Àrea col·legiats

Sobre JORGC

Agrupacions Territorials i Consell Territorial

Actualment, hi ha constituïdes sis Agrupacions Territorials.

Aquestes es reuneixen en el Consell Territorial, constituït el dia 17 de maig de 2004. Està integrat per un vice-president de la Junta de Govern, per cadascú dels delegats de les agrupacions territorials constituïdes d'acord amb el que estableixen els Estatuts col·legials i pels quatre vocals de la Junta de Govern elegits en representació de les comarques incloses en cadascuna de les circumscripcions provincials del territori de Catalunya.

President

Carles Tubella i Llurba

 

Agrupació Territorial de la comarca de Reus

Delegat-President Carles Tubella i Llurba

Agrupació Territorial de les Comarques de Lleida

Delegat-President Conxita Bonastre i Martorell

Agrupació Territorial de Terrassa i demarcació

Delegat-President vacant

Agrupació Territorial de les Terres de l'Ebre

Delegat-President Xavier Rollan i Calzada

Agrupació Territorial de Girona

Delegada vacant

Agrupació Territorial de Sabadell i demarcació

Delegat-President Josep Cayellas i Junqué

Si sou col·legiats, podeu accedir a les dades de contacte dels representants del Consell Territorial aquí