Àrea col·legiats

Laboratori

Normativa legal per a la fabricació, importació i comercialització a Espanya d'Objectes fabricats amb metalls preciosos

Que és?

Els requisits legals per fabricar, importar i /o comercialitzar a Espanya d'objectes fabricats amb metalls preciosos.

Normativa bàsica

Podeu veure la norma principal i més important, el Reglament de la Llei de Metalls Preciosos del 1988, clicant aquí: Reglament d'objectes fabricats amb Metalls Preciosos. El llistat de les normes que regulen la fabricació i comercialització son en concret:

 • Llei 17/1985 de 01.07.1985 (BOE de 03.07.1985), regula la fabricació, trànsit i comercialització d'objectes elaborats amb metalls preciosos. aproxima la legislació nacional a la d'altres països, contrast i marcat dels objectes, laboratoris facultats pels assaigs i contrastacions, requisits per a la comercialització dels productes interiors i de l'estranger, competències, infraccions i sancions. afectada per diverses disposicions
 • Real Decret 197/1988 de 22.02.1988 (BOE de 10.03.1988), reglament de la Llei 17/1985: obligació del contrast: identificació d'origen i garantia, tipus de laboratoris de contrastació: requisits, assaigs i anàlisis d'aquests objectes, tipus de fabricants, requisits tècnics per a la fabricació: materials, regulació dels establiments comercials: presentació dels productes, comerç exterior: importació i exportació, comerç dels metalls preciosos usats, infraccions i sancions
 • Ordre de 15.12.1988 (DOGC de 23.12.1988), aplicació a Catalunya de la Llei 17/1985: inscripció al registre de la marca de contrast d'origen dels fabricants o importadors: documentació, laboratoris oficials i autoritzats: funcions, mitjans tècnics i humans, autorització, validesa, tarifes i assaigs, contrasts, lleis oficials. afectada per Ordre de 09.10.1989
 • Ordre d'11 de febrer de 2000 per la qual es modifica l'annex I del RD 1406/1989 de 10 de novembre pel que s'imposen limitacions a la comercialització i us de determinades substàncies i preparats perillosos (níquel i els seus components)

En aquest document, s'explica en forma molt senzilla de "preguntes-respostes" el que cal saber al respecte en termes pràctics, si sou col·legiats (versió en català i versió en castellà):

icon Contrast metals _catala_ 2014 - Q & A

icon Contraste metales _castellano_ 2014 - Preguntas y respuestas

 

(per als interessats per la història del contrast i de la joieria, podeu consultar a Cristina Estera Martín "El punzón de platería de Barcelona: su evolución formal y cronológica siglos XIV al XX"; un interessant article sobre la història del contrast de la plata a Espanya fins als nostres dies el podeu trobar a la web   http://elblogdelcoleccionistaeclectico.com/2014/11/13/contrastes-y-punzones-en-la-plateria-espanola/comment-page-1/#comment-957 .Finalment s'adjunta un extracte de la normativa bàsica que regia abans del 1985, des del 1934, amb identificació de les marques històriques de contrast: icon Reglament 1934 i marques antigues)  

 

Normes d'obligat compliment

Hauran de complir amb la normativa vigent els objectes de:

 • Metalls preciosos fabricats a Espanya
 • Metalls preciosos importats d'un tercer país no comunitari
 • Metalls preciosos adquirides a països comunitaris

S'han de comercialitzar amb les següents marques:

 1. Marca de garantia:

  Acredita l'aliatge del metall i únicament la poden posar els Laboratoris Oficials o Autoritzats de les Comunitats Autònomes ( annex I marques de garantia) acreditant la llei oficial del metall preciós:

  • Platí: 950 mil·lèsimes
  • Or primera llei: 750 mil·lèsimes
  • Or segona llei: 585 mil·lèsimes
  • Plata primera llei: 925 mil·lèsimes
  • Plata segona llei. 800 mil·lèsimes

2. Marca d'identificació d'origen:

Acredita a la persona o empresa que ha fabricat i/o importat l'objecte destinat a la comercialització dins el territori espanyol. Aquesta marca ha d'estar registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i pot ser de lliure disseny, amb la condició de no estar no encerclada per cap figura geomètrica i de tenir una mida superior a la de les marques de garantia.

 

Restriccions en la utilització de determinats components

La normativa europea REACH marca bastants límits en la utilització de metalls. Podeu veure aquests límits als següents documents (només si sou col·legiats):

icon Normativa cadmi 2012

icon Normativa Plom 2012

icon Normativa níquel 2013

 

On adreçar-se?

Laboratori Oficial C-2
Col·legi Oficial de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya 
Sant Elies, 11-19 Apartaments del 72 al 79 (entrada per Brusi, 45)
08006 Barcelona
Tel. 93 217 05 16
Fax 93 415 20 92
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

 Observacions

 • S'entén per metall preciós el platí, l'or i argent i els aliatges d'aquests metalls entre si o amb d'altres metalls, sempre que el contingut del metall que confereixi la condició de preciós tingui a l'aliatge, la proporció legalment establerta.
 • Quan un objecte no pugui ser punxonat pel seu pes o per les seves especials característiques, haurà de dur soldada una placa o enganxada una etiqueta amb les marques de garantia i d'identificació d'origen per la seva comercialització. Aquestes plaques i etiquetes substitutives són facilitades pels Laboratoris Oficials .
 • En tots els productes fabricats amb metalls preciosos que es comercialitzin el comerciant detallista és el responsable davant el consumidor i, respon davant les autoritats competents, del control d'aquestes marques en tots els productes fabricats amb metalls preciosos.

Links d'interès

Legislació aplicable a metrologia: Metalls preciosos