Àrea col·legiats

Notícies

20 PREMI COMERÇ DE BARCELONA - fins 14 de juliol

20 PREMI COMERÇ DE BARCELONA - fins 14 de juliol

Noticies - Noticies JORGC

L’Ajuntament de Barcelona convoca la 20a edició dels Premis Comerç de Barcelona, que en les seves diferents modalitats vol distingir les iniciatives, contribucions i establiments comercials que hagin tingut incidència en la millora del sector comercial durant l’any 2016 i consta de diverses modalitats:

 1. Premi al comerç innovador: a la iniciativa que representi una notable aportació al sector comercial de la ciutat; i el constitueixin per la seva proposta en un referent del comerç de Barcelona com a nou model de negoci. La iniciativa ha de tenir com a mínim 1 any de recorregut i màxim de 3 anys.
  La referència d'aquest premi, sovint va lligada a la posada en pràctica per part de l'empresari de decisions que afecten a la gestió del seu negoci i en especial a la seva INICIATIVA per tirar endavant un projecte i posar-hi tots els mitjans a l'abast (tècnics, humans i creatius).
 2. Premi al comerç col·laborador: a la iniciativa agrupada que en la seva execució suposi una millora per la gestió empresarial i/o territorial. Es valorarà la col·laboració que impliqui en l'àmbit privat la millora en la gestió i l'eficiència, la innovació en noves  propostes i serveis al consumidor i per tant la capacitat de mantenir determinats formats i estructures comercials (centrals de compra, serveis compartits, acords amb productors,..)la promoció i el coneixement del comerç de la ciutat: a aquella persona (professional, empresari, empleat) que amb la seva trajectòria professional i/o lideratge contribueixi o hagi contribuït al desenvolupament, millora, dinamització, i/o promoció del comerç de Barcelona i dels valors que li són inherents al comerç de trama urbana (proximitat, innovaci
 3. Premi Albert González a la tasca de contribució a la promoció i el coneixement del comerç de la ciutat: a aquella persona (professional, empresari, empleat) que amb la seva trajectòria professional i/o lideratge contribueixi o hagi contribuït al desenvolupament, millora, dinamització, i/o promoció del comerç de Barcelona i dels valors que li són inherents al comerç de trama urbana (proximitat, innovació, sostenibilitat i emprenedoria).
 4. Premi al comerç de proximitat: a aquell comerç que per la seva implantació i la seva pròpia identitat, desenvolupa una funció social i alhora vertebradora en la trama urbana.
 5. Premi al comerç sostenible: a aquell comerç que en l'execució de la seva activitat (producte, processos de venta i/o elaboració, i servei) incorpori bones pràctiques i un compromís per la coresponsabilitat, la proximitat i la diversitat davant el client i el territori.

El participant podrà presentar la seva candidatura a una o vàries modalitats.

 

ALGUNS REQUERIMENTS

 • Les persones participants hauran de disposar, si escau, de la documentació que acrediti l'activitat (llicència, autorització o comunicació) que es presenti al Premi.
 • També hauran d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, Seguretat Social i amb Hisenda Municipal,

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • El formulari consta d'un full de proposta de candidatura que s'haurà d'omplir en la seva totalitat
 • Una memòria explicativa de la iniciativa, l'establiment o la trajectòria professional, acompanyada, si és possible, de fotografies, articles de premsa o qualsevol altre documentació que aporti més informació sobre la candidatura presentada.

Podeu llegir totes les bases i informació a la web de l'Ajuntament:

http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/sites/default/files/arxius/bases_premis_comerc_20a_edicio_ca.pdf

 

ON i QUAN PRESENTAR-HO

Els documents ds'han de presentar per:

 • canal telemàtic, a través del portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona (www.ajuntament.barcelona.cat/tramits)
 • presencialment, en les OAC (Oficines d'atenció ciutadana) dels districtes municipals

Data màxima de presentació: 14 de juliol

 

Qualsevol col·legiat/da que vulgui presentar-se, pot comptar amb el suport del Col·legi.