Àrea col·legiats

Cotització de l'or

37,57 € x gr.
Actualitzat: 11/06 09:35

Cotització de la plata

0,42 € x gr.
Actualitzat: 11/06 09:35

Equivalència del dolar

1.123 $/€
Veure totes les ofertes

SISMEDE, PARTNER EN TANCAMENTS AMB DISSENY

SISMEDE, PARTNER EN TANCAMENTS AMB DISSENY

En diverses ocasions, el compliment de les mesures de seguretat en matèria de tancaments metàl·lics i portes de seguretat te el problema de que els productes existents són molt standards, i no encaixen amb les necessitats de disseny i personalització de les joieries i rellotgeries.

El Col·legi ha arribat a un acord amb l'empresa SISMEDE, que està especialitzada en crear solucions de seguretat física totalment adaptades a cada client. Per tant, el seu punt fort es integrant el disseny i la imatge corporativa amb encaixar els requeriments de seguretat específics o excepcionals. Els seus productes són: portes de seguretat, recintes i mostradors blindats, portes d'accés de vivendes i retail, etc.

AVANTATGES PER ALS COL·LEGIATS

• Elaboració de planells gratuïta per part del departament tècnic de SISMEDE
• Replanteig d'obra i desplaçaments necessaris gratuïts (presa de mides, visites d'obra, excepte el de muntatge)
• Assessorament gratuït sobre les millors alternatives de tancament per cada cas.

A la web de SISMEDE, podeu trobar una explicació més detallada dels beneficis i del funcionament d'aquest molt innovador i útil sistema.

 

altaltalt

Per demanar el servei o un contacte personal: atencio.colegiat@jorgc.org

31 | maig | 2019

 

ASSEMBLEA GENERAL JORGC

De conformitat amb el que disposen els Estatuts del Col·legi Oficial de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, el Ple de la Junta de Govern en sessió del 27 de maig de 2019, ha acordat la convocatòria d'Assemblea General Ordinària, que se celebrarà en l'Auditori de l'edifici Banc de Sabadell de l'Avinguda Diagonal 407 (cantonada Balmes) de Barcelona, el dia 17 de juny de 2019, a les 11'00 hores en primera convocatòria i, si s'escau, en el mateix lloc i dia a les 11'30 hores en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Presentació de l'Assemblea i nomenament dels Interventors d'Acta

Segon.- Examen i aprovació, si s'escau, de la Memòria de les activitats realitzades durant l'any anterior

Tercer.- Examen i aprovació, si s'escau, de l'estat econòmic de la corporació i de la liquidació del pressupost 2018

Quart.- Examen i aprovació, si s'escau, del pressupost general que formula i proposa la Junta de Govern per a l'exercici corresponent a l'any 2019

Cinquè.- Deliberació i votació, si s'escau, de les propostes que es puguin presentar d'acord amb el previst en els Estatuts de la Corporació

Sisè-  Precs i preguntes

Es convoca a tots els col·legiats i a totes les col·legiades

 

La Secretària

Glòria Serra i Catalán

 

Barcelona, 28 de maig de 2019

 

Nota: D'acord amb els Estatuts del Col·legi, la documentació relativa als assumptes que seran sotmesos a deliberació i, si s'escau, a aprovació de l'Assemblea General Ordinària, estarà a disposició dels col·legiats en la Secretaria del Col·legi a Sant Elies nº 11-19 Apartaments 72-79 de Barcelona (entrada per Brusi 45).

29 | maig | 2019