Àrea col·legiats

Cotització de l'or

38,18 € x gr.
Actualitzat: 29/06 10:31

Cotització de la plata

0,53 € x gr.
Actualitzat: 29/06 12:01

Equivalència del dolar

1.112 $/€
Veure totes les ofertes

Gran èxit de convocatoria!

Gran èxit de convocatoria!

L’escola de Joieria JORGC, el braç formatiu del Col·legi, va donar final al curs lectiu amb una exposició aUNIÓN SUIZA amb les creacions dels seus estudiants - un total de 35 peces -  sota el marc ideari de “Joies en moviment”.

L’assistència vadoblar les expectatives, tant la premsa especialitzada com la generalista va considerar l’acte un esdeveniment important de cobrir i documentar, i els alumnes assistents es van sentir molt orgullosos de la bona feina feta.

El president del Col·legi, Alex Riu, va fer entrega dels diplomes a les peces guanyadores al concurs i va voler dedicar unes paraules a la mostra d’aquest any, posant èmfasis en la qualitat, creativitat i extrema implicació per part de tots els participants.

 

23 | juny | 2016

Llegiu-ne més

 

INCENTIUS 2016: COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA

Benvolguts/des col·legiats/des,

Us informem que han estat publicades en el DOGC nº 7150 del 28 de juny, les bases reguladores per a la concessió d’incentius en l’àmbit del comerç, serveis, fires, l’artesania i la moda per a l’any 2016, amb un termini de presentació de sol·licituds del 4 al 26 de juliol.

És important remarcar :les diferències de la present convocatòria amb la de l'any 2015:

  • s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall
  • s'entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat
  • per poder optar als ajuts les sol·licituds han d'obtenir una puntació mínima de 25 punts, en cas contrari s'entendran com a denegats
  • l'incompliment de la despesa mínima establerta comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció la quantia de l'ajut.
  • si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat objecte de l'ajut no excedeix del 20% no comporta la reducció de la quantia de l'ajut. Només es pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s'ha acomplert l'objecte o finalitat de l'ajut

El programa  d’ajuts adreçat a Micro, petites i mitjanes empreses(persones físiques o jurídiques) en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda és:

  •  Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials.
  •  Implementació d'eines d'innovació tecnològica.
  • Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals del comerç i els serveis a Catalunya.
  • Comercialització de l'artesania.
  • Internacionalització de la moda.

Podeu trobar més informació de la convocatòria d’ajuts en el document adjunt i a la web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a fer constar en les actuacions que s’escaigui el patrocini i logotip de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar la normativa gràfica d'aplicació i els supòsits que requereixen fer constar el logotip de la Generalitat de Catalunya.

Totes les actuacions han d’incorporar l’esmentat patrocini o logotip, i complir els requisits d’imatge que estipuli el Programa d’Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya, per tant, les propostes dels materials s’han d’enviar a l’adreça electrònica   ccam@gencat.cat, per tal de poder obtenir-ne el vistiplau previ.

El JORGC és a la vostra disposició per a assessorar-vos, aclarir-vos qualsevol dubte que tingueu en aquest tema, ampliant els requisits i condicionants específics de cada línia d'ajut i, si així ho desitgeu, tramitar-vos la sol·licitud d’incentiu corresponent.

21 | abril | 2015