Àrea col·legiats

Cotització de l'or

34,95 € x gr.
Actualitzat: 20/10 10:30

Cotització de la plata

0,46 € x gr.
Actualitzat: 20/10 12:01

Equivalència del dolar

1.177 $/€
Veure totes les ofertes

L' "Instituto Gemológico Español" celebra el seu 50 Aniversari

L'

L'Institut Gemológico Espanyol celebra el seu 50 aniversari aquest any. Durant els dies 17 i 18 de novembre se succeiran nombroses conferències, protagonitzades per experts del sector de la gemmologia i afins, tant nacionals com internacionals. De forma paral·lela, se celebrarà una exposició de Gemmes Úniques, i també un concert a càrrec de la famosa organista Riyehee Hong. Les inscripcions s'han de fer a través del web:  http://www.ige.org/50-aniversario/visitantes-50-aniversario/inscripciones-visitantes/

De forma simultània tindrà lloc la segona edició de ExpoGema, fira dedicada a la gemmologia, als minerals gemológicos i a la joieria realitzada amb gemmes. L'entrada a la fira és totalment lliure i gratuïta. Més informació:  http://www.ige.org/expogema/

 

 

El Instituto Gemológico Español celebra su 50 aniversario este año. Durante los días 17 y 18 de noviembre se sucederán numerosas conferencias, protagonizadas por expertos del sector de la gemología y afines, tanto nacionales como internacionales. De forma paralela, se celebrará una exposición de Gemas Únicas, y también un concierto a cargo de la afamada organista  Riyehee Hong. Las inscripciones deben realizarse a través de la web:  http://www.ige.org/50-aniversario/visitantes-50-aniversario/inscripciones-visitantes/

De forma simultánea tendrá lugar la segunda edición de ExpoGema, feria dedicada a la gemología, a los minerales gemológicos y a la joyería realizada con gemas. La entrada a la feria es totalmente libre y gratuita. Más información:  http://www.ige.org/expogema/ 

 

 

20 | octubre | 2017

 

INSPECCIONS DE BALANCES - QUE CAL FER (recordatori)

INSPECCIONS DE BALANCES - QUE CAL FER (recordatori)

RECORDATORI INFORMACIÓ ANYS ANTERIORS:


L'Ordre de 2 de febrer de 2000 regula el control metrològic dels instruments de pesatge de funcionament no automàtic en la fase de verificació periódica i la de verificació després de reparació o modificació.

Aquesta normativa estableix que els posseïdors d'instruments de pesatge (és a dir, balances) que s'utilitzin per a la realització de transaccions comercials les han de verificar. Per tant, és obligatori que els establiments que desenvolupen l'activitat de compravenda de joies usades disposin de balances de pesatge degudament verificades. Teniu en compte que l' incompliment de les verificacions obligatòries dels instruments de pesatge seran sancionades segons la normativa.

La verificació haurà de fer-se cada dos anys per una entitat verificadora autoritzada, i també sempre que es faci una reparació o modificació de la balança. Caldrà pagar la corresponent taxa establerta per la Llei de Taxes de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, us recomanem que reviseu l'actual estat de verificació i control metrològica de les balances que utilitzeu al vostre establiment. Podeu trucar al JORGC per a demanar la relació d'Organismes Autoritzats per la Verificació metrològica d'instruments de pesatge de funcionament no automàtic (del tipus de bàscules i balances).

18 | octubre | 2017