim de subvenció de 3.500 euros.

Aquests subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats, sempre que aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l'activitat no superin el cost total del projecte a desenvolupar.

Documentació que cal presentar:

Doc. 1 Instància de sol·licitud de subvenció.

Doc. 2 Formulari descriptiu del projecte

Doc. 3 Qüestionari de presència a internet.

Doc. 4 Autodiagnosi TIC

 

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes bases s’han de formular mitjançant els documents normalitzats, que també es podran descarregar de la pàgina web:

 http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions