Àrea col·legiats

Joies, Gemmes, Rellotges

Estudis i enquestes

Estudis JORGC sector a Catalunya

Estudi 2017

Al 2017 s'ha trencat el creximent dels darrers tres anys, amb un molt lleuer decreixement del 0,5% a la facturació de detallistes i del 2% a la facturació de detallistes. Per tant no s'assoleixen les previsions que s'havien fixat, que apuntaven a un creixement al voltant del 4%. Cal dir que la majoria de botigues, a la pràctica, ha tingut descensos més importantants, entre el -3 i el -5%; però el lleuger increment dels establiments més grans i els ubicats a les zones turístiques (2-3%) compensa parcialment la caiguda dels establiments petits i mitjans. L'estudi també analitza per 1ª vegada les vendes online, que es calculen al voltant del 35, però amb creixements del 40-50% anuals. Les previsions per al 2018, tant de comerç com de fabricació, són cauteloses i se situen al voltant del 2%.

Estudi 2016

Es manté la tonica de creixement (tot i que més suavitzada) del 2015, al facturar el retail català de joieria i rellotgeria un 4-5% més que l'any anterior , fins arribar als 346 milions € a preu venda al públic 331 milions d'euros.Aquesta xifra encaixa amb les expectatives que s'havien fet pels comerços a incis d'any. La recuperació és nota en un increment del tiquet mitjà de compra, sent 2.1 milions els actes de compra de rellotgeria i joieria. I per 1ª vegada des de fa bastants anys, l'evolució és positiva per a tots els segments de botigues, i no només per als grans establiments o els de zones turístiques. Les previsions per al 2017 són de 4% de creixement al comerç i 1-2% per a la fabricació.

Estudi 2015

La recuperació econòmica general per fi arriba al sector joier i rellotger català, al facturar-se a preus venda al públic 331 milions d'euros, un 7% més que al 2014. El creixement de la demanda prové tant de l'augment del tiquet mitjà de compra como del nombre de visitants a les joieries. La xifra va superar les expectatives del sector, que a inicis de 2015 apuntaven cap a un lleuger creixement, no superior al 3%. Es trenca així amb el cicle recessiu iniciat el 200. Les previsions per al 2016 són de 4-5% de creixement al comerç i 2-3% per a la fabricació.

Estudi 2014

Per 1ª vegada des de l'inici de la crisi, hi ha un creixement. Això sí, de només 1%. Per tant, no es pot parlar de la fi de la crisi, ja que encara hi ha molts establiments, fabricants i artesans en situació de pèrdua de vendes. Si és important que s'han reduit el diferencial de comportament entre grans establiments i els petits i mitjans, en una forma destacada. És a dir, mentre que els grans establiments son els que més creixen, han mantingut el ritme del 2013; en canvi, els petits han millorat notablement, en promig, apropant-se a una estabilitat de vendes que no s'havia aconseguit al 2013. Les previsions per al 2015 són d'un moderat creixement (2-3% per als detallistes, 4% per als artesans i 9% per als fabricants més grans).

Estudi 2013

Per 1ª vegada des de l'inici de la crisi, s'aprecia un canvi de tendència: la reducció de la facturació de detallistes i de fabricants i artesans (-4% vs 2012) va ser molt més reduïda que l'any anterior. Però l'evolucio més positiva és centra en els establiments més grans, que s'aprofiten d'un fort creixement del turisme. En canvi, les empreses de menys volum tenen encara forts decrements (-12% en detallistes, -21% en artesans i fabricants), per la qual cosa s'està reforçant la tendència de concentració sectorial. Les previsions per al 2014 ja són d'estabilització i fins i tot d'un lleuger creixement (0 a +5%).

Estudi 2012

Cinqué any consecutiu de reducció de la facturació de detallistes (-16% vs 2011) i de fabricants i artesans (-14%). El sector detallista ja porta una caiguda acumulada del 56%, des del màxim del 2007. Molts negocis aposten per la internacionalizació i l'e-commerce. Les previsions encara no són positives per al 2013, especialment en el col·lectiu de fabricants i artesans.

 Guia per a l'elaboració d'un Pla de successió familiar

La successió és un fet excepcional que els empresaris familiars han d'abordar una vegada a la seva vida des del rol de succeïts. Perquè és excepcional i perquè en depèn la continuïtat de l'empresa és crític fer-la bé. Cal agafar la gestió de la successió com una inversió d'alta rendibilitat potencial: l'empresa en pot sortir reforçada, els successors donaran continuïtat al projecte empresarial del succeït i aquest veurà que la seva obra no s'acaba quan es retira.

L’objectiu de la guia és facilitar una eina pràctica, propera i senzilla per dissenyar i implementar un Pla de successió a l’empresa familiar. En observar el teixit empresarial de Catalunya veiem com les 2/3 parts de les empreses són pimes familiars que s’enfrontaran amb el repte de la successió familiar.
La successió en les empreses familiars consisteix en un procés necessari i natural. No tothom és prou conscient de la importància que té per al futur de l’empresa una cessió correcta de l’empresa a la generació següent.
La successió es pot considerar una etapa delicada de gestionar al si de l’empresa familiar, perquè planteja la substitució d’una generació forta, amb lideratge i il•lusió, per a la generació següent, que encara no ha tingut ocasió de demostrar el seu potencial. Planificar la successió pretén, precisament, seleccionar les opcions i fer els passos necessaris per tal que la generació següent no només estigui a l’alçada de l’anterior sinó que, si pot ser, en millori els resultats.

•    Guia per a l'elaboració d'un Pla de successió familiar

 

Estudi 2011

Malgrat que al 2010 s'havia esperat una alentiment de la caiguda de vendes, el 2011 va significar una caiguda tan intensa com la de l'any anterior, amb un descens del 14% en les vendes al públic final. Això sí, s'observa un fenòmen creixent: la biploarització del mercat. Els establiments més grans i ubicats en zones turístiques amb repetit vendes, mentres que la resta va tenir caigudes del 16 al 22%. Com a novetat, l'estudi del 2011 fa per 1ª vegada una anàlisi del sector de fabricants i artesans, que ha tingut la mateixa evolució negativa. Continua la destrucció d'ocupació i el tancament de negocis (un 24-26% dels negocis va reduïr plantilla al 2011). Les previsions apunten a una caiguda moderada de vendes al detall (-5%), tenint en compte que els establiments menys grans són més pesimistes. Els fabricants tampoc preveuen una millora, i estimen que el 2012 es tancarà amb un -10% de facturació.

Estudi 2010

Al 2010, va continuar la forta caiguda de vendes (13% menys que al 2009) i la destrucció d'ocupació i tancament de negocis: el 80% de les empreses del sector va experimentar disminució de vendes. Una sortida parcial va ser l'exportacióm amb un creixement del 49%. Les previsions apunten a una estabilització durant el 2011, amb una reducció mínima de vendes (-3% a -5%).

Estudi 2009

Al 2009, el sector va patir a Catalunya una important retallada de vendes del 17-20%, deixant la facturació de joieria i rellotgeria en uns 500 mm €,amb una forta destrucció de llocs de treball i tancament d'establiments. Previsions negatives per al 2010. Per a més informació, descarregueu el document adjunt (només per a col·legiats).

Estudi 2008

Al 2008, el sector va patir una important retallada de vendes del 15-20%, deixant la facturació de joieria i rellotgeria en uns 604 mm €. El consumidor va passar a materials més econòmics, i va reduir la seva despesa mitjana, tot i que cada cop el fenòmen de marca guanya més pes. Per a més informació, descarregueu el document adjunt (només per a col·legiats).

Estudi 2007

Al 2007, el sector joier va resistir l'inici de la crisi econòmica, amb un creixement del 5% i una xifra de vendes de joieria i rellotgeria d'uns 725 mm €. El sector català és el gran exportador espanyol, amb 50% del total. Les previsions de manteniment per al 2008 no es van complir. Per a més informació, descarregueu el document adjunt (només per a col·legiats).

Radiografia del sector català 2003

Tot i que amb resultats antics, molts dels trets d'aquest estudi són encara vàlids: predomini de les microempreses, insuficient desenvolupament de modernes tècniques de gestió, estructura envellida, manca d'enfocament envers al consumidor, insuficient us de les noves tecnologies... Per a més informació, descarregueu el document adjunt (només per a col·legiats).

Altres estudis

Evolució històrica preu or (World Gold Council)

Dades sobre el preu de l'or mensualment en diverses divises des del 1971, i evolució de l'oferta i demanda d'or (inclosa la joieria) . Per a més informació, podeu descarregar -vos directament una àmplia varietat d'informes a http://www.gold.org/.

Estudi IRQUAL 2007

Anàlisi en detall del sector de joieria i bijuteria a nivell espanyol, centrat en el sector productiu (industrial). Per a més informació, descarregueu el document adjunt (només per a col·legiats).