Àrea col·legiats

Laboratori

Fluorescencia

 

A mitjans del 2009 es va finalitzar, amb resultats positius, l’estudi sobre la validesa de la tècnica de fluorescència, en comparació amb el mètode exigit legalment de copelació.  El JORGC va ser l’impulsor i partner central d’aquest projecte davant les administracions públiques, realitzat per l’Institut Jaume Almera i finançat per la Direcció d’Indústria de la Generalitat.

La fluorescència, sense poder substituir completament a la copel·lació com mètode d’anàlisi pel contrast oficial, sí que permetrà reduir el nombre de peces que cal dedicar a l’anàlisi. I sobretot, te la gran avantatge de que permet donar, no només el percentatge d’or o plata, sino l’espectre complet de metalls o altres aliants presents. Aquest punt és especialment rellevant per a detectar la presència de metalls no permesos o amb límits molt estrictes a la Unió Europea (níquel, cadmi, antimoni...)

Fruit d’això, el JORGC disposa des del 2010 d’un modern aparell de Fluorescència per a oferir directament els resultats. El camp d’aplicació de la fluorescència és molt més ampli que la joieria i la gemmologia: metal·lúrgia, indústries minerals i ceràmiques, elèctriques, vidre...

Un dels camps de màxima utilitat és la detecció de metalls tòxics que no són permesos en joieria, però que desafortunadament entren moltes vegades en la composició de les peces de joieria:

 

Restriccions en la utilització de determinats components

La normativa europea REACH marca bastants límits en la utilització de metalls. Podeu veure aquests límits als següents documents (només si sou col·legiats):

icon Normativa cadmi 2012

icon Normativa Plom 2012

icon Normativa níquel 2013