Àrea col·legiats

Cotització de l'or

47,92 € x gr.
Actualitzat: 04/04 02:30

Cotització de la plata

0,43 € x gr.
Actualitzat: 04/04 02:30

Equivalència del dolar

1.081 $/€
Veure totes les ofertes

SUSPENSIÓ DE LES QUOTES COL·LEGIALS: Comunicat del President Àlex Riu

SUSPENSIÓ DE LES QUOTES COL·LEGIALS: Comunicat del President Àlex Riu

Benvolgut col·legiat, benvolguda col·legiada,

Desitjo que tu i la teva família estigueu sans i estalvis.

Com be saps, el Col.legi ha tingut que suspendre completament l'activitat del Laboratori de metalls i gemmològic i també íntegrament la de l'Escola de joieria, per tant s'ha vist inevitablement a prendre mesures per atenuar els efectes d'aquesta situació.

Tot i aquestes circumstàncies, la Junta de Govern hem acordat, en recolzament i suport als seus col·legiats, la suspensió de l'emissió de les quotes col·legials fins que l'estat d'alarma sigui derogat. A més a més un cop es retorni a l'activitat, aquells col·legiats que es trobin en dificultats per fer front al pagament de la quota, podran contactar amb nosaltres per reconduir situació.

El Col.legi com a Institució que representa a tot un col·lectiu te com a una de les seves fonts principals d'ingressos les quotes dels seus col·legiats per a poder seguir exercint la seva activitat, no obstant tot i aquesta suspensió en l'emissió de les quotes, el JORGC vol continuar prestant assessorament i suport als col·legiats mantenint les seves àrees de Direcció General i Secretaria operatives així com els serveis fiscal, comptable i laboral per proporcionar les millors solucions al col·lectiu.

Confiem que aquest període sigui el més breu possible i que ben aviat tots puguem reintegrar-nos a les nostres vides i activitats.

 

alt

Àlex Riu

President del Col·legi Oficial de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya

2 | abril | 2020

 

MESURES I AJUTS AL SECTOR PEL COVID 19 - 2ª actualització. RESUM PER ALS COL·LEGIATS

MESURES I AJUTS AL SECTOR PEL COVID 19 - 2ª actualització. RESUM PER ALS COL·LEGIATS

El passat 20 de març, el Col·legi va fer un esforç important per intentar sintetitzar el complex entramat de mesures legals al voltant de la crisi del Coronavirus, per la qual cosa us vàrem enviar un informe complet però resumit. Podeu veure-ho a la web del JORGC clicant aquí.

Donat que són molts els col·legiats que ens han informat que va ser una eina molt útil, i que en només una setmana ja s'han publicat tres noves normatives, us enviem una nova circular amb els darrers canvis (alguns importants).

Igualment, us hem proposat que demà dijous 12, ens acompanyeu a la TROBADA ONLINE SOBRE LES MESURES LABORALS I FISCALS RELACIONADES AMB EL CORONAVIRUS (veieu com entrar-hi a la sala virtual de la reunió clicant aquí)

Finalment, us tornem a recordar que donada la complexitat de les mesures i la seva casuística, és necessari que acudiu als vostres gestors laborals i fiscals abans de posar-les en marxa; l'assessoria del JORGC resta a la vostra disposició per donar-vos suport.

 

1. EL TANCAMENT DEL COMERÇ MINORISTA / CESSAMENT DE L'ACTIVITAT INDUSTRIAL PRESENCIAL
Els establiments minoristes de joieria i rellotgeria tenen suspesa l'apertura al públic des del dia 14 de març. La venda per internet o correspondència és manté.

L'activitat industrial i la comercial no oberta al públic, que fins ara sí és podia realitzat, ha quedat interrompuda des del dia 31 de març, ja que s'ha cercat acabar amb el desplaçament dels treballadors, que passen a tenir un permís retribuït recuperable. Aquest permís és obligatori i s'ha de gaudir entre el 30 de març i el 9 d'abril inclusiu. Queda a la negociació entre empresa i treballadors com recuperar aquest permís.

 

2. ELS AVALS ICO PER A PIMES I AUTÒNOMS
Cerquen garantir la liquiditat de PIMES i autònoms. El Govern d'Espanya va parlar de fins 100.000 milions €, però de moment s'ha aprovat un tram de 20.000 milions, dels que 10.000 son per a PIMES. Podeu veure tota la informació al BOE clicant aquí: avals del ICO per pal·liar els efectes del COVID-19.

 • Qui dona els préstecs: s'han de demanar a les entitats bancàries
 • Quin és l'ajut: aval de l'Estat a través del ICO per a nous préstecs i la seva renovació.
 • Que poden finançar aquests crèdits: necessitats de tresoreria fruit del pagament de nòmines, compres, pagament de crèdits, impostos...
 • Garantia dels avals: 80% dels préstecs per a PIMES / autònoms, i 70% per a nous préstecs de la resta d'empreses (60% si és una renovació)
 • Data límit: es pot demanar fins el 30 de setembre del 2020
 • Termini: 1 a 5 anys
 • Tipus d'interès: el fixarà el banc segons les seves pròpies condicions, però sempre atenent a l'emergència de la situació i no sent superior a l'tipus d'interès que venia oferint fins ara. Exemple d'una entitat bancària:
  • Autònoms: fix 2,5%
  • Microempreses: fix 1,5%
  • Tipus fix o variable per a PIMES o Empreses: diferencial flexible entre l'1% i el 1,5%

 

3. AUTÒNOMS: PRESTACIÓ PER CESAMENT D'ACTIVITAT
Al comunicat del JORGC del 20 de març, ja vàrem explicar les seves característiques bàsiques: prestació equivalent al 70% de la base reguladora (661 €) per haver cessat activitat, o tenir una caiguda de la facturació superior al 75% al mes anterior comparat amb el promig del semestre anterior (més detalls a la web del JORGC clicant aquí).

Ara bé, cal indicar que si es demana la prestació al mes d'abril, s'hauria de comparar les vendes de març contra el període de setembre - febrer 19; i això faria difícil acreditar la disminució del 75% de vendes, perquè la 1ª meitat de març encara estàvem oberts.

La solució pot ser la següent: demanar l'ajunt el mes de maig. Ja que: al Reial Decret aprovat pel govern (11/2020 d'1 d'abril), es dóna una nova redacció a l'article on s'establia l'ajuda als autònoms, afegint: "8. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article es pot sol·licitar fins a l'últim dia del mes següent a què es va produir la finalització de l'estat d'alarma".

Per tant, com l'estat de alarma està vigent durant abril, la sol·licitud de prestació es podrà sol·licitar fins el 31 de maig de 2.020. I com es compara el mes anterior a la sol·licitut, en aquest cas el mes de referència ja serà abril, el qual estarà ja amb les vendes totalment afectades i per tant un 75% per sota del promig del semestre anterior (que passaria a ser octubre-març 2020).

A la web hem afegit un arxiu en el que es detalla les activitats, classificades pel seu CNAE, que es consideren obligades a tancar.

Respecte als ajuts que va proposar la Generalitat de Catalunya, ja tenim el termini de presentació: del 6 d'abril al 5 de maig de 2020. Es poden demanar a la web del Departament de Treball, clicant aquí.

 

4. EMPRESES: TRAMITACIÓ DELS "ERTE"
Al comunicat del JORGC del 20 de març, ja vàrem parlar de les noves alternatives generades per la nova legislació respecte als ERTES (suspensió temporal d'ocupació). Més detalls a la web del JORGC clicant aquí.

Recordem que el COVID-19 passava a ser una causa de força major quan el tancament venia imposat per llei, o si s'havia tancat per casos de contagi demostrats i quarantena: l'empresa no paga les quotes de la Seguretat Social durant el període del ERTE si te menys de 50 empleats; i si te 50 o més treballadors, aleshores només paga un 25% de les quotes.

Afegim ara una informació rellevant: aquests ERTEs no poden durar més enllà del període de la situació extraordinària del COVID, i per tant del període d'alarma o de les baixes per COVID-19.

Apart d'aquests ERTEs per força major, recordeu que es poden demanar els ERTEs normals per causa del descens d'activitat fruit del COVID-19, però amb el procediment habitual i la continuació del pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Tramitació
En tot cas, s'ha aclarit notablement el procediment per tramitar aquests ERTEs, que l'administració, desbordada, ha passat a la pròpia empresa. Resumint molt, és l'empresa la que ha de presentar la sol·licitud de prestacions per als treballadors davant del SEPE, en nom d'aquests, obtenint prèviament el seu consentiment i usant una plantilla especial que podeu descarregar-vos aquí: icon PLANTILLA PRESENTACIÓ ERTE A SEPE - Coronavirus

Addicionalment, ha donat un termini molt curt de 5 dies per presentar aquesta informació (que en el cas dels ERTEs presentats abans del 28 de maig significa com màxim el 3 d'abril).

Aquest procediment és tant per als ERTEs per força major com per a causes econòmiques o productives. Per a més detall, veieu el Real Decret-Llei 9/2020, de 27 de març, de mesures a l'àmbit laboral per pal·liar els efectes del COVID-19 (cliqueu aquí).

 

5. LIMITACIONS A L'ACOMIADAMENT PER CORONAVIRUS
El Real Decret Llei 9/2020, de 27 de març, de mesures a l'àmbit laboral per pal·liar els efectes del COVID-19 (cliqueu aquí) no prohibeix l'acomiadament d'empleats per causa productiva, econòmica o tècnica derivats d'ell. El que si que fa és que passin a ser considerats improcedents, i no podran ser considerats procedents.

 

6. ALTRES MESURES
Aprovades ahir 31 de març, i per tant pendent de conèixer-les en detall:


a. Moratòria de 6 mesos sense interessos per al pagament de quotes d'empreses i autònoms (subjecte a certes condicions).
b. Aplaçament dels deutes amb la Seguretat Social fins el 30 de juny (probablement amb un interès legal, però no de demora).
c. Permetre la disposició dels plans de negoci en cas de veure's afectat per un ERTE o per cessament d'activitat.
d. Ampliar a tres meses la moratòria de les hipoteques per a la compra de la residència habitual

 

7. ASSESSORAMENT DEL JORGC & CONSULTES
Continuem posant-nos al vostre servei, en especial les seves Assessories Laboral (marisa.dominguez@jorgc.org) i Fiscal (ana.medrano@@jorgc.org,mcarreras@jorgc.org).

A la web del JORGC teniu a la vostra disposició les dades de contacte amb tots els departaments del Col·legi, clicant aquí.

Us preguem en tot cas que tingueu en compte que en aquest moments, hi ha una saturació molt forta de consultes procedents de moltes empreses i professionals, i que també no tots els procediments estan encara clars administrativa o legalment; per la qual cosa la resolució en detall de cada consulta pot demorar-se una mica més de l'habitual.

1 | abril | 2020