Àrea col·legiats

Seguretat

Mesures de Seguretat

Aquesta secció disposa, per als col·legiats, de la següent informació:

1. QUE SON. MARC NORMATIU

2. MESURES D’OBLIGAT COMPLIMENT (que cal fer i dispenses) 

3. FORMULARIS (per obrir, demanar dispensa de les mesures o comunicar obres d’importància) 

4.- PERMISOS D’ARMES 

5.- ON ADREÇAR-SE

Per a poder accedir a la totalitat de la informació, us haureu d’identificar com a col·legiats.

Podeu descarregar tota la documentació aquí


On adreçar-se

JORGC: Secretaria del JORGC.

Sant Elies 11-19 Ap. 72-79  (entrada per Brusi, 45)

08006 Barcelona

Tel 93 217 05 16 Fax 93 415 20 92

E-mail: secretaria@jorgc.org


Subdirecció General de Seguretat Interior

Diputació, 355  08009 Barcelona

Tel. 93-551.20.00

 

Subdirecció Territorial d’Interior a la Catalunya Central

Àngel Guimerà, 14 08241 Manresa
Tel. 93 693 02 20  Fax 93 693 02 30

Subdirecció Territorial d’Interior a Tarragona

Carrer del Comte de Rius, 2-8  43003 Tarragona
Tel 977 92 28 00  Fax 977 92 28 10


Subdirecció Territorial d’Interior a Lleida

Carrer de Vallcalent, 1 25006 Lleida
Tel 973 03 29 00   Fax 973 03 29 10

 

Subdirecció Territorial d’Interior de la Generalitat a Girona

                Plaça de Pompeu Fabra n 1, 3a planta 17002 Girona
                Tel. 872 975 000

 

Subdirecció Territorial d’Interior a Les Terres de l’Ebre

Carrer de Lluís Canalda, 2  3.4. 43500 Tortosa

Tel. 977 92 32 00  Fax. 977 92 32 10

 

Subdirecció Territorial d'Interior de l'Alt Pirineu i Aran

Plaça Joan Sansa, 13 baixos 25700 La Seu d'Urgell

Tel. 973 35 55 22   Fax. 973 03 82 10

 

Sistema de denúncies per Internet.

Existeix un procediment molt més àgil per a denunciar furts o danys petits als Mossos d’Esquadra, que consisteix en presentar la denúncia mitjançant Internet.

Aquest sistema es pot fer servir en cas de petits robatoris en vivendes, establiments o vehicles, sempre i quan no hagi hagut violència física en les persones. Tampoc es pot denunciar per aquest sistema cap fet en què la víctima hagi vist als autors o estigui en condicions d'identificar als autors:

 1. Entreu a la pàgina de denùncies per internet: https://www10.gencat.net/jusinte_di/AppJava/iridioma.do
 2. Ompliu el formulari
 3. La denúncia estarà disponible perquè la signeu a la comissaria que escolliu quan acabeu la introducció de les dades tot indicant la seva referència (perquè la denúncia tingui eficàcia jurídica, cal que en signeu una còpia dins de les 72 hores següents a la seva tramesa a la comissaria escollida).


Aquest sistema permet una rapidesa de resposta molt superior a l’habitual, i evitar les llargues cues (que poden arribar a hores) que es poden donar a les oficines dels Mossos d’Esquadra.

 

Que són? Marc Normatiu

Les mesures de seguretat obligatòries que han de disposar les joieries, argenteries i/o tallers de joieria o argenteria, amb independència de comerços detallistes, majoristes, indústries o tallers artesanals.

Normativa bàsica:

 • Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana. BOE Núm. 46 de 22 de febrer.
 • Llei 23/1992 de 30 de juliol de Seguretat Privada BOE Núm. 186 de 4 d’agost.
 • Reial Decret 2364/1994 de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat Privada BOE Núm. 8 de 10 de gener de 1995.
 • Ordre de 23 d’abril de 1997 per la qual  es concreten determinats aspectes en matèria de mesures de seguretat, en compliment del Reglament de Seguretat Privada. BOE Núm 108 de 6 de maig.
 • Resolució de 16 de novembre de 1998, de la Secretaria d’Estat de Seguretat, per la qual s’aproven els models oficials dels Llibres-Registre que s’estableixen en el Reglament de Seguretat Privada  BOE Núm. 295 de 10 de desembre
 • Reial Decret 1123/2001, de 19 d’octubre, pel qual es modifica parcialment el Reglament de Seguretat Privada, aprovat pel Reial Decret 2364/1994, de 9 de desembre
 • Ordre IRP/198//2010, de 29 de març del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per la qual s'estableixen els criteris d'actuació per al manteniment i la verificació dels sistemes de seguretat i comunicació a la policia de la Generalitat.
 • Ordre INT/316/2011, d'1 de febrer, sobre funcionament dels Sistemes d'alarma en l'ambit de seguretat privada
 • Ordre INT/317/2011, d'1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada.