Àrea col·legiats

Assessoria i legal

Assessoria Fiscal

CALENDARI FISCAL

Us adjuntem un breu recordatori del calendari fiscal i, per tant, dels terminis de presentació de liquidacions, com un servei de l’Assessoria - Gestoria Fiscal del JORGC.

 

Per als que siguin clients de l'Assessoria Fiscal del JORGC, els hi preguem reservin hora l’abans possible per a la confecció de les declaracions (telèfon 932170516 Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la  / Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ).

Si no sou clients i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaración s i liquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos. La gestoria fiscal & comptable del JORGC és la única de tot Espanya especialitzada en impostos i comptes de joieries i rellotgeries, amb 20 anys d'experiència.

Podeu descarregar-vos les tarifes:

 icon Tarifa AUTONOMS - fiscal & comptabilitat 2019

icon Tarifa EMPRESES - fiscal & comptabilitat 2019

(en tots dos casos, tant si sou autònoms com empreses, hi ha dos pàgines - la 1ª és si només voleu gestoria fiscal -presentació d'impostos- i la 2ª és si a més a més voleu que us portem tota la comptabilitat)

 

CALENDARI FISCAL

LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE 2019

 

FINS EL DIA 21 DE OCTUBRE (domiciliacions fins el 15)

 • ·         I.V.A. Impost sobre el Valor Afegit (Model 303/310)
 • ·         Declaració Recapitulativa d’Operacions Intracomunitàries (Model 349)
 • ·         I.R.P.F. retenció treballadors (Model 111)
 • ·         I.R.P.F. pagament a compte estimació directa/objectiva (Model 130/131)
 • ·         I.R.P.F. retenció lloguers (Model 115)

 

IMPOST SOBRE LA RENDA

 

Els contribuents que van fraccionar el pagament de la seva declaració de la renda, recordin que han d’ingressar el 40% del segon termini abans del 5 de novembre de 2019 (els que tinguin domiciliat el pagament l’Agencia Tributaria descomptarà l’import el 5 de novembre)

 

 

Per aquells que siguin clients de l’Assessoria del JORGC, els hi preguem reservin hora l’abans possible per a la confecció de les declaracions, al telèfon 932170516 (Sres. Ana Medrano / Montse Carreras).

Si no ho sou i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaración s i liquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos.

 

Horari: De dilluns a Dijous de 9:00h a 14:30 h i de 15:00h a 18:00h

             Divendres de 9:00h a 15:00h

                 

 

 

 

NOTA IMPORTANT

 

SEGURETAT SOCIAL AUTÒNOMS

Des del 1 d'octubre del 2018 els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per via electrònica, per això és necessari que tots els autònoms tinguin el certificat digital de la Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (F.N.M.T.)

Per aquells que siguin clients de l'Assessoria del JORGC, els hi preguem reservin hora l'abans possible per a la confecció de les declaracions, al telèfon 932170516 (Sres. Ana Medrano / Montse Carreras).

Si no ho sou i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaración s i liquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos.
*HORARI MES DE JULIOL DE 8 A 15 HORES

 

Per a la confecció de les declaracions els hi preguem reservin hora l’abans possible, al telèfon 932170516 Ana Medrano/Montse Carreras.

Si no ho sou i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaración s i liquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos.

 

 

LLEI DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

(octubre 2017 i gener 2018)

 

A finals d'octubre es va aprovar la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, tot i que algunes mesures no estaran disponibles fins l'1 de gener de 2018.

El nou text articula mesures dirigides a facilitar la cotització a la Seguretat Social, reduir les càrregues administratives dels professionals autònoms, afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar i facilitar la formació professional per a l'ocupació del col·lectiu. La següent taula resalta les novetats més importants:

MESURES LLEI ANTERIOR  REFORMA
Tarifa plana per als nous autònoms 50 € mensuals durant 6 mesos 50 € mensuals durant un any. Entrada en vigor Gener 2018
Reemprendre el negoci després d'un període d'inactivitat Passats 5 anys d'inactivitat, es pot reemprendre l'activitat pagant la quota de 50 € al mes  Passats 2 anys d'inactivitat, es pot reemprendre l'activitat pagant la quota de 50 € al mes
Compatibilitat amb la pensió de jubilació Els autònoms en edat de jubilació amb empleats podran treballar i cobrar el 50% de la pensió. Els autònoms en edat de jubilació amb empleats podran treballar i cobrar el 100% de la pensió.
Flexibilitat en l'alta i baixa de la Seguretat Social La cotització és per mesos complets. Els autònoms es podran donar de baixa i d'alta fins a 3 cops l'any i començaran a pagar des del dia exacte en què inicien/finalitzen la seva activitat.
Contractació d'assalariats La contractació de treballadors suposava la pèrdua de la tarifa plana. Bonificacions compatibles, l'empresari mantindrà l'ajuda en la cotització i la tarifa plana encara que contracti treballadors.
Recàrrec per deutes de cotització Recàrrec durant el primer mes de retràs del 20% Recàrrec durant el primer mes de retràs del 10%. Entrada en vigor Gener 2018
Ajudes a la conciliació Fins ara, només tenien avantatges si contractaven assalariats amb un contracte d'interinitat. Les dones que vulguin ser mares no pagaran cotitzacions durant un any per poder tenir cura dels seus fills. A més, quan es vulguin reincorporar a la seva activitat, pagaran una quota reduïda de 50 euros mensuals durant un any.
Deducció per dietes No n'hi havia Deducció de 26,67 euros diaris per dietes en territori nacional i 48,08 € a l'estranger pagades amb mitjans electrònics, del mateix mode que es fa amb els treballadors.
Deducció per subministraments Fins ara es podia deduir un 20% amb un criteri d'Hisenda Deducció del 30% dels subministraments. Afecta al consum d'electricitat, aigua i telèfon dels autònoms que treballen des de casa. Està plasmat a la llei de IRPF. Entrada en vigor Gener 2018
Reconeixement dels accidents in itinere L'accident de treball és aquell ocorregut com a conseqüència directa i immediata del treball La cobertura per accidents de treball i malaltia professional protegirà els autònoms que tinguin accidents en el camí de casa a la feina o viceversa.
Formació subvencionada   Els autònoms podran beneficiar-se de cursos de formació adaptats a les seves necessitats. La partida destinada a aquests cursos es fixarà anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
Base de cotització Fins ara es podien canviar només 2 vegades l'any les bases de cotització. Es podran canviar fins a quatre cops les bases de cotització a l'any, fet que permetrà tenir una millor correlació entre l'evolució del negoci i la cotització. La base de cotització dels propietaris i directius es desvincula del SMI. Amb aquesta mesura, es pretén trencar la relació existent entre els augments percentuals de les bases de cotització d'aquests autònoms, amb els increments del Salari Mínim Interprofessional. Entrada en vigor Gener 2018
Contractació de familiars Fins ara la contractació bonificada de familiars no estava permesa. Els autònoms que contractin familiars de manera indefinida tindran dret a bonificació de les cotitzacions a la Seguretat Social.
Cotització en pluriactivitat Devolució dels excessos de cotització a petició de l'autònom La devolució serà d'ofici per la TGSS. Entrada en vigor Gener 2018

L'anterior taula ha estat elaborada per PIMEC. Addicionalment, podeu descarregar-vos un informe elaborat per la patronal CEOE (només si sou col·legiat):icon REFORMA LLEI TREBALL AUTONOM octubre 2017

 

CANVIS A LA FISCALITAT DE LES S.C.Ps AL 2016

 

Per als que teniu una SCP (Societat Civil Privada), us recordem que al 2016 la seva tributació canvia radicalment, i en general serà desfavorable:

Les societats civils amb objecte mercantil (bàsicament, que realitzin una activitat empresarial) tributen:

FINS ARA: en règim d'atribució de rendes. És a dir, cada un dels socis tributa en el seu IRPF personal (declaració de la renda) pels rendiments obtinguts per la SCP en base al seu percentatge de participació

2016: Passen a tributar pel Impost de Societat (tipus fix del 25%)

Als socis d'aquestes entitats, se'ls dóna l'opció de dissoldre si adopten l'acord en els primers 6 mesos de 2016, amb un règim especial de Ajornament. S'estableixen les següents avantatges:

 • Exempció en la modalitat d'operacions societàries d'ITP i AJD.
 • Exempció en l'IVTNU (plusvàlua municipal).
 • Ajornament a valorar el rebut.

Els socis que a partir de gener de 2016 passin a tributar per societats, que tinguin pendents d'aplicar saldos de deduccions per incentius a l'activitat econòmica, podran seguir deduint-los en els mateixos termes que venien fent-ho.

Com els socis no poden tenir nòmina en la societat ni emetre una factura contra la mateixa pels serveis prestats, les quantitats que perceben de la Societat Civil en principi tindran la consideració de dividends tot i que caldrà esperar que concretin més sobre aquesta nova norma.

Us adjuntem un document (descarregable si esteu identificats camb la vostre clau de col·legiats) elaborat per DIGESTUM, partner jurídic-legal del Col·legi, que amplia la informació: icon SCPs - canvis 2016.   En tot cas, tingueu en compte que encara hi ha aspectes legals que no s'han aclarit. S'espera que el 'Ministerio de Hacienda' emeti més endavant alguna nota aclaridora sobre aspectes confusos sobre el canvi de règim fiscal de las SCP.

Us recomanem que consulteu amb el vostre gestor o amb l'Assessoria Fiscal del JORGC (tel 93-217.05.16) ja que aquest és un tema molt important.

 

 

MESURES FOMENT TREBALL AUTÒNOM (des de octubre 2015)

 

El 10 d'octubre entren en vigor noves mesures per a la promoció del treball autònom:

 1. Els autònoms amb Tarifa Plana podran contractar treballadors sense perdre aquest dret
 2. La "Tarifa Plana" serà de 50 € fixes durant els 6 primers mesos (abans s'aplicava el 80% de reducció a la base mínima)
 3. Tots els aturats poden capitalitzar tota la seva prestació en un pagament únic per iniciar una activitat emprenedora (abans, els més grans de 30 anys només podien fer-ho al 60%)
 4. L'activitat com nou autònom es compatible amb la prestació per atur amb un límit de 9 mesos (abans només podien fer-ho els menors de 30 anys)
 5. Tots els autònoms que cessin en la seva activitat podran renovar la seva prestació per atur fins 5 anys després (abans era 2 anys pels més grans de 30 anys)
 6. Els autònoms econòmicament dependents (TRADE) podran ara contractar a un treballador que els substitueixi per conciliar la seva vida familiar y laboral
 7. Es manté la bonificació del 50% en la quota d'autònoms durant 18 mesos als familiars col•laboradors, i s'afegeix per als 6 següent una bonificació del 25%
 8. Els autònoms amb discapacitat tenen "Tarifa Plana" fixa de 50 € durant el primer any, i un 50% de bonificació a la quota durant els quatre anys següents

 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA FISCAL DE METALLS PRECIOSOS: L'IVA

 

INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU: s'aplica a les transaccions de l'or sense elaborar o semielaborats d'or de més de 325 mil·lesimes, i de la plata, platí o paladí en brut o en forma de semielaborats. Podeu veure més informació, si ja esteu identificatas a la web com col·legiats amb el vostre nom d'usuari i clau, clicant aquí: http://www.jorgc.org/compra-venda-d-or/blog o be anant al subapartat de "Normativa i lleis", secció de compravenda d'or.

L'OR D'INVERSIÓ: està exempte de tributar per IVA si es tracta de compra de:
- lingots de puresa superior al 99,5%
- monedes de puresa superior al 80%