Àrea col·legiats

Assessoria i legal

Assessoria Fiscal

CALENDARI FISCAL

Us adjuntem un breu recordatori del calendari fiscal i, per tant, dels terminis de presentació de liquidacions, com un servei de l’Assessoria - Gestoria Fiscal del JORGC.

 

Per als que siguin clients de l'Assessoria Fiscal del JORGC, els hi preguem reservin hora l’abans possible per a la confecció de les declaracions (telèfon 932170516 Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la  / Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ).

Si no sou clients i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaración s i liquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos. La gestoria fiscal & comptable del JORGC és la única de tot Espanya especialitzada en impostos i comptes de joieries i rellotgeries, amb 20 anys d'experiència.

Podeu descarregar-vos les tarifes:

 icon Tarifa AUTONOMS - fiscal & comptabilitat 2019

icon Tarifa EMPRESES - fiscal & comptabilitat 2019

(en tots dos casos, tant si sou autònoms com empreses, hi ha dos pàgines - la 1ª és si només voleu gestoria fiscal -presentació d'impostos- i la 2ª és si a més a més voleu que us portem tota la comptabilitat)

 

CALENDARI FISCAL

LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE 2021

Els terminis de presentació de liquidacions resta com a continuació els hi assenyalem:

 

FINS EL DIA 20 D’ABRIL (domiciliacions fins el 15)

 

·         I.V.A. Impost sobre el Valor Afegit (Model 303/310)

·         Declaració Recapitulativa d’Operacions Intracomunitàries (Model 349)

·         I.R.P.F. retenció treballadors (Model 111)

·         I.R.P.F. pagament a compte estimació directa/objectiva  (Model 130/131)

·         I.R.P.F. retenció lloguers (Model 115)

·         Pagament fraccionat societats (Model 202)

 

DES DE EL 7 D’ABRIL FINS EL  30 DE JUNY

·         Renda i Patrimoni (Models 100/714, presentació per internet)

Amb resultat a ingressar amb domiciliació fins el 25 de juny

 FINS EL 30 D’ABRIL

SOCIETATS LIMITADES/ANONIMES

Legalització de llibres de comerç

 

 

MODEL 347 - 2020

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

 

Termini de presentació: 2 DE MARÇ

 

 

MODEL 543 - 2020

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE LES ADQUISICIONS D’OBJECTES D’ART, ANTIGUITATS I JOIES, SUSCEPTIBLES DE TRIBUTAR PER L’IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURIDIQUES

 

Termini de presentació:DE l’1 AL 31 DE MARÇ

 

MODEL 184

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

 

Termini de presentació: 1 DE FEBRER

 

IMPORTANT: Per a la confecció de les declaracions i degut a que estem fent teletreball per la situación que estem vivint del COVID-19 els hi preguem que ens enviin la documentació l'abans possible, als emails Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la / Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la Ana Medrano/Montse Carreras.

Tingueu també en compte la situació de saturació per tramitació d'ajuts i prestacions, que està sotmetent a la Gestoria del Col·legi a una càrrega de feina mai abans viscuda.

 

 

IMPOST SOBRE LA RENDA

 

Els contribuents que van fraccionar el pagament de la seva declaració de la renda, recordin que han d’ingressar el 40% del segon termini abans del 5 de novembre de 2020 (els que tinguin domiciliat el pagament l’Agencia Tributaria descomptarà l’import el 5 de novembre)

 

 

Per aquells que siguin clients de l’Assessoria del JORGC, us comuniquem que per causa de la situació que estem vivint el personal de gestoria esta fent teletreball. Per tant, en principi no es donarà hores per a fer els impostos, excepte cossos excepcionals. Preguem que envieu qualsevol consulta i l'informació per mail a Ana Medrano (  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ) o Montse Carreras (  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ).

Si no sou clients i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaracións i liquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos al 932170516.

 

Horari d'atenció al client de 09:00h a 14:30h i de 15:00h a 18:00h

 

 

                 

 

NOU MODEL 543 "IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS"

:

Són molts els col·legiats que han rebut (març 2020) una carta de l'Agència Tributària demanant que es presenti el model 543 ("declaració informativa anual sobre les adquisicions d'art, antiguitats i joies susceptibles de tributar per l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques"). Podeu veure l'esmentada carta descarregant-vos aquest fitxer: icon Carta Agència Tributaria model 543 (març 2020)

Punts rellevants:

1. El primer a aclarir és que aquesta petició no te res a veure amb la controvèrsia sobre la tributació per ITP de la compra a particulars.

2. En segon lloc, aquest impost el liquiden les empreses que hagin comprat joies que puguin considerar-se "actius no productius". La seva finalitat és reduir l'evasió fiscal via el trasllat de patrimoni personal a societats per a ocultar la titularitat real. Per tant l'impost no ho paguen les empreses que produeixin o venguin joieria. Podeu veure la llei d'aquest impost clicant aquí – llei impost actius no productius

3. Al sector se li està demanant per tant la informació de que s'ha venut de joieria a les persones jurídiques via aquest model 543 – veure model clicant aquí. S'haurà d'enviar la informació abans del 1 d'abril. I en aquest primer any de presentació, no només del darrer any 2019, sinó també del 2017 i del 2018.

4. Per tant, sembla que l'Agència Tributària vol verificar si les empreses compradores de peces de joieria que puguin ser considerades "actius no productius" estan declarant aquest impost. I per això usaran la informació que els enviarem amb aquest model 543 com "font de contrastació" per detectar empreses que no estiguin declarant aquest impost.

5. Interpretem, a falta de indicació contrària, que si una empresa de joieria no ha fet cap venda en el 2017, 2018 o 2019 a persones jurídiques, aleshores no cal presentar aquest formulari.  

5. Les primeres consultes a l'Agència Tributària Catalana no han aportat cap aclariment sobre l'aplicació pràctica d'aquest impost; sembla que els propis funcionaris desconeixen com funciona aquest formulari 543. Aquests són els punts de dubte que per part del JORGC es vol clarificar sobre com omplir aquest model:

 • El punt més crític és si l'impost només ha de ser presentat per les empreses amb venda a clients finals, o si les empreses fabricants, importadores o majoristes també l'han d'omplir.La clau de l'assumpte sembla ser si aquesta obligació només afecta els que es dediquen al comerç al detall de joies. Al respecte, la consulta feta a l'Agència Tributària de Catalunya sembla concretar que l'obligació de subministrar informació només afecta a las "JOIERIES"; per tant només a les empreses o autónoms que estiguin donats d'alta al IAE de joieria que és un epígraf totalment diferent al de "fabricació". Per a més detall, adjuntem la resposta rebuda:

De: Bústia de Consultes de la seu electrònica de l'ATC 
Enviado el: jueves, 5 de marzo de 2020 9:35
Asunto: RE: Consulta Tributària (Formulari Web)

Senyor/a,
De conformitat amb la informació facilitada, us fem avinent el següent:
Mitjançant la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, es va crear aquest nou tribut propi de la Generalitat de Catalunya. En l'article 14 d'aquesta mateixa llei es preveu una obligació de subministrament d'informació per les galeries d'art, antiquaris i joieries, que s'haurà de trametre en la forma i els terminis que determini l'ordre del conseller del departament competent en matèria d'hisenda.

Ara bé, tal i com s'exposa, ha de tractar-se de joieries

Si necessiteu més aclariments, podeu plantejar la consulta davant la Direcció General de Tributs

Li informem que per futures consultes hauran d'utilitzar el formulari: Formulari de contacte

Aquestes conclusions s'han d'entendre vàlides en la mesura en què no sorgeixin nous fets que les desvirtuïn o d'altres elements que no s'hagin fet constar en la consulta i, en tot cas, la contestació té, d'acord amb l'article 34.1.a) de la Llei general tributària, caràcter merament informatiu. 

 • Saber si s'han d'adjuntar totes les vendes de joieria, encara que clarament hi hagi comandes que es vegi clarament que NO són ​​actius considerables com improductius, sinó compres normals de béns per al seu ús per l'empresa client (exemples: pins o clauers de regal). El criteri que apunta el fiscalista del Col·legi és que si tenen la consideració de "joia" sí que s'hauran de declarar.
 • Vinculat a l'anterior, si s'ha d'incloure la venda de lingots de metall preciós, que tenen la categoria de béns d'inversió. Semblaria que no, ja que difícilment es podria considerar als lingots com joies; però la inspecció de consum a Catalunya sembla considerar-los objectes de metall preciós i que per tant precissen del punxonat oficial de metall preciòs.
 • S'ha d'incloure les vendes a empreses radicades fora de Catalunya, atès que aquest és un impost local català sense incidència en altres CC.AA. o estranger? La interpretació lògica seria que no, però la llei no estableix cap limitació a l'hora de declarar les vendes realitzades. És a dir, no hi ha cap limitació al voltant de que només s'hagin de declarar les vendes realitzades a favor d'empreses amb domicili social a Catalunya.

En cas de tenir més informació, us anirem informant de tots els nous punts que tinguin incidència per a les empreses del sector.

 

 

NOTA IMPORTANT

 

SEGURETAT SOCIAL AUTÒNOMS

Des del 1 d'octubre del 2018 els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per via electrònica, per això és necessari que tots els autònoms tinguin el certificat digital de la Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (F.N.M.T.)

Per aquells que siguin clients de l'Assessoria del JORGC, els hi preguem reservin hora l'abans possible per a la confecció de les declaracions, al telèfon 932170516 (Sres. Ana Medrano / Montse Carreras).

Si no ho sou i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaración s i liquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos.
*HORARI MES DE JULIOL DE 8 A 15 HORES

 

Per a la confecció de les declaracions els hi preguem reservin hora l’abans possible, al telèfon 932170516 Ana Medrano/Montse Carreras.

Si no ho sou i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaración s i liquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos.

 

 

LLEI DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

(octubre 2017 i gener 2018)

 

A finals d'octubre es va aprovar la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, tot i que algunes mesures no estaran disponibles fins l'1 de gener de 2018.

El nou text articula mesures dirigides a facilitar la cotització a la Seguretat Social, reduir les càrregues administratives dels professionals autònoms, afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar i facilitar la formació professional per a l'ocupació del col·lectiu. La següent taula resalta les novetats més importants:

MESURES LLEI ANTERIOR  REFORMA
Tarifa plana per als nous autònoms 50 € mensuals durant 6 mesos 50 € mensuals durant un any. Entrada en vigor Gener 2018
Reemprendre el negoci després d'un període d'inactivitat Passats 5 anys d'inactivitat, es pot reemprendre l'activitat pagant la quota de 50 € al mes  Passats 2 anys d'inactivitat, es pot reemprendre l'activitat pagant la quota de 50 € al mes
Compatibilitat amb la pensió de jubilació Els autònoms en edat de jubilació amb empleats podran treballar i cobrar el 50% de la pensió. Els autònoms en edat de jubilació amb empleats podran treballar i cobrar el 100% de la pensió.
Flexibilitat en l'alta i baixa de la Seguretat Social La cotització és per mesos complets. Els autònoms es podran donar de baixa i d'alta fins a 3 cops l'any i començaran a pagar des del dia exacte en què inicien/finalitzen la seva activitat.
Contractació d'assalariats La contractació de treballadors suposava la pèrdua de la tarifa plana. Bonificacions compatibles, l'empresari mantindrà l'ajuda en la cotització i la tarifa plana encara que contracti treballadors.
Recàrrec per deutes de cotització Recàrrec durant el primer mes de retràs del 20% Recàrrec durant el primer mes de retràs del 10%. Entrada en vigor Gener 2018
Ajudes a la conciliació Fins ara, només tenien avantatges si contractaven assalariats amb un contracte d'interinitat. Les dones que vulguin ser mares no pagaran cotitzacions durant un any per poder tenir cura dels seus fills. A més, quan es vulguin reincorporar a la seva activitat, pagaran una quota reduïda de 50 euros mensuals durant un any.
Deducció per dietes No n'hi havia Deducció de 26,67 euros diaris per dietes en territori nacional i 48,08 € a l'estranger pagades amb mitjans electrònics, del mateix mode que es fa amb els treballadors.
Deducció per subministraments Fins ara es podia deduir un 20% amb un criteri d'Hisenda Deducció del 30% dels subministraments. Afecta al consum d'electricitat, aigua i telèfon dels autònoms que treballen des de casa. Està plasmat a la llei de IRPF. Entrada en vigor Gener 2018
Reconeixement dels accidents in itinere L'accident de treball és aquell ocorregut com a conseqüència directa i immediata del treball La cobertura per accidents de treball i malaltia professional protegirà els autònoms que tinguin accidents en el camí de casa a la feina o viceversa.
Formació subvencionada   Els autònoms podran beneficiar-se de cursos de formació adaptats a les seves necessitats. La partida destinada a aquests cursos es fixarà anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
Base de cotització Fins ara es podien canviar només 2 vegades l'any les bases de cotització. Es podran canviar fins a quatre cops les bases de cotització a l'any, fet que permetrà tenir una millor correlació entre l'evolució del negoci i la cotització. La base de cotització dels propietaris i directius es desvincula del SMI. Amb aquesta mesura, es pretén trencar la relació existent entre els augments percentuals de les bases de cotització d'aquests autònoms, amb els increments del Salari Mínim Interprofessional. Entrada en vigor Gener 2018
Contractació de familiars Fins ara la contractació bonificada de familiars no estava permesa. Els autònoms que contractin familiars de manera indefinida tindran dret a bonificació de les cotitzacions a la Seguretat Social.
Cotització en pluriactivitat Devolució dels excessos de cotització a petició de l'autònom La devolució serà d'ofici per la TGSS. Entrada en vigor Gener 2018

L'anterior taula ha estat elaborada per PIMEC. Addicionalment, podeu descarregar-vos un informe elaborat per la patronal CEOE (només si sou col·legiat):icon REFORMA LLEI TREBALL AUTONOM octubre 2017

 

CANVIS A LA FISCALITAT DE LES S.C.Ps AL 2016

 

Per als que teniu una SCP (Societat Civil Privada), us recordem que al 2016 la seva tributació canvia radicalment, i en general serà desfavorable:

Les societats civils amb objecte mercantil (bàsicament, que realitzin una activitat empresarial) tributen:

FINS ARA: en règim d'atribució de rendes. És a dir, cada un dels socis tributa en el seu IRPF personal (declaració de la renda) pels rendiments obtinguts per la SCP en base al seu percentatge de participació

2016: Passen a tributar pel Impost de Societat (tipus fix del 25%)

Als socis d'aquestes entitats, se'ls dóna l'opció de dissoldre si adopten l'acord en els primers 6 mesos de 2016, amb un règim especial de Ajornament. S'estableixen les següents avantatges:

 • Exempció en la modalitat d'operacions societàries d'ITP i AJD.
 • Exempció en l'IVTNU (plusvàlua municipal).
 • Ajornament a valorar el rebut.

Els socis que a partir de gener de 2016 passin a tributar per societats, que tinguin pendents d'aplicar saldos de deduccions per incentius a l'activitat econòmica, podran seguir deduint-los en els mateixos termes que venien fent-ho.

Com els socis no poden tenir nòmina en la societat ni emetre una factura contra la mateixa pels serveis prestats, les quantitats que perceben de la Societat Civil en principi tindran la consideració de dividends tot i que caldrà esperar que concretin més sobre aquesta nova norma.

Us adjuntem un document (descarregable si esteu identificats camb la vostre clau de col·legiats) elaborat per DIGESTUM, partner jurídic-legal del Col·legi, que amplia la informació: icon SCPs - canvis 2016.   En tot cas, tingueu en compte que encara hi ha aspectes legals que no s'han aclarit. S'espera que el 'Ministerio de Hacienda' emeti més endavant alguna nota aclaridora sobre aspectes confusos sobre el canvi de règim fiscal de las SCP.

Us recomanem que consulteu amb el vostre gestor o amb l'Assessoria Fiscal del JORGC (tel 93-217.05.16) ja que aquest és un tema molt important.

 

 

MESURES FOMENT TREBALL AUTÒNOM (des de octubre 2015)

 

El 10 d'octubre entren en vigor noves mesures per a la promoció del treball autònom:

 1. Els autònoms amb Tarifa Plana podran contractar treballadors sense perdre aquest dret
 2. La "Tarifa Plana" serà de 50 € fixes durant els 6 primers mesos (abans s'aplicava el 80% de reducció a la base mínima)
 3. Tots els aturats poden capitalitzar tota la seva prestació en un pagament únic per iniciar una activitat emprenedora (abans, els més grans de 30 anys només podien fer-ho al 60%)
 4. L'activitat com nou autònom es compatible amb la prestació per atur amb un límit de 9 mesos (abans només podien fer-ho els menors de 30 anys)
 5. Tots els autònoms que cessin en la seva activitat podran renovar la seva prestació per atur fins 5 anys després (abans era 2 anys pels més grans de 30 anys)
 6. Els autònoms econòmicament dependents (TRADE) podran ara contractar a un treballador que els substitueixi per conciliar la seva vida familiar y laboral
 7. Es manté la bonificació del 50% en la quota d'autònoms durant 18 mesos als familiars col•laboradors, i s'afegeix per als 6 següent una bonificació del 25%
 8. Els autònoms amb discapacitat tenen "Tarifa Plana" fixa de 50 € durant el primer any, i un 50% de bonificació a la quota durant els quatre anys següents

 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA FISCAL DE METALLS PRECIOSOS: L'IVA

 

INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU: s'aplica a les transaccions de l'or sense elaborar o semielaborats d'or de més de 325 mil·lesimes, i de la plata, platí o paladí en brut o en forma de semielaborats. Podeu veure més informació, si ja esteu identificatas a la web com col·legiats amb el vostre nom d'usuari i clau, clicant aquí: http://www.jorgc.org/compra-venda-d-or/blog o be anant al subapartat de "Normativa i lleis", secció de compravenda d'or.

L'OR D'INVERSIÓ: està exempte de tributar per IVA si es tracta de compra de:
- lingots de puresa superior al 99,5%
- monedes de puresa superior al 80%

 

LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE 2021