Àrea col·legiats

Cotització de l'or

35,36 € x gr.
Actualitzat: 20/06 10:32

Cotització de la plata

0,45 € x gr.
Actualitzat: 20/06 12:00

Equivalència del dolar

1.156 $/€
Veure totes les ofertes

INFORME EVOLUCIÓ 2017 SECTOR JOIER I RELLOTGER A CATALUNYA

INFORME EVOLUCIÓ 2017 SECTOR JOIER I RELLOTGER A CATALUNYA

EL SECTOR DE LA JOIERIA I LA RELLOTGERIA CATALANA PREVEU UN CREIXEMENT DEL 2% PER AL 2018

• Tant el comerç com la indústria i l'artesania realitzen previsions cauteloses després de tancar el 2017 per sota dels seus objectius

L'any 2017 el sector de la joieria i rellotgeria catalana ha facturat a preus de venda al públic 345 milions d'euros, xifra pràcticament idèntica a la de 2016 (346 milions €), segons dades de l'informe anual del Col•legi Oficial de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya. Aquesta xifra no ha complert les expectatives previstes a principis de 2017 que apuntaven a un creixement del 4%, en el camí de la recuperació iniciada fa tres anys.

Facturació per turisme
L'informe anual del JORGC constata que hi ha una clara correlació entre la dimensió de l'establiment i l'evolució de la facturació. Així, la facturació de la majoria d'establiments mitjans i petits va retrocedir entre el 2 i el 5% mentre que els establiments amb una facturació superior a 600.000 euros anuals van ser l'excepció, amb una evolució positiva i un lleuger creixement el 2017 de gairebé el 3 %.

alt

La meitat de les vendes d'aquests grans establiments, segons les dades de l'enquesta a detallistes del JORGC, prové del turisme, que té un pes de la compra del 50%, mentre que a la resta d'establiments se situa tan sols en el 7%. Per nacionalitats, el turista francès és el comprador més habitual, encara que Rússia i la Xina tenen una importància qualitativa molt destacada.

El comerç electrònic creix ràpidament, però amb xifres encara molt modestes
La venda on-line de joieria i rellotgeria encara té un pes molt reduït en el conjunt de la facturació del sector (representa menys del 4% del total), però creix a un ritme molt ràpid,. Aquest baix pes fa que les vendes de joieria i rellotgeria sobre el total de vendes on-line de moda, calçat i joieria, només sigui d'un 2%. A més, cal assenyalar que el preu mitjà de la compra on-line ha experimentat un fort descens, especialment en el cas de les compres des de l'estranger.

La indústria veu truncada la seva recuperació
Fabricants i artesans han tancat 2017 amb una facturació un 2% menor que l'any anterior, després d'haver registrat dos anys de recuperació amb creixements del 8%.

alt

Les previsions per a aquest any, tant de comerç com de fabricació, són cauteloses i se situen al voltant del 2%. El JORGC considera que l'estancament del creixement del comerç i l'evolució negativa de la indústria responen a circumstàncies conjunturals i que el sector tornarà aquest any al camí de la recuperació.

 

 

NOTA: els col·legiats que van participar a l'estudi i enquesta, poden demanar al JORGC el dossier complet amb totes les dades

 

 

1 | juny | 2018

 

AJUTS PER LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DELS COMERÇOS DE BARCELONA

alt

 Convocatòria de subvencions per a la transformació digital del comerç 2018

NOMÉS PER A COMERÇOS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Fins al 30 de juny, podeu sol·licitar les subvencions per a projectes de transformació digital del vostre comerç, iniciats i finalitzats durant l’any 2018.

Qui pot demanar-les?

  1. Establiments comercials al detall situats a peu de carrer de la ciutat de Barcelona
  2. Empreses de prestació de serveis a la persona en la categoria de serveis de reparacions, també a peu de carrer

Modalitats: Obtenció de presència bàsica o àmplia a Internet i desenvolupament d'una presència activa a Internet.

 

alt

Terminis

  • Sol·licituds fins el 30 de juny de 2018.
  • Justificació de la despesa efectuada: dos mesos des de la finalització de l'activitat.

Imports

La subvenció atorgada no excedirà del 50% del cost total, amb un màxim de subvenció de 3.500 euros.

Aquests subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats, sempre que aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l'activitat no superin el cost total del projecte a desenvolupar.

Documentació que cal presentar:

Doc. 1 Instància de sol·licitud de subvenció.

Doc. 2 Formulari descriptiu del projecte

Doc. 3 Qüestionari de presència a internet.

Doc. 4 Autodiagnosi TIC

 

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes bases s’han de formular mitjançant els documents normalitzats, que també es podran descarregar de la pàgina web:

 http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

30 | maig | 2018