Àrea col·legiats

Laboratori

Passos a seguir pels fabricants i importadors d'objectes de metalls preciosos per poder posar el contrast de garantia

1) Sol·licitar el Registre de marca a un Agent de Patents i Marques.

La marca ha de ser de la classe 14 (joieria)

El Col·legi pot fer aquest tràmit per vosaltres. El cost aproximat és d'uns 50 €, més la taxa que cobra l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (uns 120 €).Alternativament podeu consultar al vostre Agent de patents i marques. Si no teniu cap, el JORGC te signat conveni amb dos d'ells (en tots els casos, us demanem que abans demaneu pressupost):

   
ISERN Telf. 933637900

 

2) Sol-licitar el punxó físic a un matricer.

IMAZ 93 425 15 55

 

3) Portar el següent al laboratori

  • Punxó
  • Fotocòpia del registre de marca
  • Fotocòpia del IAE de joieria
Epígrafs
Fabricant 491.0
Majorista 619.1
Comerç al detall 659.5

 

4) Portar el gènere al laboratori. Ha de complir les següents condicions:

  1. La mercaderia ha d'arribar al laboratori amb els precintes de la duana i sense que hagi estat manipulada (importadors)
  2. Portar la factura comercial
  3. Portar el DUA. (importadors)