Àrea col·legiats

Notícies

20 ABRIL: ELECCIONS A CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS, D'ORFEBRES, DE RELLOTGERS I DE GEMMÒLEGS DE CATALUNYA

Noticies - Noticies JORGC

calendari

D’acord amb els Estatuts del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, la seva Junta de Govern, en sessió de 27 de gener de 2020, ha acordat convocar a totes les col·legiades i col·legiats a les eleccions pels càrrecs de la propera Junta de Govern, el dia 20 d'abril de 2020, entre les 9’00 i les 15’00 hores, en Barcelona, carrer de Sant Elies, 11-19 (accés per carrer de Brusi, 45 de Barcelona).

 

 Calendari i dates principals

  • 21 març: darrer dia presentació de candidatures (a la Secretaria del JORGC)
  • 22 març: proclamació de les candidatures vàlides
  • 5 abril: darrer dia per demanar exercir el vot per correu
  • 20 abril: Eleccions, de 9,00 a 15,00 hrs.
  • Lloc: seu del JORGC (Barcelona, carrer de Sant Elies, 11-19 -accés per Brusi, 45)

 

Podeu descarregar-vos el document oficial de convocatòria clciant aquí:

Convocatòria d'eleccions (català)
Convocatoria de elecciones (castellà)

 

Requisits i tràmits

 

Els requisits i tràmits essencials per a les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern es detallen als articles 50 i següents dels Estatuts, que podeu consultar a la web del JORGC http://www.jorgc.org/el-jorgc/estatuts. Us recordem alguns dels principals requeriments:

 

  • Només poden concórrer candidatures en què figurin tots els membres del Ple de la Junta. Cada candidat formalitzarà la seva acceptació a formar part de la candidatura, la designació del càrrec al qual opta i acreditar d'estar al corrent de pagament de les quotes col•legials.
  • No és acceptable la candidatura d'un mateix col•legiat simultàniament per a més d'un càrrec, o la seva inclusió en més d'una candidatura.
  • Si en el termini de presentació de candidatures se n'ha presentat tan sols una candidatura vàlida, es procedirà a la seva proclamació directa.
  • No s'admet el vot per delegació. Sí es pot demanar el vot per correu

 

Barcelona, 10 de febrer de 2020