Àrea col·legiats

Cotització de l'or

37,40 € x gr.
Actualitzat: 27/04 10:31

Cotització de la plata

0,52 € x gr.
Actualitzat: 27/04 12:01

Equivalència del dolar

1.087 $/€
Veure totes les ofertes

Conferència: El valor dels diamants al mercat secundari

Conferència: El valor dels diamants al mercat secundari

El proper dimarts día 2, a les 12:00h organitzem una conferència:

El valor dels diamants al mercat secundari

Sinopsis: 

Mitjançant casos pràctics, explicarem com funciona el mercat de la compra de diamants en talla moderna, talla antiga i diamants Fancy. I l’ influència de les propietats dels mateixos en els preus de compra al mercat secundari.

Reflexió final sobre l’estat del mercat secundari en joieria i rellotgeria.

 

L'entrada es Gratuita, pero s'ha de reservar plaça!
Contacteu amb l'escola al 932155134.

26 | abril | 2017

 

ASSEMBLEA GENERAL JORGC

DILLUNS 8 DE MAIG DE 2017

De conformitat amb el que disposen els Estatuts del Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, el Ple de la Junta de Govern, en sessió del dia 24 d'abril de 2017, acordà la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a l’Auditori de l’edifici Banc de Sabadell del carrer de Balmes 168-170 (cantonada Av. Diagonal) de Barcelona, el dia 8 de maig de 2017, a les 11,00 hores en primera convocatòria i, si s’escau, en el mateix lloc i dia a les 11,30 hores en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Presentació de l’Assemblea i nomenament dels Interventors d’Acta.

Segon.- Examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria de les activitats realitzades durant l’any anterior

Tercer.- Examen i aprovació, si s’escau, de l’estat econòmic de la corporació i de la liquidació del pressupost de 2016

Quart.- Examen i aprovació, si s’escau, del pressupost general que formula i proposa la Junta de Govern per a l’exercici corresponent a l’any 2017

Cinquè.- Deliberació i votació, si s’escau, de les propostes que es puguin presentar d’acord amb el previst en els Estatuts de la Corporació

Sisè.- Precs i preguntes

Es convoca a tots els col·legiats/des

 

La Secretària

Glòria Serra i Catalán

 

Barcelona, 24 d'abril de 2017

 

 

24 | abril | 2017