Àrea col·legiats

Sobre JORGC

Dades financeres

L'Assemblea del JORGC, oberta a tots els col·legiats, és la que aprova pressupostos anuals i, una vegada acabat l'exercici, el tancament dels estats financers anuals. Tots aquestos es presenten per la Junta de Govern.

El JORGC, en ple exercici de transparència econòmica, posa a disposició de qualsevol col·legiat qualsevol dada econòmica, que es pot consultar a les seves oficines.