Àrea col·legiats

Assessoria i legal

Assessoria laboral

Amb la intenció d'oferir les màximes prestacions als col·legiats, us recordem que el JORGC posa al vostre abast un ampli servei de gestoria a preus molt competitius.

 

CONVENI LABORAL DE LA INDUSTRIA DEL METALL A BARCELONA 2020-2021

A finals del mes de desembre 2020, s'ha signat el Conveni de la Indústria del Metall de la província de Barcelona per als anys 2020 i 2021.

Respecte als increments salarials respecte al 2019, es resumeix en que per al període dels dos anys l'increment total serà del 2%:
• 2020: 0,8% a pagar durant el mes de gener del 2021
• 2021: 1,2% addicional respecte al 2020 (2% respecte al 2019)

 icon Conveni INDUSTRIA METALL BCN 2020-2021    icon Taules 2020 Conveni Industria Metall BCN     icon Taules 2021 Conveni Industria Metall BCN

 

NOTA IMPORTANT

 

SEGURETAT SOCIAL AUTÒNOMS

Des del 1 d'octubre del 2018 els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per via electrònica, per això és necessari que tots els autònoms tinguin el certificat digital de la Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (F.N.M.T.)

Per aquells que siguin clients de l'Assessoria del JORGC, els hi preguem reservin hora l'abans possible per a la confecció de les declaracions, al telèfon 932170516 (Sres. Ana Medrano / Montse Carreras).

Si no ho sou i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaración s i liquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos.

 

 

 La nostra assessoria resta a la seva disposició per qualsevol assumpte relacionat amb aquest tema. Podeu contactar amb la Sra. Marisa Dominguez al telèfon 93.217.05.16 o a través del correu electrònic    Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la  

 

LLEI DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTONOM

A finals d'octubre es va aprovar la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, tot i que algunes mesures no estaran disponibles fins l'1 de gener de 2018.

El nou text articula mesures dirigides a facilitar la cotització a la Seguretat Social, reduir les càrregues administratives dels professionals autònoms, afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar i facilitar la formació professional per a l'ocupació del col·lectiu. La següent taula resalta les novetats més importants:

MESURES LLEI ANTERIOR  REFORMA
Tarifa plana per als nous autònoms 50 € mensuals durant 6 mesos 50 € mensuals durant un any. Entrada en vigor Gener 2018
Reemprendre el negoci després d'un període d'inactivitat Passats 5 anys d'inactivitat, es pot reemprendre l'activitat pagant la quota de 50 € al mes  Passats 2 anys d'inactivitat, es pot reemprendre l'activitat pagant la quota de 50 € al mes
Compatibilitat amb la pensió de jubilació Els autònoms en edat de jubilació amb empleats podran treballar i cobrar el 50% de la pensió. Els autònoms en edat de jubilació amb empleats podran treballar i cobrar el 100% de la pensió.
Flexibilitat en l'alta i baixa de la Seguretat Social La cotització és per mesos complets. Els autònoms es podran donar de baixa i d'alta fins a 3 cops l'any i començaran a pagar des del dia exacte en què inicien/finalitzen la seva activitat.
Contractació d'assalariats La contractació de treballadors suposava la pèrdua de la tarifa plana. Bonificacions compatibles, l'empresari mantindrà l'ajuda en la cotització i la tarifa plana encara que contracti treballadors.
Recàrrec per deutes de cotització Recàrrec durant el primer mes de retràs del 20% Recàrrec durant el primer mes de retràs del 10%. Entrada en vigor Gener 2018
Ajudes a la conciliació Fins ara, només tenien avantatges si contractaven assalariats amb un contracte d'interinitat. Les dones que vulguin ser mares no pagaran cotitzacions durant un any per poder tenir cura dels seus fills. A més, quan es vulguin reincorporar a la seva activitat, pagaran una quota reduïda de 50 euros mensuals durant un any.
Deducció per dietes No n'hi havia Deducció de 26,67 euros diaris per dietes en territori nacional i 48,08 € a l'estranger pagades amb mitjans electrònics, del mateix mode que es fa amb els treballadors.
Deducció per subministraments Fins ara es podia deduir un 20% amb un criteri d'Hisenda Deducció del 30% dels subministraments. Afecta al consum d'electricitat, aigua i telèfon dels autònoms que treballen des de casa. Està plasmat a la llei de IRPF. Entrada en vigor Gener 2018
Reconeixement dels accidents in itinere L'accident de treball és aquell ocorregut com a conseqüència directa i immediata del treball La cobertura per accidents de treball i malaltia professional protegirà els autònoms que tinguin accidents en el camí de casa a la feina o viceversa.
Formació subvencionada   Els autònoms podran beneficiar-se de cursos de formació adaptats a les seves necessitats. La partida destinada a aquests cursos es fixarà anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
Base de cotització Fins ara es podien canviar només 2 vegades l'any les bases de cotització. Es podran canviar fins a quatre cops les bases de cotització a l'any, fet que permetrà tenir una millor correlació entre l'evolució del negoci i la cotització. La base de cotització dels propietaris i directius es desvincula del SMI. Amb aquesta mesura, es pretén trencar la relació existent entre els augments percentuals de les bases de cotització d'aquests autònoms, amb els increments del Salari Mínim Interprofessional. Entrada en vigor Gener 2018
Contractació de familiars Fins ara la contractació bonificada de familiars no estava permesa. Els autònoms que contractin familiars de manera indefinida tindran dret a bonificació de les cotitzacions a la Seguretat Social.
Cotització en pluriactivitat Devolució dels excessos de cotització a petició de l'autònom La devolució serà d'ofici per la TGSS. Entrada en vigor Gener 2018

L'anterior taula ha estat elaborada per PIMEC. Addicionalment, podeu descarregar-vos un informe elaborat per la patronal CEOE (només si sou col·legiat):icon REFORMA LLEI TREBALL AUTONOM octubre 2017

 

SERVEIX QUE OFEREIX LA GESTORIA LABORAL DEL JORGC

 1. REGIM GENERAL (treballadors per compte aliena)

 1. Presentació de la documentació necessària per presentar les altes, modificacions, reactivacions, subrogacions i baixes d'empresa (models TA6 i TA7, TA8).
 2. Tramitació i legalització del Llibre de Visites del Ministeri de Treball i la Seguretat Social.
 3. Sol.licitut de número d'afil·liació de treballadors (TA1).
 4. Alta, variació de dades o baixa dels treballadors (TA2).
 5. Confecció, tramitació i renovacions de contractes.
 6. Confecció, tramitació i renovacions de pròrrogues.
 7. Aplicació i actualitzacions de convenis laborals.
 8. Estudis de costos salarials.
 9. Confecció de les nòmines mensuals, pagues extres i regularitzacions de conveni.
 10. Control de situació familiar del treballador per determinar el percentatge a aplicar (Model 145).
 11. Certificat d'ingressos i retencions anuals dels treballadors i professionals.
 12. Tramitació de baixa i alta per malaltia o accident.
 13. Acomiadaments, procedents, improcedents i objectius.
 14. Càlcul i confecció de liquidacions dels treballadors.
 15. Confecció dels bolletins de cotització a la Seguretat Social.
 16. Confecció calendari laboral.

2. RÈGIM ESPECIAL TREBALLADORS AUTÒNOMS (R.E.T.A)

 1. Altes, modificacions i baixes.
 2. Cobertures per malalties comunes i accidents de treball i malaties professionals.
 3. Modificació de bases d'autònoms. 

3. ALTRES

 1. Declaració trimestral de les retencions dels treballadors i professionals (Model 110).
 2. Obtenció de certificats amb la seguretat social.
 3. Vida laboral d'empreses i treballadors.
 4. Asistència i defensa en inspeccions laborals.
 5. Càlcul i tràmits de prestacions.
 6. Prevenció de Riscos laborals.

 

LA INSPECCIÓ DE TREBALL I EL RISC LABORAL PER ATRACAMENT

 

Tot i que el empresari de joieria i rellotgeria compleixi amb la normativa de seguretat privada, també ha de contingenciar aquest risc com un element més de la seva gestió de prevenció de riscos laborals. Ja hi ha jurisprudència al respecte del Tribunal Suprem. En cas contrari la Inspecció de Treball pot actuar i sancionar al joier i rellotger. Per tant cal:

 

 1. Incloure al Pla de prevenció el relacionat amb els riscos laborals derivats dels atracaments. El Pla ha d'establir el compromís de l'empresa d'adoptar les mesures de prevenció i reparació per a garantir la seguretat dels treballadors.
 2. Avaluar aquests riscos. Per un costat en les característiques de la feina (lloc de treball, experiències anteriors, valor de la mercadeira. etc); per altra de les característiques dels treballadors assignats a la feina, per evitar treballadors especialment sensibles.
 3. Revisió d'aquesta avaluació (quan hi ha canvis a les condicions del centre de treball, haver sofert un atracament, etc)
 4. Incloure aquests riscos al planificar l'activitat preventiva o com part del Pla de Mesures d'Emergència. Cal recollir forçosament mesures de formació i informació als treballadors sobre que cal fer i com actuar davant un atracament.

 

El següent document del Ministerio de Trabajo (només accesible si us heu identificat amb la vostra contrasenya a l'accedir a la we) desenvolupa en detall tots aquests punts: icon INSPECCIO DE TREBALL I L'ATRACAMENT COM RISC LABORAL

 

 

NORMATIVES i CONVENIS ANTICS

Dades més rellevants:

 

CONVENIS COL•LECTIUS DEL COMERÇ DEL METALL (província de Barcelona)

 

2018-2019

BARCELONA PROVÍNCIA

 • 2018: increment salarial del 2,5%
 • 2019: increment salarial del 2,5%

 icon Conveni Comerç BCN 2018-2019     icon Tablas 2018 Comercio Metal BCN     icon Tablas 2019 Comercio Metal BCN

 

GIRONA PROVÍNCIA (tot el comerç, no només el metall)

 • 2018: increment salarial del 2,0% (excepte la paga de fidelitat, que s'augmenta un augment 5%).
 • 2019: increment salarial del 2,5%

icon Conveni Comerç GIRONA 2017-2018      icon Conveni Comerç GIRONA Revisió taules 2018

 

 

2016-2017

El 28 de setembre de 2016, la comissió negociadora del conveni del sector comerç metall de la provincia de Barcelona va signar el conveni col.lectiu per als anys 2016 i 2017 i les taules i annexes salarials vigents. Dades més rellevants:

1.- DURADA: anys 2016 i 2017. Ultractivitat: manteniment del conveni, un cop denunciat, fins a arribar nou acord.

2.- INCREMENT SALARIAL

 • Per l’any 2016: increment del 1.4%
 • Per l’any 2017: increment del 1,6%

3.- JORNADA LABORAL: es manté la jornada de 1780 hores anuals de treball efectiu pels dos anys de vigència del Conveni.

En el següent link podeu descarrgar-vos el conveni, amb les seves taules i annexes salarials corresponents:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&11/062016000347.pdf&1

Els recordem l'exigible del compliment del conveni, en quant als aspects salarials, es limita al increment dels salaries en les quantitats I concepts que es recullen a les taules salarials. Degut al temps que ha passat des de l'última actualització de les taules salarials, s'hauran meritat els endarreriments dels salaris, que s'han d'abonar en aquest mes de gener de 2017.

 

2014-2015

El 2 de juliol del 2014, es va signar la pròrroga del conveni col·lectiu del 2012-2013, i les taules i annexes del 2014 i 2015.

Els aspectes més rellevants de l’ Acord són els següents:

1.- DURADA: dos anys, des de el 1 de gener del 2014 fins el 31 de desembre del 2015.

2.- INCREMENT SALARIAL
Per l’any 2014: increment del 0.5%
Per l’any 2015: increment del 0,5%

3.- JORNADA LABORAL: es manté la jornada de 1780 hores anuals de treball efectiu pels dos anys de vigència del Conveni.

 

2012-2013

Podeu descarregar-vos el text del Conveni per els anys 2012 i 2013, i les taules salarials per a l’any 2012, clicant aquí: icon Conveni Comerç Metall 2012-2013. Aspectes més rellevants:

1.- DURADA: dos anys, des de el 1 de gener del 2012 fins el 31 de desembre del 2013.

2.- INCREMENT SALARIAL
Per l’any 2012: increment del 0.5%
Per l’any 2013: increment del 1%

3.- ALTRES ASPECTES

-    Eliminació de la clàusula de Revisió Salarial.
-    Es manté la jornada de 1780 hores anuals de treball efectiu pels dos anys de vigència del Conveni.
-    Flexibilitat horària, s’amplia a 100 hores en 50 dies/ any.
-    Visites al metge, el treballador disposarà de fins a 16 hores anuals, per visitar al metge de l’ Institut Català de la Salut i/o sanitat privada. Per la seva retribució, el treballador deurà aportar el justificant mèdic amb la durada de la visita emplenada.

 

CONVENIS COL•LECTIUS DE LA INDÚSTRIA SIDEROMETAL•LÚRGICA  

 

CONVENIS COL•LECTIUS APLICABLES A JOIERIA I RELLOTGERIA (COMERÇ I INDÚSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA 2018-2019

 

  

 

1. BARCELONA PROVÍNCIA

 

 • 2018: increment salarial del 2,6%
 • 2019: increment salarial del 2,5%
 • Clàusula de garantia: si el IPC 2018-2019 supera segons l'INE el 5,1%, es compensaria la diferència a inicis del 2020.

 

 

 icon Conveni Industria Metall 2018-2019   icon Taules 2018 Industria Metall BCN    icon Taules 2019 Industria Metall BCN

 

 icon Convenio Industria Metall 2018-2019 (cast)    icon Tablas 2018 Industria Metal BCN   icon Tablas 2019 Industria Metal BCN

 

 

 

2. LLEIDA PROVÍNCIA

 

 • 2018: increment salarial del 1,5%
 • 2019: increment salarial del 2,0%
 • Clàusula de garantia: si el IPC 2017-2018-2019 supera el 5%, es compensaria la diferència a inicis del 2020 (amb un topall del 9%).

 

 icon Conveni Industria Metall LLEIDA 2018-2019

 

 

 

2016-2017

  Les indústries i tallers de joieria i rellotgeria formen part del sector siderometal·lúrgic a efectes de la negociació col•lectiva. Dades més rellevants:

 1.- DURADA: anys 2016 i 2017. Ultractivitat: manteniment del conveni, un cop denunciat, fins a arribar nou acord.

 2.- INCREMENT SALARIAL

 •  Per l’any 2016: increment del 1.2%
 • Per l’any 2017: increment del 1,8%

 3.- JORNADA LABORAL: es manté la jornada de 1750 hores anuals de treball efectiu pels dos anys de vigència del Conveni.

En el següent link podeu descarrgar-vos el conveni, amb les seves taules i annexes salarials corresponents:   https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&12/062016000368.pdf&1

Els recordem que l’exigible del compliment del Conveni, en quant als aspectes salarials, es limita a l’increment dels salaris en les quantitats i conceptes que es recullen en les corresponents taules salarials. Degut al temps que ha passat des de l’última actualització de les taules salarials, s’hauran generat els endarreriments de salaris, que s’han d’abonar, com a màxim  un mes desprès de la seva publicació al BOP.

 

2014-2015

El 14 de maig de 2014 es va signar la pròrroga del conveni vigent fins al 2012, i que al 2013 i inicis del 2014 havia generat una forta conflictivitat i demandes als tribunal; i juntament amb la pròrroga, les taules i annexes del 2014 i 2015.

Podeu descarregar-vos aquí les taules i annexes corresponents: icon Taules conveni industria siderometal 2014-2015

 

2012

Adjuntem les taules i annexes corresponents: CIRCULAR 2012 TAULES SALARIALS

 

 

ANALISI LEGISLACIÓ ANYS ANTERIORS

 

INTEGRACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR DENTRO DEL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Per a informació clicar el següent link:  SERVEI DOMESTIC

 

 

REFORMA LABORAL 2012

Contracte de formació i aprenentatge

 • L'edat màxima d'aquest contracte passa de 25 anys a 30 anys (fins que la taxa d'atur se situï en el 15%)
 • Després d'esgotar un període de formació en una activitat, el treballador podrà utilitzar aquesta modalitat de contracte en altres sectors.
 • El treballador podrà rebre la formació en la pròpia empresa, si aquesta disposa d'instal•lacions i personal docent.

Formació permanent

 • Dret a la formació dirigida a l'adaptació al lloc de treball.
 • Creació d'un compte identificatiu de la formació rebuda pel treballador.
 •  Desenvolupament del “Xec Formació”.
 • Permisos retribuïts amb finalitats formatives.
 • Es permet als centres i entitats de formació que intervinguin directament en el sistema de formació per a l'ocupació.

PYMES

 • Creació d'un nou contracte indefinit per a PYMES de menys de 50 treballadors.
 • Període de prova d'1 any.
 • Deducció fiscal del 50% de la prestació per desocupació dels treballadors contractats durant un any.
 • En aquest últim cas, el treballador podrà percebre, si així ho desitja, juntament amb el seu sou, el 25% de la prestació.
 • Bonificació de fins a 3600 euros a la contractació indefinida de joves aturats entre 16 i 30 anys.
 • Bonificació de fins a 4500 euros a la contractació indefinida d'aturats de llarga durada majors de 45 anys.

Contractació indefinida

 • A partir del 31 de gener de 2012 es torna a prohibir l'encadenament de contractes temporals més enllà de 2 anys, com establia la Llei 43/2006.

Flexibilitat interna

 • Mobilitat funcional dels treballadors per a una millor adaptació a les necessitats de l'empresa.
 • Modificació substancial de les condicions de treball: es facilita la modificació de la jornada de treball, l'horari, el salari i sistema de rendiment.
 • Se simplifiquen els tràmits i s'estableixen incentius per als expedients de regulació d'ocupació de reducció de jornada laboral o suspensió temporal del contracte, davant situacions de disminució de la demanda.

Negociació col•lectiva

 • Prioritat del conveni d'empresa enfront del sectorial.
 • Facilitar a les empreses en dificultats el despengi del conveni d'àmbit superior.
 • Termini màxim d'ultra-activitat de 2 anys des de la denúncia del conveni col•lectiu.

Extinció del contracte

 • Objectivació de les causes d'acomiadament.
 • S'elimina l'autorització administrativa prèvia.

Dualitat del mercat de treball

 • Es generalitza la indemnització per acomiadament improcedent en 33 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats, en els acomiadaments procedents per causes objectives.

Para mes informació clicar el següent link: REFORMA LABORAL RESUMEN ESQUEMA REFORMA LABORAL 2012

 

SUPRESSIÓ DEL DRET A L’APLICACIÓ DE BONIFICACIONS EN LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL DES D'AGOST 2012


Des del setembre de 2012 s’ha suprimit el dret a l’aplicació de determinades bonificacions en les quotes de la Seguretat Social, i tan sols s’han exceptuat algunes bonificacions , segons el que s’ estableix en la disposició transitòria sexta del Reial Decret-llei 20/2012, de mides per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Es suprimeix doncs el dret de les empreses a l’aplicació de bonificacions per contractació, manteniment de l’ocupació o foment de l’auto ocupació, en les quotes de la Seguretat Social. Aquesta supressió serà d’aplicació en les bonificacions en les quotes meritades a partir del mes d’agost.

Hi han algunes bonificacions que queden exemptes i podran continuar aplicant-se, són les següents:

1.-Real Decret-llei 3/2012, del 10 de febrer, de mides urgents per a la reforma del mercat laboral.

2.- Llei 3/2012, del 6 de juliol, de mides urgents per a la reforma del mercat laboral. En aquesta llei, com el Real Decret-llei 3/2012 de l’anterior apartat, es regulen les següents bonificacions:

 • Bonificacions per empreses que tinguin menys de 50 treballadors, bé per la transformació de contractes en pràctiques, de relleu o de substitució de l’edat per jubilació en contractes indefinits, o bé per contractació indefinida a través del contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors, de joves entre 16 i 30 anys o aturats majors de 45 anys.
 • Reduccions de quotes en els contractes per a la formació i aprenentatge.
 • Mides de suport a la suspensió de contractes i la reducció de jornada.
 • Bonificacions por noves altes de familiars col•laboradors de treballadors autònoms.

3.-Llei 43/2006, del 29 de desembre, que estableix bonificacions pels següents col.lectius:

 • Persones amb discapacitat.
 • Persones que tinguin acreditada la condició de víctima de violència de gènere.
 • Persones que tinguin acreditada la condició de víctima del terrorisme.
 • Treballadors en situació d’exclusió social.

4.- Reial Decret-llei 18/2011, del 18 de novembre, pel qual es regulen les bonificacions de les quotes de la seguretat social dels contractes de treball realitzats a persones amb discapacitat per l’Organització Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

5.- Art. 21.3 de la Llei Orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de Mides de Protecció Integral contra la violència de gènere, que regula les bonificacions per les empreses que formalitzen contractes d’interinitat per substituir a treballadores víctimes de violència de gènere que hagin suspès el seu contracte de treball o exercit el seu dret a la mobilitat geogràfica o al canvi de centre de treball.

6.- Reial Decret-llei 11/98, del 4 de setembre, pel qual es regulen les bonificacions de quotes a la Seguretat Social dels contractes d’ interinitat que es realitzin amb persones per substituir a treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció o acolliment.

7.- Disposició addicional novena de la Llei 45/2002 del 12 de desembre de mides urgents per a la reforma del sistema de protecció per atur, que regula les bonificacions en els contractes d’interinitat que substitueixin baixes per incapacitat temporal de persones discapacitades.

8.- Disposició addicional aprovada pel Reial decret legislatiu 1/1994 del 20 de juny que regula la bonificació de la cotització a la Seguretat Social aplicable als nous treballadors inclosos en el RETA o autònoms.

9.- Disposició addicional de la Llei 45/2002 del 12 de desembre de mides urgents per a la reforma del sistema de protecció per atur i millora de la ocupabilitat, que regula la bonificació per a persones amb discapacitat que s’estableixin com a treballador per compte propi.

10.- Disposició addicional de la Llei12/2001 del 9 de juliol de mides urgents de reforma del mercat de treball per l’increment de l’ocupació i millora de la seva qualitat. En aquesta disposició es regulen les bonificacions de quotes a la seguretat social pels treballadors en període de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió de paternitat.

11.- Art.9 de la llei 40/2003, del 18 de novembre, de Protecció a les famílies nombroses, a on s’estableix una bonificació per la contractació dels cuidadors en famílies nombroses.

12.- Disposició addicional del Reial Decret legislatiu 1/1994 del 20 de juny , que regula les bonificacions de les quotes de la Seguretat Social i d’aportacions de recaptació conjunta en determinades relacions laborals de caràcter especial i reduccions referents a treballadors de determinats àmbits geogràfics.

 

COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL 2012

El Reial Decret - Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mitjanes urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, ha publicat quin serà el increment de les bases de cotització així com les normes per a la cotització dels autònoms, tenint en compte que no s'ha aprovat encara la Llei de Pressupostos per a l'any 2012. El desenvolupament de les normes de cotització es publicarà posteriorment mitjançant la corresponent ordre de cotització.

BASES MÀXIMES:

Les quanties de les bases màximes aplicables en els diferents règims de la Seguretat  Social  s'incrementaran, respecte a les vigents el 2011, en un 1 per cent.

TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS :

 • La base de cotització per als treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2012, siguin menors de 47 anys d'edat serà l'escollida per aquests, dins dels límits que representen les bases mínima i màxima.

Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys  i la seva base de cotització el mes de desembre de 2011 hagi estat igual o superior a 1.682,70 euros mensuals.

 • Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2012, tinguin 47 anys d'edat, si la seva base de cotització és inferior a 1682,70 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 1.870,50 euros mensuals, llevat que exerceixin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2012, el que produirà efectes a partir del 1 de juliol del mateix any.
 • La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2012, tinguin complerta l'edat de 48 o més anys estarà compresa entre les quanties de 916,50 i 1870,50 euros mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d'aquest, hagi hagut de posar al capdavant d'aquest i donar-se d'alta en aquest Règim Especial amb quaranta-cinc o més anys d'edat, en el cas l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 850,20 i 1870,50 euros mensuals.
 • No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc o més anys, tindran les següents quanties:
 1. Si l'última base de cotització acreditada ha estat igual o inferior a 1682,70 euros mensuals, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 850,20 euros mensuals i 1870,50 euros mensuals.
 2. Si l'última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.682,70 euros mensuals, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 850,20 euros mensuals i l'import d'aquella incrementat en un 1 per cent, i poden optar, en cas de no assolir, per una base de fins a 1870,50 euros mensuals.

 

PROTECCIÓ PER CESSAMENT DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

Real Decret 1541/2011 de 31 d’octubre de 2011.

A partir del mes de novembre es podran començar a sol•licitar les primeres peticions de reconeixement d’aquesta protecció al complir-se el període mínim de cotització (dotze mesos) per tenir dret a la mateixa.

Es tracta d’un sistema contributiu en el qual el treballador autònom cotitza el 2,2%.

La quantia de la prestació serà del 70€ del promig de les bases de cotització del treballador dels dotze últims mesos.

El període de durada de la protecció respondrà a la següent escala:

Període de cotització (mesos)        Període de protecció (mesos)

De 12 a17                         2

De 18 a 23                        3

De 24 a 29                        4

De 30 a 35                        5

De 36 a 42                        6

De 43 a 47                        8

De 48 endavant              12


Exemple: si un treballador autònom hagués cotitzat per la prestació durant un període de 15 mesos i amb la base mínima de cotització de 850,20€ mensuals (base mínima pel 2011), si finalitzés la seva activitat complint els requisits establerts, percebria una prestació del 70% d’aquesta base mínima, és a dir, 895,14€ bruts durant un període de dos mesos.

L’òrgan gestor de la prestació cobrirà els costos de la cotització per contingències comuns durant el període en que el treballador té la prestació.

Per sol•licitar la prestació, el treballador autònom haurà d’anar a l’òrgan gestor (mútua d’accidents de treball i malalties professionals) en el període d’un mes des de que finalitzi l’activitat i la percepció de la prestació i al cotització efectuada per l’òrgan gestor es realitzaran a partir del mes següent al reconeixement, sempre que es compleixi algun dels suposats i amb tots els requisits per accedir a la prestació.

En el cas que necessitin qualsevol informació addicional, el departament laboral del JORGC queda a la seva disposició.

 

 

LLEY 27/2011-ACTUALIZACIÓ, REFORMA I MODERNITZACIÓ DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Text Llei 27/2011 http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf


Aquesta Llei entra en vigor el 1 de gener de 2013.


1.- PENSIÓ DE JUBILACIÓ:

Abans del 1 de gener de 2013: Per a les persones que accedeixin a la jubilació amb anterioritat a aquesta data, les condicions d’accés a la prestació es mantenen invariables.

A partir del 2013 fins el 2027: Pels que accedeixin a partir d’aquesta data s’estableix un període transitori, en el qual s’incrementen gradualment els requisits d’accés ( edat de jubilació, anys cotitzats, etc,)

NOUS REQUISITS D’ACCÉS:

A)    Edat de jubilació: L’edat d’accés a la jubilació es preveu als 67 anys, amb caràcter general. No obstant, es manté en 65 anys per qui hagin cotitzat 38 anys i sis mesos.

Període transitori: S’estableix un període transitori de 15 anys per a l’aplicació gradual de la nova edat de jubilació, fins a finalitzar el període transitori a l’any 2027, data en la qual ja serà d’aplicació els 67 anys.

B)    Períodes cotitzats: Per cobrar el 100% de la pensió serà necessari un període
de cotització de 38 anys i sis mesos. La implantació d’aquest nou període de cotització serà progressiva, de manera que a partir del 2013 seran 35 anys i 3 mesos fins arribar als 38 anys i sis mesos a l’any 2027.

C)    Anys cotitzats pel càlcul de la pensió: Es modifica el període d’anys cotitzats pel càlcul de la pensió de jubilació, que passa de 15 a 25 anys. Es manté en 15 anys el període mínim per tenir dret a una pensió mínima.

D)    Quantia de la pensió: S’estableixen nous percentatges de l’aplicació de la base reguladora en funció dels anys treballats per cada persona, seran els següents:

1.- Pels primers 15 anys el 50%

2.- A partir de l’any 16 cotitzat

          -    Per cada mes addicional de cotització, compresos entre els mesos 1 i 248, s’afegirà el 0,19%
          -    Pels que passin el mes 248 el 0,18%


E)    Incentius a la prolongació voluntària de la vida laboral: Per cada any cotitzat entre la data en que s’ha complert l’edat de jubilació i la de la data del fet causant de la pensió.


2.- JUBILACIÓ ANTICIPADA:

S’estableixen 2 modalitats d’accés a la jubilació anticipada ( a més de mantenir-se la possibilitat de la jubilació anticipada dels treballadors que tinguessin la condició de mutualista el dia 1 de gener del 1967), amb els següents requisits. Es suprimeix la modalitat de jubilació especial als 64 anys.

A)    Extinció del contracte per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador:

-    tenir 61 anys com a mínim
-    estar inscrits a la oficina de treball 6 mesos immediatament anteriors a la data de sol•licitud de la jubilació.
-    Acreditar un període mínim de cotització de 33 anys.
-    Que el cessament del treball hagi estat conseqüència d’una situació de crisi o tancament de l’empresa que impedeixi objectivament la continuïtat de  la relació laboral.


B)    Voluntària: accés a la jubilació anticipada per voluntat del interessat.

-    Tenir 63 anys com a mínim.
-    Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 33 anys.
-    L’ import de la pensió ha de resultar superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat per la seva situació familiar al compliment dels 65 anys d’edat.

Ambdós casos de jubilació anticipada, la quantia es veurà minorada per l’aplicació de coeficients reductors.


3.- JUBILACIÓ PARCIAL

-En els casos en que la jubilació parcial es precisa la celebració simultània d’un contracte de relleu, la llei assenyala que deurà existir una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i el jubilat parcial, de manera que la corresponent al treballador rellevista no podrà ser menor al 65% de la base per la qual venia cotitzant el treballador que accedeix a la jubilació parcial.

-Cotització: Durant el període de compatibilitat de la pensió de jubilació parcial amb el temps de treball a temps parcial, sense prejudici de la reducció de jornada, empresa i treballador cotitzaran per la base de cotització que, en el seu cas, li hagués pertocat de continuar treballant aquest a jornada complerta.

Aquesta novetat en la cotització s’aplicarà de manera gradual.

-Es manté la possibilitat d’accés a la jubilació parcial sense la necessitat de realitzar simultàniament un contracte de relleu per qui hagin arribat a l’edat legal de jubilació que, d’acord amb les modificacions que aquesta llei porta a terme, queda situada entre 65 i 67 anys, segons els suposats i aplicada de manera progressiva en els termes assenyalats en aquesta llei.


4.- COTITZACIÓ AMB 65 ANYS- EXONERACIÓ DE LA OBLIGACIÓ DE COTITZAR

-quan el treballador continuï  treballant a partir dels 65 anys, per adaptar-se a la nova edat de jubilació i els percentatges establerts per la llei 27/2011, pel càlcul de la pensió de jubilació. Aquesta exoneració de la obligació de cotitzar es produirà sempre que el treballador es trobi en aquestes situacions:


-65 anys d’edat+38 i 6 mesos de cotització
-67 anys d’edat+37 anys de cotització.

 

 

MIDES URGENTS PER A LA PROMOCIÓ DEL TREBALL DE JOVES I FOMENT DE L’ESTABILITAT EN EL TREBALL REAL DECRET-LLEI 10/2011


Publicat al BOE el Real Decret-Llei 10/2011, de 26 d’Agost, de mides urgents per la promoció de la feina dels joves, el foment de l’estabilitat en la feina i el manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur.

A continuació destaquem els aspectes més rellevants:

1.-NOU CONTINGUT DEL CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE:

1.- Edat: Els treballadors han de tenir entre 16 i 25 anys, que no tinguin la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per la feina o del sistema educatiu requerit per concertar un contracte de pràctiques.

Fins el 31 de desembre de 2013 el contracte de formació es podrà fer amb majors de 25 i menors de 30 anys.

2.- Durada: la durada mínima del contracte serà d’un any i la màxima de dos, es podrà prorrogar durant dotze mesos més, en atenció les necessitats del procés formatiu del treballador, o en funció de les necessitats organitzatives o productives de l’empresa, o quan els treballadors no hagin obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

3.- Quan acabi la durada del contracte el treballador no podrà ser contractat en aquesta modalitat per la mateixa o diferent empresa.

4.- Formació: el treballador rebrà la formació inherent al contracte per la formació directament en un centre formatiu.

L’activitat laboral en l’empresa haurà d’estar relacionada amb les activitats formatives, hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos des de la celebració del contracte.

La formació en els contractes que es celebrin amb treballadors sense la ESO haurà de permetre l’obtenció del títol.

5.- la qualificació o competència professional adquirida, serà objecte d’acreditació, el treballadors podrà sol•licitar de l’administració Pública competent l’expedició de corresponent certificat de professionalitat.

6.- Temps de feina: el temps de feina efectiu, ha de ser compatible amb el dedicat a les activitats formatives, no podrà ser superior al 75% de la jornada màxima prevista en el conveni col•lectiu o en el seu defecte a la jornada màxima legal. No es podrà fer hores extraordinàries.

7.-Retribució: es fixarà en proporció del temps de feina efectiva d’acord amb l’ establert al conveni col•lectiu.


Reduccions de les cotitzacions a la seguretat social:

Les empreses que a partir del dia 31 d’agost de 2011 i fins el 31 de desembre de 2013, celebrin contractes per la formació amb treballadors aturats majors de 20 anys inscrits a l’oficina de treball amb anterioritat al 16 d’agost de 2011, tindran dret, durant tota la vigència del contracte, inclusa la pròrroga, a la següent reducció de quotes empresarials:

100% de reducció, si el contracte es realitza per empreses que tinguin menys de 250 treballadors.

Per tenir dret a la bonificació el contracte haurà de suposar un increment de la plantilla de l’empresa.

Transformació en indefinits:

En el cas que aquests contractes es transformessin en indefinits, tindran dret a una reducció en la quanta empresarial a la Seguretat Social de:

1.500 €/any durant tres anys i de 1.800 €/any en el cas de les dones.

2.- AMPLIACIÓ DEL PLAÇ PER A LA CONVERSIÓ DELS CONTRACTES INDEFINITS:

Podran transformar-se en contractes indefinits per al foment de la contractació indefinida:

a.- Contractes de durada determinada o temporals, inclosos els formatius, celebrats a partir del 31 d’agost de 2011 que es transformin en un contracte de foment de la contractació indefinida amb anterioritat al 31 de desembre de 2011.

b.- Contractes de durada determinada o temporals inclusos els formatius, celebrats a partir del 31 d’agost de 2011 que es transformin en un contracte de foment de la contractació indefinida amb anterioritat al 31 de desembre de 2012, sempre que la durada dels contractes no hagi excedit dels 6 mesos. Aquesta durada màxima no serà d’aplicació en els contractes formatius.

3.-SUSPENSIÓ DE LA LIMITACIÓ A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL EN CADENA:

Queda suspès durant dos anys l’aplicació de la regla establerta en l’article 15.5 del Estatut dels Treballadors, que donava lloc a  la condició de fixes aquells treballadors que siguin contractats mitjançant varis contractes temporals per una mateixa empresa o grup empresarial, en uns determinats terminis  i condicions.

4.-PRÒRROGA DEL PROGRAMA DE REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE LES PERSONES QUE ESGOTIN LA SEVA PROTECCIÓ PER ATUR:

Es prorroga 6 mesos el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur.

Seran beneficiaries de la pròrroga les persones inscrites a la oficina de treball com aturats per extinció laboral que:

a.- Hagin esgotat la prestació d’atur del nivell contributiu dintre del període comprès entre el dia 16 d’agost de 2011 i el dia 15 de febrer de 2012, i no tindran dret a qualsevol dels subsidis establerts en la llei.

b.- hagin esgotat algun dels subsidis per atur establerts en la llei, incloses pròrrogues.

5.-ABONAMENT DE 8 DIES DE INDEMNITZACIÓ PEL FOGASA EN ELS NOUS CONTRACTES INDEFINITS:

Es pròrroga fins el 31 de desembre de 2013 el pagament de 8 dies de salari per acomiadament objectiu, encara que, a partir del 1 de gener de 2012, serà únicament d’aplicació en aquells acomiadaments considerats procedents.

Si esteu interessats en ampliar informació us podeu adreçar al telèfon 93 217 05 16 o bé al correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

 

 

Si esteu interessats en ampliar informació us podeu adreçar al telèfon 93 217 05 16 o bé al correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

MESURES LLEI ANTERIOR  REFORMA
Tarifa plana per als nous autònoms 50 € mensuals durant 6 mesos 50 € mensuals durant un any. Entrada en vigor Gener 2017
Reemprendre el negoci després d'un període d'inactivitat  Passats 5 anys d'inactivitat, es pot reemprendre l'activitat pagant la quota de 50 € al mes  Passats 2 anys d'inactivitat, es pot reemprendre l'activitat pagant la quota de 50 € al mes
Compatibilitat amb la pensió de jubilació Els autònoms en edat de jubilació amb empleats podran treballar i cobrar el 50% de la pensió. Els autònoms en edat de jubilació amb empleats podran treballar i cobrar el 100% de la pensió.
Flexibilitat en l'alta i baixa de la Seguretat Social La cotització és per mesos complets. Els autònoms es podran donar de baixa i d'alta fins a 3 cops l'any i començaran a pagar des del dia exacte en què inicien/finalitzen la seva activitat.
Contractació d'assalariats La contractació de treballadors suposava la pèrdua de la tarifa plana. Bonificacions compatibles, l'empresari mantindrà l'ajuda en la cotització i la tarifa plana encara que contracti treballadors.
Recàrrec per deutes de cotització Recàrrec durant el primer mes de retràs del 20% Recàrrec durant el primer mes de retràs del 10%. Entrada en vigor Gener 2018
Ajudes a la conciliació Fins ara, només tenien avantatges si contractaven assalariats amb un contracte d'interinitat. Les dones que vulguin ser mares no pagaran cotitzacions durant un any per poder tenir cura dels seus fills. A més, quan es vulguin reincorporar a la seva activitat, pagaran una quota reduïda de 50 euros mensuals durant un any.
Deducció per dietes No n'hi havia Deducció de 26,67 euros diaris per dietes en territori nacional i 48,08 € a l'estranger pagades amb mitjans electrònics, del mateix mode que es fa amb els treballadors.
Deducció per subministraments Fins ara es podia deduir un 20% amb un criteri d'Hisenda Deducció del 30% dels subministraments. Afecta al consum d'electricitat, aigua i telèfon dels autònoms que treballen des de casa. Està plasmat a la llei de IRPF. Entrada en vigor Gener 2018
Reconeixement dels accidents in itinere L'accident de treball és aquell ocorregut com a conseqüència directa i immediata del treball La cobertura per accidents de treball i malaltia professional protegirà els autònoms que tinguin accidents en el camí de casa a la feina o viceversa.
Formació subvencionada   Els autònoms podran beneficiar-se de cursos de formació adaptats a les seves necessitats. La partida destinada a aquests cursos es fixarà anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
Base de cotització Fins ara es podien canviar només 2 vegades l'any les bases de cotització. Es podran canviar fins a quatre cops les bases de cotització a l'any, fet que permetrà tenir una millor correlació entre l'evolució del negoci i la cotització. La base de cotització dels propietaris i directius es desvincula del SMI. Amb aquesta mesura, es pretén trencar la relació existent entre els augments percentuals de les bases de cotització d'aquests autònoms, amb els increments del Salari Mínim Interprofessional. Entrada en vigor Gener 2018
Contractació de familiars Fins ara la contractació bonificada de familiars no estava permesa. Els autònoms que contractin familiars de manera indefinida tindran dret a bonificació de les cotitzacions a la Seguretat Social.
Cotització en pluriactivitat Devolució dels excessos de cotització a petició de l'autònom La devolució serà d'ofici per la TGSS. Entrada en vigor Gener 2018