Àrea col·legiats

Laboratori

Resum obligacions legals

Per a més facilitat, des d'aquesta mateixa web, només si sou col·legiats, podeu descarregar aquesta informació en format pdf clicant aquíEn aquest document, s'explica en forma molt senzilla de "preguntes-respostes" el que cal saber al respecte en termes pràctics, si sou col·legiats (versió en català i versió en castellà):

icon Contrast metals _catala_ 2014 - Q & A

icon Contraste metales _castellano_ 2014 - Preguntas y respuestas

Us fem un recordatori del marc legal que regula els contrastos en les peces confeccionades en metalls preciosos que es comercialitzen a Espanya, s’hagin importat de tercers països, inclosos els de la Unió Europea o s’hagin fabricat al nostre país.

Els requisits legalment exigits són establerts a la Llei 17/1985, i desenvolupada pel Real Decret 197/1988. Podeu veure tot el reglament clicant aquí: Reglament d'objectes fabricats amb Metalls Preciosos

Tota peça ha de tenir dos punxons (=dos contrastos):

  1. Punxó de fabricant o importador. Anomenat contrast d’identificació d’origen: ha d’haver estat registrat prèviament a la “Oficina Española de Patentes y Marcas”. Pot ser de lliure disseny, sempre i quan no estigui encerclada dins de cap figura geomètrica, i ha de tenir una mida superior al punxó oficial.

  2. Punxó de laboratori oficial a Espanya. Anomenat contrast de garantia. Identifica el laboratori que el posa (amb una 1ª lletra que identifica la CCAA seguida d’un número) i la llei del metall. El seu disseny es pot veure en els gràfic finals (la mida depèn de les dimensions de les peces).

A Catalunya només hi ha dos laboratoris oficials que poden posar el contrast de garantia. Un d’ells és el laboratori d’anàlisi i contrast de Metalls Preciosos (C2), un laboratori amb 19 anys d’experiència, acreditat per l’ENAC amb la ISO 17.025 i reconegut per la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa. La utilització d’aquest servei s’ofereix als col•legiats amb unes condicions més avantatjoses.


Peces provinents d’altres països

  • TOTES les peces han de portat tots dos punxonats. Això afecta també a totes les importacions de països de la Unió Europea.

  • No serveixen els punxons del país d’origen (La única excepció seria que l’importador acredités fefaentment que tots dos (d’identificació d’origen i de garantia) han estat homologats per l’Administració espanyola; aquests casos són gairebé inexistents)

  • Les peces de tercers països, inclosos els de la Unió Europea, poden contenir d’altres marques, però això no evita que a Espanya s’hagin d’afegir aquests dos punxons de forma obligatòria.

alt

NOTA: en cas de peces petites o molt delicades, el contrast de garantia pot ser substituït per una etiqueta en paper de la Real Fàbrica de Moneda y Timbre, expedida pel mateix laboratori oficial.


Responsabilitat del punxonat

  • El fabricant o importador té com l’obligació legal fer que les peces que fabrica o comercialitza disposin dels dos punxons (origen i garantia).

  • El detallista també ha de controlar i és responsable, de la presència de tots dos contrastos en les peces que adquireix. Insistim: una vegada posades a la venda, ell també queda com responsable davant de les autoritats i el consumidor. Per tant, cal sempre exigir als proveïdors que subministrin peces adequadament punxonades, per a evitar sancions; o en seu defecte, portar-les a punxonar a un laboratori oficial com el del JORGC.