Àrea col·legiats

Assessoria i legal

Preus assessoria fiscal 2019

 

a) SERVEI DE GESTORIA FISCAL

Aquests preus inclouen NOMÉS el servei d'Assessoria Fiscal (presentació impostos). NO inclouen el servei de Comptabilitat (veure les tarifes del punt B)

TARIFES PER AUTÒNOMS 2019

QUOTA

(mensual)

PRESENTACIO

IMPOSTOS

IVA

33 €

(tots els serveis inclosos)

IRPF
Retenció lloguers
Retenció rendiments treball
Pagament a compte Renda
Requeriments Hisenda i Generalitat
Llibres Bens e Inversions
Declaració anual clients/proveïdors

 

TARIFES PER EMPRESES 2019

QUOTA anual

CONFECCIÓ I PRESENTACIÓ COMPTES ANUALS (no inclou taxes presentació al Registre Mercantil) 75 €
LEGALITZACIÓ LLIBRES COMPTABLES (no inclou taxes presentació al Registre Mercantil) 40 €
IMPOST DE SOCIETATS 35 €

 

 

b) SERVEI INTEGRAT DE COMPTABILITAT I GESTORIA FISCAL

Aquests preus inclouen tots els serveis d'Assessoria Fiscalde l'anterior punt, i addicionalment tot el servei de Comptabilitat. Si es desitja, es pot escollir únicament el servei d'Assessoria Fiscal (sense comptabilitat), que són les tarifes del punt A.

TARIFES PER AUTÒNOMS 2019

 QUOTA

(mensual)

CONTROL DE FACTURES EMESES I REBUDES

83 €

(tots els serveis inclosos)

PRESENTACIO

IMPOSTOS

IVA
IRPF
Retenció lloguers
Retenció rendiments treball
Pagament a compte Renda
Requeriments Hisenda i Generalitat
Llibres Bens e Inversions
Declaració anual clients/proveïdors

 

 

TARIFES PER EMPRESES 2019

 QUOTA

(mensual)

CONFECCIONAR LA COMPTABILITAT OFICIAL

180 €

(tots els serveis inclosos)

CONSULTES COMPTABLES

PRESENTACIO

IMPOSTOS

IVA
IRPF
Retenció lloguers
Retenció rendiments treball
Pagament a compte Renda
Requeriments Hisenda i Generalitat
Llibres Bens e Inversions
Declaració anual clients/proveïdors

QUOTA anual

CONFECCIÓ I PRESENTACIÓ COMPTES ANUALS (no inclou taxes presentació al Registre Mercantil) 73 €
LEGALITZACIÓ LLIBRES COMPTABLES (no inclou taxes presentació al Registre Mercantil) 38 €

 

 

c)  ALTRES SERVEIS

ALTRES SERVEIS 2019

SERVEIS        
Altes/baixes/modificacions hisenda mod 036 20 €
Alta Indústria 30 €
Enquestes estadístiques 30 €
Declaració Gestió Residus 25 €
Declaracions Renda Simplificada                 40 €
Renda Normal 50 €
Renda ordinaria 90 e
Patrimoni 50 €
Liquidació per Tancament 25 €
Inspecció Hisenda segons cost
Declaració Intrastat fins a 5 operacions 30 €
Declaració Intrastat a partir de 5, per operació 5 €
Impost Transmisions Patrimonials (ITP) 20 €