Àrea col·legiats

Joies, Gemmes, Rellotges

Dades a Catalunya i Espanya

Sector

 

IMPORTANT: si voleu veure els informes i estadístiques anuals del sector, aneu a la secció "Estudis i enquestes". Només podreu visualitzar-los i deascarregar-los si sou col·legiats i us heu identificat amb la vostra clau a la web.

 

Abans de la crisi, cap al 2007 hi havia a Espanya unes 20.000 empreses entre indústria i tallers, firmes exportadores, importadores, majoristes i comerciants detallistes. Hi generava uns 200.000 llocs de treball directes, i 175.000 d'indirectes.

Estem parlant doncs d'un sector amb un entramat empresarial de grandària mitja / petit: 10 empleats per empresa. Això és degut a la primacia del sector detallista: només un 20% de les empreses serien indústries o del sector productiu o de transformació. Aquest sector tenia pendent una reconversió.

La crisi iniciada al 2008 probablement ha significat la desaparició d'un 50% dels negocis, en especial dels comerços de menys tamany i dels tallers intermitjos. Probablement estem parlant doncs d'uns 10.000 negocis. De fet, després de 7 anys de macroentorn econòmic desfavorable (finals 2014), les vendes de joieria i rellotgeria havien caigut a menys de la meitat del que havien estat al 2007. Al 2015 es va iniciar una recuperació, que al 2017 es va quedar aturada.

Catalunya probablement significa un 25% de la producció i consum de tot Espanya. S'estima al voltant de 2.000 establiments de joieria, rellotgeria i compra-venda oberts al públic, i unes 400 empreses fabricants, tallers i majoristes. El volum estimat de venda a PVP, que al 2007 havia assolit el seu record amb 725 milions de €, havia caigut fins als 305 milions al 2013. Al 2017 es va estimar en uns 345 milions €.

En el sector joier, hi ha certa indústria local, que va sobreviure a la dècada dels 90 a una forta reconversió motivada per l'irrupció de producte europeu (especialment italià), i ara fa front amb disseny a l'entrada de producte d'origen asiàtic (Xina, India...). En canvi, la majoria de la producció rellotgera és importada. Pel que fa a la producció de matèries primes, les gemmes i metalls preciosos son importats, estan molt concentrada la distribució en mans d'alguns majoristes.

alt

 

Consumidor

El 63% dels consumidors espanyols adquireix joies, plateria i rellotges per valor de fins a 1.800 € i per un valor mínim de 15 €, segons dades de l'AEJPR.

El promig de compra del consumidor ha caigut continuadament des del 2007, per l'impacte al consum de la crisi econòmica. El preu de l'or s'ha encarit notablement, i el consumidor s'ha orientat cada cop més cap a la plata i altres materials. Igualment, les peces tenen cada cop menys pes de metall preciós. També cal mencionar un creixent efecte de competència genèrica per part de sectors com l'electrònica de consum (telefonia mòbil, videojocs, informàtica) i oci, que semblen absorbir part de la despesa no essencial de les llars que abans es destinava a joieria i rellotgeria.

Moments de major consum de l'any:

  • El més destacat, Nadal-Reis (25% de les vendes aprox.)
  • San Valentí (14 de febrer)
  • Maig: dia de la mare i comunions.
  • Juny i setembre: noces.
  • Altres moments: batejos, aniversaris, fi d'estudis/activitat professional, compromisos...

 

Si bé cal destacar que es produeix cada vegada més una desestacionalització de la demanda; s'apunta al fet que de "l'autoconsum" (en bona part vinculat a la incorporació de la dona al món laboral) i el creixent valor de la "marca" i la promoció contínua estan fent que cada vegada més sigui difícil parlar de temporada alta i baixa.

Motius de compra enfront d'altres alternatives: autenticitat del seu valor intrínsec, sentiment, necessitat d'un disseny actual / anar a la moda...

Respecte a si l'increment del preu de l'or (amb un record absolut en 30 anys de més de 1.300 €/unça a finals del 2011) incentiva la compra de joies com a refugi econòmic, la resposta és totalment negativa: si be és cert que la joia te un valor de revenda molt superior al d'altres categories (base del negoci de compra-venda), i que és manté en el temps, això no obsta per a que la pràctica la possible utilització d'or com a refugi no es faci a través de joieries, sino de firmes especialitzades en lingots d'or d'inversió.

El que si que es va donar és una proliferació de cases dedicades exclusivament a compra-venda d'or, fruit d'aquest alt valor amb la necessitat dels consumidors de obtenir liquiditat. Aquestes cases no es poden considerar amb propietat com joieries, si bé és cert que al voltant d'un 12% de joiers enquestats declara fer, addicionalment a la venda de rellotges o joies, aquest servei (dades de l'Enquesta JORGC del sector al 2017). En el moment més algid del 2012, hi havia uns 650 punts de venda. De totes maneres, la "bombolla del sector de la compra-venda" va començar a desinflar-se a finals del 2012 i sobretot 2013, quan el preu de l'or va retrocedir cap als 900 - 1.000 €/unça. La baixada del preu de l'or, l'excés d'establiments, i el fet de que l'stock en manys del consumidor ja havia disminuit força als anys precedents, ha impulsat des de finals del 2012 un tancament creixent d'aquests establiments (es calcula que ja havia tancat un 40% a inicis del 2017).